Zamykanie okresów operacji handlowych

Z przyjemnością informujemy, że najnowsza wersja systemu – Comarch ERP XL 2020.2  została przystosowana również do pracy na serwerze PostgreSQL. System pracujący na otwartej platformie bazodanowej obsługuje w bardzo szerokim zakresie funkcjonalność dostępną na MS SQL Server, w związku z tym możliwe jest uniezależnienie od MS SQL Server.

Na ten moment grupę docelową dla tej wersji systemu stanowią firmy, których księgowość jest prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe, bądź pracujące w obszarze FK na innych programach, ponieważ wydanie wersji obsługującej wszystkie procesy planowane jest na koniec bieżącego roku. Poniżej przedstawiamy zestawienie w podziale na moduły, które funkcje zostały dostosowane.

Natomiast samo tworzenie bazy danych możliwe jest z poziomu Menedżera baz – analogicznie jak dotychczas na serwerze MS SQL, czyli z koniecznością podania odpowiednich parametrów: serwer klucza oraz właściwy serwer PostgreSQL z opcją uwierzytelniania do niego.