Automatyczne przeskakiwanie kroków WMS

Przy pracy na magazynie korzystając z WMS niektóre kroki przy realizacji dokumentów są niepotrzebne, Klient po prostu nie korzysta z tej informacji. W takim przypadku możemy to ustawić na WMS zarządzanie w procesach na zakładce ustawienia.

Dane standardowe narzędzie może usunąć niepotrzebne kroki oraz automatycznie uzupełniać te kroki jakąś wartością.

Okno WMS

Niestety nie wszystko możemy tam ustawić. Rozpatrzymy taką sytuację, przy przesunięciu określonego towaru, albo grupy towarowej, zawsze potrzebujemy przesunąć określoną wagę, na przykład 100 sztuk, więcej na magazynie się nie zmieści, w takim przypadku za każdym razem, kiedy przesuwamy towar na magazyn, musimy pamiętać o tym warunku oraz podawać ilość.

Za pomocą modyfikacji możemy uwarunkować ten krok, za każdym razem na kroku wyboru towaru pobieramy towar, sprawdzamy czy jest to ten towar oraz czy jest z tej kategorii, jeżeli tak, wtedy modyfikacja, automatycznie wpisujemy potrzebną ilość i przejdzie do następnego kroku.

Okno WMS. Okno wyboru towaru

W przypadku gdyby pojawiła się jakaś wyjątkowa sytuacja, można powrócić się do tego kroku i zmienić ilość.

Okno WMS. Okno do podawania ilości

Jeżeli takie sytuacje zdarzają się często, istnieje opcja, aby modyfikacja wprowadziła do pola tylko odpowiednią ilość, operator sprawdza czy ilość jest dobra i przechodzi do następnego kroku.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z ERP Serwis

34 322 565 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: