Harmonogram inwentaryzacji ciągłej

W aplikacji Comarch WMS wprowadzona została dodatkowa funkcjonalność do już istniejącego procesu inwentaryzacji ciągłej. Skupia się ona głównie na możliwości przygotowania harmonogramów inwentaryzacji, które pozwolą na zarządzanie obciążeniem prac związanych z wykonywaniem inwentaryzacji ciągłej. Harmonogram inwentaryzacji ciągłej pozwala na kompleksowe przeprowadzenie inwentaryzacji w ciągu ustalonego okresu dla lokalizacji magazynowych, czy partii towarowych. Schemat ten może być powielany na kolejne okresy inwentaryzacyjne.

W zakładce [Harmonogram] wyświetlana jest lista wszystkich harmonogramów inwentaryzacji ciągłej. Są tu zawarte informacje w kontekście każdego harmonogramu, który zawiera: numerator harmonogramu, rodzaj inwentaryzacji, magazyn podlegający inwentaryzacji, liczba arkuszy utworzonych w harmonogramie, data początkowa i końcowa harmonogramu oraz jej stan (w przypadku anulowania harmonogramu inwentaryzacji, wyświetlany jest również powód anulowania). W module [Inwentaryzacja] zostaną wyświetlone wszystkie arkusze inwentaryzacyjne powiązane z harmonogramami oraz arkusze inwentaryzacyjne niepowiązane z harmonogramami.

Operator otrzymuje informację jakiego dnia ma odbyć się realizacja danego arkusza z harmonogramu i na jakim magazynie. Obie listy można szczegółowo filtrować wg zdefiniowanych pól (status arkuszy inwentaryzacyjnych, rodzaj i zakres inwentaryzacji, magazyn) oraz sortować według daty planowanej realizacji (najwcześniej lub najpóźniej).

W widoku kalendarza, za pomocą strzałek, operator ma możliwość poruszania się po kalendarzu oraz podejrzenia inwentaryzacji zaplanowanych na poprzedni lub kolejny tydzień. Ponadto, gdy operator naciśnie na nazwę miesiąca, otworzy się „mini kalendarz”, na którym jest możliwość przejścia do widoku dowolnego tygodnia lub powrót do tygodnia, w którym zawiera się obecna data.

Kliknięcie na komórkę oznaczającą dzień, w którym ma odbyć się inwentaryzacja wyświetli jej szczegóły. Ponowne kliknięcie na szczegóły spowoduje przeniesienie do opcji arkusza, z którego użytkownik ma możliwość wygenerowania arkusza, jeśli istnieje w stanie zainicjowanym (planowanym i nie jest zaznaczona opcja automatycznego przekazania do realizacji przy tworzeniu harmonogramu) lub w przygotowaniu. Jeśli arkusze nie są automatycznie przekazywane do realizacji, operator ma możliwość wcześniejszego lub późniejszego przekazania arkusza do realizacji, niż jest to wskazane w harmonogramie. Przy przekazywaniu arkusza ręcznie do realizacji, który był zaplanowany na inny dzień, operator jest o tym powiadamiany odpowiednim komunikatem (po czym musi potwierdzić, że chce przekazać ten arkusz do realizacji).