Comarch HRM – limitowanie pracy zdalnej

W wersji Comarch HRM 2021.1. istnieje możliwość limitowania pracy zdalnej tzn. wskazania ilości dni w miesiącu, w których pracownik może pracować zdalnie. Limit jest nadawany w schemacie uprawnień w pozycji Praca zdalna – miesięczny limit dni na zakładce Pozostałe. Dodatkowo kierownik z uprawnieniami do Edycji pracy zdalnej podwładnego oraz Edycji listy pracowników może nadać indywidualny limit dla pracownika inny niż ten wynikający ze schematu uprawnień. Aby to zrobić należy  przejść do zakładki Inne na Formularzu pracownika z menu bocznego Pracownicy/Lista pracowników oraz zaznaczyć parametr Indywidualny miesięczny limit pracy zdalnej i podać liczbę dni.

Do ilości dni wykorzystanych poza wnioskami o pracę zdalną (zaplanowane i zatwierdzone) zliczane są również dni pracy zdalnej wprowadzone bezpośrednio na planie pracy pracownika.

Pracownik może zaplanować/zawnioskować o Pracę zdalną.

Operację zatwierdzania pracy zdalnej może wykonać kierownik/zastępca dla swoich podwładnych pracowników. Pracownik nie może zatwierdzać swoich własnych wniosków, dla niego wykonuje to zawsze jego przełożony. Jeżeli natomiast do aplikacji zalogowany jest kierownik lub zastępca przypięty do najwyższego centrum podległościowego, np. Firma, i tym samym nie ma on nad sobą żadnego przełożonego, to wówczas ma on możliwość zatwierdzania własnych wniosków.

Operacje związane z pracą zdalną powodują generowanie powiadomień na stronie startowej poszczególnych użytkowników. Pracownik niezależnie od posiadanych uprawnień do pracy zdalnej zawsze otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu jego wniosku przez kierownika (złożonego samodzielnie lub przez przełożonego) lub odrzuceniu wniosku.

Istnieje również możliwość wysyłania powiadomień mailowych o zaplanowanej oraz zatwierdzonej pracy zdalnej. W tym celu należy dokonać odpowiednich ustawień po stronie zakładki Konfiguracja tak jak dla powiadomień mailowych z tytułu innych operacji.