Jest już kolejna nowa wersja programu Comarch ERP Optima 2020.6.1 oraz aplikacji Comarch HRM !

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie bezpośredniej wymiany danych z bankiem Citi Handlowy, możliwość generowania i wysyłania plików JPK_V7 do Ministerstwa Finansów oraz wyliczenie ulgi na złe długi w podatku dochodowym. Umożliwiliśmy oznaczenie rodzajów dni wolnych w planie pracy i wykazywanie ich na wydruku karty pracy, a także udostępniliśmy szybki dostęp do informacji o zaległych płatnościach.

Zmiany i nowości w nowej wersji Comarch ERP Optima 2020.6.1:

 • Umożliwiono generowanie i wysyłkę plików JPK_V7 do Ministerstwa Finansów.
 • Umożliwiono wyliczenie ulgi za złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT).
 • Dodano nowe formularze zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 umożliwiające skorygowanie podstawy obliczenia podatku o kwotę ulgi za złe długi.
 • Umożliwiono eksport Faktur Sprzedaży oraz korekt do Faktur Sprzedaży na Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).
 • Wprowadzono możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankiem Citi Handlowy.
 • Umożliwiono szybki dostęp do informacji o zaległych płatnościach.
 • Rozszerzono współpracę Comarch ERP Optima z terminalami płatniczymi o model Ingenico Desk 3200 obsługiwany przez First Data Polcard.
 • Wprowadzono wydruki w języku angielskim dla Rezerwacji Odbiorcy, Faktur Pro Forma, Faktur Zaliczkowych, Faktur VAT Marża, Faktur Sprzedaży oraz dla korekt do tych dokumentów.
 • Wprowadzono sygnalizowanie o zbliżających się brakach towarów na magazynie oraz informację o stanie towaru na pozycji dokumentu.
 • Umożliwiono dodawanie plików do modułu Obieg dokumentów bezpośrednio z dokumentów handlowych, magazynowych i księgowych korzystając z metody „przeciągnij i upuść”.
 • Z poziomu Biura Rachunkowego wprowadzono możliwość seryjnego generowania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wprowadzono oznaczenie rodzajów dni wolnych w planie pracy oraz wykazywanie ich na wydruku karty pracy.
 • Umożliwiono przeliczenie podstawy zasiłku, która jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności w przypadku, gdy pomiędzy poprzednią, a bieżącą nieobecnością pracownik utracił prawo do dodatku.

Nowości Comarch HRM 2020.5.1:

 • Na oknie Arkuszy ocen umożliwiono podgląd historii ocen pracownika.
 • Wprowadzono oznaczenie rodzaju dnia wolnego na formularzu dnia w planie pracy.
 • Dodano powiadomienia o kończącej się umowie o pracę.
 • Wprowadzono tłumaczenia dostępnych w aplikacji rodzajów nieobecności.
 • Umożliwiono modyfikację nazwy domeny dla przekierowań dostępnych w powiadomieniach mailowych.

Poniżej opisana została jedna z ważniejszych nowości w programie Comarch ERP Optima z modułu Płace i Kadry.

Wliczanie dodatków do podstawy zasiłku chorobowego. Umożliwiono ponowne przeliczenie podstawy zasiłku (wynagrodzenia za czas choroby/świadczenia rehabilitacyjnego), która jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności w przypadku, gdy pomiędzy poprzednią, a bieżącą nieobecnością pracownik utracił prawo do dodatku. Zgodnie z komentarzem zasiłkowym, jeżeli w czasie trwania zwolnienia lekarskiego pracownika ma miejsce zmiana regulaminu wynagradzania, polegająca m.in. na podjęciu przez zakład pracy decyzji o całkowitym zaprzestaniu wypłaty jakiegoś składnika wynagrodzenia od określonej daty, to płatnik zasiłku powinien przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku. W tej sytuacji nie zmienia się okres, za który wynagrodzenie przyjęto do podstawy wymiaru zasiłku i nadal tę podstawę stanowi wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy kalendarzowych sprzed zachorowania lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przeliczenie podstawy wymiaru polega na wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku składnika wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano.

Przykład

Pracownikowi  przyznano prawo do dodatku służbowego na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia. Pracownik ten był niezdolny do pracy z powodu choroby od 15 lipca do 17 września. Dodatek służbowy podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 15 lipca do 31 sierpnia, tj. do terminu, do którego został  przyznany. Podstawę wymiaru zasiłku za okres od 1 do 17 września należy ustalić ponownie wyłączając dodatek służbowy.

W przypadku zakończenia wypłacania dodatku należy na formularzu dodatku przypiętego na liście dodatków pracownika wprowadzić datę, do kiedy obowiązywał oraz zaznaczyć parametr Nie wliczany do podstawy zasiłku po okresie wypłacania. Zaznaczenie parametru spowoduje, że w przypadku, gdy pracownik utraci pomiędzy kolejnymi nieobecnościami prawo do tego dodatku podstawa zostanie ustalona na nowo z okresu, z którego została wyliczona, ale z pominięciem tego dodatku. Wyłączone z podstawy zostaną dodatki, które zakończyły się przed miesiącem, w którym jest rozliczana nieobecność.

W sytuacji, gdy pracownik utraci pomiędzy kolejnymi nieobecnościami prawo do dodatku i poprzednio ustalona podstawa zostanie przeliczona, na formularzu podstawy obliczeniowej zostanie zaznaczona nowa opcja Podstawa przeliczona po utracie prawa do składnika wynagrodzenia. Dodatkowo zostanie wyświetlona informacja z jakiego okresu zostało przyjęte wynagrodzenie przy ustalaniu podstawy.