Magazyny zbiorcze Comarch WMS

Aplikacja Comarch WMS umożliwia obsługę kilku magazynów z systemu ERP XL, które fizycznie znajdują się w jednym miejscu, jednej hali magazynowej jako jeden tzw. magazyn zbiorczy WMS. Funkcjonalność tą można wykorzystać w firmach, które posiadają wiele wirtualnych magazynów w systemie Comarch ERP XL spowodowanych koniecznością rozdzielenia zasobów, a dysponują jednym magazynem fizycznym. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa magazyny wirtualne tzw. Magazyny składowe mogą się dzielić np. na: Magazyn Surowców, Magazyn Opakowań, Magazyn Towarów Handlowych, gdzie każdy z magazynów posiada swoje lokalizacje, którymi mogą być regały, piony czy wyznaczone powierzchnie płaskie.

Tworzenie magazynu zbiorczego w Comarch WMS Zarządzanie

Dzięki możliwości współdzielenia położeń przez magazyny składowe asortyment jednego z magazynów np. Surowców ze względu na tymczasowy brak miejsca może zostać umieszczony na położeniach należących do innego magazynu – Towarów Handlowych, ale nadal zasób  pozostaje asortymentem należącym do Magazynu Surowców.

Towary mimo ich faktycznego umiejscowienia w obszarze innego magazynu można wyfiltrować z poziomu danego magazynu składowego, do którego ten towar rzeczywiście należy. Również z poziomu List dyspozycji, Jednostek logistycznych oraz List pozycji dyspozycji pozyskamy informację do jakiego magazynu wirtualnego konkretny zasób zalicza się.