Zmiany funkcjonalne Comarch ERP XL w wersji 2016.2

 Comarch_ERP
Miło Nam poinformować Państwa o zmianach funkcjonalnych, wprowadzonych  w wersji 2016.2. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ze zmian. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem. Nasi specjaliści postarają się w sposób zadowalający odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Państwa pytania.

Comarch_ERP-XL

 

Pierwsze zmiany dotyczą logistyki.

Rabaty retrospektywne sprzedaży i zakupu
Udostępniona została funkcjonalność rabatów retrospektywnych, czyli rabatów naliczanych po zakończeniu ustalonego okresu rozliczeniowego, z tytułu osiągnięcia w nim zamierzonej wielkości obrotu, czy też spełnienia  innych kryteriów handlowych.

rabaty retrospektywneZmiany nastąpiły na poziomie:

Kryteria rabatu retrospektywnego sprzedaży
Naliczanie i rozliczanie rabatu retro sprzedaży
Lista rabatów i okresów rozliczeniowych retro sprzedaży
Rabaty retrospektywne zakupu

Rozwój funkcjonalności wiązania zasobów z rezerwacjami
Istniejąca od wielu wersji funkcjonalność rezerwowania konkretnych dostaw pod zamówienia/zlecenia została wzbogacona o nowe elementy:

  • Parametryzacja zachowania Systemu w zakresie wiązania zasobów z rezerwacjami z datą aktywacji ustaloną jako data „w przyszłości”
  • Obsługa wiązania zasobów z rezerwacjami w procesach
  • Automatyczne przepinanie zasobów podczas anulowania, zamykania i korygowania zamówienia ZS/ZW

Zmiany dotyczą również:
Daty aktywacji rezerwacji „w przyszłości” a wiązanie zasobów
Obsługi wiązania zasobów z rezerwacjami w Procesach
Przepinania zasobów podczas korygowania, zamykania i anulowania ZS/ZW

Import towarów i progów do promocji pakietowej elastycznej
Poszerzono funkcjonalność importu towarów do promocji o obsługę promocji pakietowych elastycznych. Oprócz towarów oraz gratisów możliwe jest importowanie progów dla pakietów oraz progów wg grup. Opcja importu jest dostępna na zakładce Towary.

Zmiany nastąpiły na poziomie:
Przygotowanie arkusza do importu

Inne zmiany nastąpiły również w: kolejności jednostek pomocniczych na karcie towaru, wydrukach tekstowe przez kanał wirtualny, rozbudowie Konfiguracji pulpitu operatora, ewidencji godzinowej wysyłek, przypisywaniu kontrahenta do wielu magazynów.

Kolejne zmiany dotyczą produkcji.

Wykres obciążenia zasobów
W wersji 2016.2 udostępnione zostało nowe narzędzie umożliwiające raportowanie obciążenia zasobów, wynikające z zaplanowanych zleceń produkcyjnych.

wykres obciązenia kosztów

Zmiany dotyczą:
Wyświetlania informacji dla zasobów.
Prezentowania informacji o dostępności/niedostępności zasobu.
Raportowania zaplanowanych zadań – operacji dla zasobów.
Zmiany terminu operacji.
Przepinania zadań między zasobami.
Otwierania okna operacji z poziomu Wykresu obciążenia zasobów.
Innych funkcjonalności na Wykresie obciążenia zasobów.
Zmiany na dotychczasowym wykresie Gantta.

Raportowanie półproduktów na liście zleceń produkcyjnych
Raportowanie półproduktów wchodzących.
Raportowanie półproduktów wychodzących.

Generowanie zleceń produkcyjnych ze zleceń produkcyjnych
Na półprodukty, których potrzebujmy do wykonania operacji, a dla których nie mamy pokrycia możliwe jest wygenerowanie zlecenia produkcyjnego. Funkcjonalność tak dostępna jest z poziomu nowej zakładki: Półprodukty wchodzące, udostępnionej na sekcji rozwijanej na liście zleceń produkcyjnych.

Ustawianie daty planowania dla wielu zleceń jednocześnie
W nowej wersji umożliwiono wskazywanie daty planowania dla wielu zleceń naraz. Funkcja, która to umożliwia, dostępna jest na liście zleceń dla zaznaczonych dokumentów. Po jej otwarciu wyświetlone jest okienko, w którym wprowadzamy datę planowania dla zleceń. Po jej zatwierdzeniu, data planowania zostanie wprowadzona na zlecenia. Zmiana daty planowania nie obejmuje zleceń, które zostały zwolnione do produkcji, oraz tych, które nie zostały jeszcze zamknięte.

Prezentacja ilości materiałów i produktów w jednostce pomocniczej

Zmiany na technologii.
Jednostka pomocnicza na pozycji zlecenia produkcyjnego.

Nowe informacje dotyczące zamiennika na zleceniu produkcyjnym
Na zleceniu produkcyjnym, na zakładce: procesy została dodana kolumna: Zamiennik do, w której wyświetlana jest informacja, dla jakiego materiału jest zamiennikiem pozycja wyświetlona na tej zakładce.

Modyfikacja działania parametru: Dopasować ilość powstałego produktu
W wersji 2016.2 zmodyfikowano sposób działania parametru: Dopasować ilość powstałego produktu. Dla przypomnienia jego funkcjonalności – umożliwia on rejestrację większej lub mniej ilość półproduktu wychodzącego z jednej operacji bez konieczności modyfikacji tej ilości na następnej operacji, dla której ten półprodukt jest surowcem.

Nowy składnik w BST prezentujący ilości wytworzonych i niewykorzystanych półproduktów
W dokumencie BST został udostępniony składnik: ZP – S W trakcie produkcji (ZK, ZD, ZP, HPR). Składnik ten prezentuje ilości półproduktów wytworzonych w trakcie produkcji, a jednocześnie takich, które nie są powiązane z innym operacjami (czyli nie są wykorzystane w innych operacjach) i nie zostały wydane do magazynu. Są to zatem półprodukty do wykorzystania. Ilość z tego składnika, ujmowana jest na Bilansie stanu towarów, w kolumnie: Ilość – w drodze.

Kolorowanie wybranych kolumn na liście zleceń produkcyjnych
Zwiększenie ilości kolumn i możliwość dodawania swoich powoduje, że na listach mamy coraz więcej informacji. Aby łatwiej było je odnaleźć wprowadzone zostało kolorowanie wybranych kolumn. Zmiany takie zostały wprowadzone na liście zleceń – w obszarze głównym listy oraz na sekcjach, na których wyświetlane są listy pomocnicze do zleceń – a więc materiałów, produktów i półproduktów.

Zmiany dotyczące działu: Księgowość

Nowe formularze VAT-7(16), VAT-7K(10), VAT-7D(7)
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w systemie COMARCH ERP XL. Zmiany w wydrukach rejestrów VAT

nowe formularzeBrak wymagalności ORD-ZU przy składaniu korekty deklaracjiVAT-7
W związku ze zniesieniem obowiązku składania ORD-ZU w przypadku korekty deklaracji, w systemie COMARCH ERP XL, w wersji 2016.2 umożliwiono składanie korekt deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D bez ORD-ZU.

Deklaracje CIT-8 oraz CIT-8/O

Aktualizacja sprawozdań GUS F-01/I-01, DG-1 oraz załącznika DG-1

Proponowane kompensaty

Odsetki – nowa stopa procentowa 9.5%
W transakcjach handlowych –z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie określone warunki.

Zniesienie obowiązku korekty kosztów

 Zmiany we współpracy Comarch ERP XL z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

Potwierdzanie w systemie Comarch ERP XL zmian dotyczących osób kontaktowych kontrahenta synchronizowanych z  Comarch ERP Mobile Sprzedaż

nowy parametrs mobileNowy parametr w konfiguracji oddziału Comarch ERP  Mobile Sprzedaż

Potwierdzanie zmian dotyczących osób kontaktowych kontrahenta

 Kontrola promocji limitowanych na zamówieniach synchronizowanych  z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

 Zmiany we współpracy Comarch ERP XL z Comarch WMS

Przesunięcia między magazynami wirtualnymi w Comarch WMS
W aplikacji Comarch WMS pojawiła się funkcjonalność polegająca na obsłudze magazynu podzielonego funkcjonalnie na kilka obszarów, a fizycznie stanowiącego jedną halę/magazyn. Poszczególne obszary w aplikacji Comarch WMS stanowią jeden magazyn zbiorczy, natomiast w Comarch ERP XL stanowią go odpowiednio skonfigurowane odrębne magazyny.