Zamykanie okresów operacji handlowych

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy możliwość definiowania i zamykania okresów operacji handlowych w systemie Comarch ERP XL.

W pierwszej kolejności użytkownik, który powinien mieć prawo do tworzenia okresów operacji handlowych, ich zamykania, a także możliwość wykonywania czynności w ramach zamkniętego okresu, musi posiadać zaznaczony odpowiedni parametr na karcie operatora, który znajduje się w zakładce: Parametry/Handlowe.

Aby zdefiniować dany okres należy przejść do modułu Administrator, następnie zakładka Firma i wybrać ikonę „Okresy operacji handlowych”. 

Wtedy w systemie wyświetli się okno z listą okresów operacji handlowych, gdzie możemy dodać nowy okres za pomocą ikony plusa lub zamknąć istniejący – w tym celu należy wybrany okres podświetlić na niebiesko, a następnie użyć ikony kłódki. 

Okres został zamknięty, status został zmieniony, pojawiła się data zamknięcia okresu oraz login operatora, który dokonał zmiany. 

Jednak niemożliwe będzie zamknięcie okresu operacji handlowych, jeśli istnieją w nim dokumenty posiadające nieustalony koszt (odznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy) oraz będą niezatwierdzone (w buforze). Przy takiej próbie pojawi się poniższy komunikat:

Wtedy należy ustalić koszt wysłany lub wartość dostawy na dokumentach w okresie handlowym, który ma zostać zamknięty bądź potwierdzić dokumenty, jeżeli widnieją w buforze.

Po zamknięciu okresu operator, który nie posiada uprawnień (brak zaznaczonego na karcie operatora parametru „Zamykanie okresu operacji handlowych”) podczas próby wystawienia dokumentu z datą   z zamkniętego okresu (np. zmiany daty wystawienia faktury sprzedaży na taką, która mieści się w zamkniętym okresie) otrzyma poniższy komunikat, a następnie data powróci do pierwotnej. Nie ma możliwości potwierdzenia dokumentu z datą, która znajduje się w zamkniętym okresie handlowym. 

Natomiast jeśli operator posiada odpowiednie uprawnienia, może wystawić dokumenty, których kluczowa data zawiera się w zamkniętym okresie, lecz zostanie on o tym ostrzeżony.