Integracja Comarch ERP XL z mBank Webservice

Od wersji 2019.2 producent oprogramowania firma Comarch udostępniła dla klientów mBanku, integracje z bankiem za pomocą usługi webservice. W ramach tej funkcjonalności użytkownik systemu ERP XL  może zlecać przelewy oraz pobierać wyciągi bankowe wewnątrz programu Comarch ERP XL .

W celu konfiguracji połączenia, na liście banków należy określić, że komunikacja z bankiem mBank będzie odbywała się poprzez mechanizm Webservice. Należy tego dokonać  na zakładce Dodatkowe karty banku:

Następnie na zakładce Usługa sieciowa należy skonfigurować użytkowników, którzy będą mieli dostęp do systemu transakcyjnego banku oraz formę ich logowania:

Kanał Webservice dopuszcza stosowanie następujących form logowania użytkownika do bankowości elektronicznej:

  • Certyfikat – polega na wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego danego użytkownika. Jego wykorzystanie będzie najczęściej wiązało się z włożeniem karty kryptograficznej do portu USB i potwierdzeniem operacji za pomocą kodu PIN, tak jak to ma miejsce przy wysyłaniu e-deklaracji.
  •  Token mobilny – opiera się na zainstalowanej na telefonie użytkownika dedykowanej aplikacji mBank CompanyMobile. Po wywołaniu żądania po stronie programu ERP  należy je potwierdzić w aplikacji mobilnej.

Operator zostanie poproszony o potwierdzenie dostępu podczas pierwszej operacji wykonywanej przez kanał Webservice. Każda kolejna akcja będzie wykonywana w oparciu o trwającą już sesję użytkownika w banku, a zatem nie będzie nie wymagać ponownego logowania. Dopiero wyłączenie modułu Comarch ERP XL bądź dłuższy okres bezczynności kanału spowoduje jego zamknięcie.

Na zakładce Usługa sieciowa karty banku należy wskazać sposób logowania użytkownika, czyli wskazać login jaki został mu przypisany w systemie transakcyjnym banku, a także wskazać domyślny sposób logowania w banku. Do wyboru jest Certyfikat, czyli podpis kwalifikowany albo Token mobilny. Następnie na kolejnej liście należy wskazać certyfikat, który będzie wykorzystywany do podpisywania zleceń przelewu. Jeśli wybrano logowanie za pomocą Certyfikatu, będzie on też wykorzystany do uwierzytelnienia użytkownika w banku w przypadku innych operacji jak pobranie salda rachunku.

Podczas nawiązywania połączenia z bankiem wymagane jest również podanie identyfikatora klienta. mBank dopuszcza możliwość, aby ten sam użytkownik był jednocześnie operatorem dla kilku różnych firm. Użytkownik webservice powinien zatem ustawić na karcie rejestru identyfikator firmy jaki został mu nadany przez mBank, czyli tzw. DIK.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: