Automatyczna aktualizacja Comarch ERP Optima

W końcu września została udostępniona automatyczna aktualizacja, która ma na celu dostosowanie wyliczenia wynagrodzeń oraz zaliczek na PIT-36 w Comarch ERP Optima. Aby taka aktualizacja się odbyła, wymagana wersja programu to 2019.6. Ustawa obniżająca stawkę PIT z 18% na 17% czeka na podpis Prezydenta. Ustawa poza zmianą progu podatkowego wprowadza również podwyższenie kosztów uzyskania przychodu.

Lista udostępnionych zmian:

  • wyliczanie podatku wg stawki 17,75% i kwoty ulgi 548,30 PLN, w przypadku liczenia zaliczek na PIT-36 obliczanych od października, czyli już tych za wrzesień lub 3 kwartał 2019 roku, których podstawa opodatkowania nie przekracza pierwszego progu podatkowego
  • możliwość ustawienia miesiąca na oknie Stałe podatkowe w konfiguracji programu w sekcjach Płace i Księgowość
  • dostosowanie wykazywanego procentu zaliczki podatku na kwitkach wypłat.

Równocześnie z publikacją aktualizacji udostępnione zostały nowe wartości stałych podatkowych obowiązujących od 01.10.2019 jako wskaźniki do pobrania. Zmianie ulegają następujące wartości:

  • Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – 250 PLN
  • Podwyższone koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy– 300 PLN
  • Ulga podatkowa (kwota miesięczna) – 43,76 PLN
  • Ulga podatkowa (kwota roczna) – 548,30 PLN
  • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:

 – dochód do 85528,00 PLN – 17,00 %

 – dochód powyżej 85528,00 PLN – 32,00%

  • Procent zaliczki podatku dla umów zleceń – 17,00%

Jak wykonać aktualizację Comarch ERP Optima

Aby wgrać aktualizację, należy na oknie, które pojawi się po uruchomieniu programu, kliknąć Zainstaluj aktualizacje

Następnie należy wybrać sposób autoryzacji i kliknąć Zatwierdź.

Na kolejnym oknie pojawi się informacja o zalogowanych użytkownikach. Jak każdy zakończy pracę i się wyloguje, należy kliknąć Zamknij i zainstaluj.

Aktualizacja została wykonana na wszystkich bazach.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@ erpserwis.net