Zakładanie walutowego konta księgowego w planie kont

W programie Comarch ERP XL istnieje możliwość zakładania kont w różnych walutach. Aby założyć konto walutowe należy posiadać w systemie zdefiniowaną walutę obcą np. EURO.

W celu założenia nowej waluty należy otworzyć okno Waluty. Następnie kliknąc ikonę plusa

W oknie Waluty należy uzupełnić wymagane pola, a następnie zapisać dyskietką.

Następnie należy otworzyć okno planu kont w odpowiednim roku obrachunkowym. Jeśli wybrany w programie rok obrachunkowy nie jest tym, w którym ma zostać założone konto księgowe, należy go zmienić.

W tym celu należy wybrać System z górnego paska, a następnie Zmiana okresu.

Po wskazaniu właściwego okresu należy zatwierdzić wybór.

Kolejnym krokiem jest otwarcie okna Plan kont.

W przedstawionym przykładzie zakładane będzie konto walutowe dla rachunku bankowego. Rachunek bankowy posiada w programie konto księgowe w walucie PLN jak przedstawiono poniżej.

Aby założyć nowe konto należy kliknąć ikonę plusa.

Należy uzupełnić wymagane pola a następnie wybrać walutę. Po wybraniu waluty obcej pojawi się dodatkowe pole “Konto PLN”.

Jeśli konto, z którym wiążemy ma status Rozrachunkowe, to konto walutowe również musi taki status posiadać. W innym wypadku przy próbie powiązania otrzymamy komunikat.

Po kliknięciu przycisku Konto PLN zostanie otwarty plan kont, z którego należy wybrać konto powiązane z zakładanym kontem walutowym.

Po wybraniu konta, zmiany należy zapisać dyskietką.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

tel. 343225656

e-mail: sekretariat@erpserwis.net