Nowe rozwiązania dotyczące Produkcji i procesu planowania produkcji w wersji 2020.1 w systemie Comarch ERP XL – Określenie wielkości partii na zleceniu produkcyjnym.

Szanowni Państwo, w najnowszej wersji systemu Comarch ERP XL producent wprowadził szereg zmian z zakresu Logistyki, Księgowości, CRM, Budżetów, współpracy z e-Sklepem  i Comarch My Point i wiele innych.

W wersji systemu 2020.1. Moduł Produkcja otrzymał kilka nowych funkcji. Ze względu na rosnącą ilość funkcjonalności i nowe narzędzia oraz regularne wspieranie Modułu, Producent dokonał liftingu  głównego menu, które fachowo nazywane jest ribbone. Zmiany w tym zakresie wymuszone są także realizacją nowych funkcji w przyszłych wersjach, których celem jest zmniejszenie liczby przycisków w głównym menu, przy jednoczesnym pozostawieniu tej samej funkcjonalności.

Nowy wizaż jest widoczny już na pierwszy rzut oka w zakładkach:

  • Produkcja
  • Listy
  • Dokumenty
  • Projekty
  • Narzędziownia

Nowe zmiany w wyglądzie ribbone niewątpliwie da się zauważyć, choć na początku będą trudności z przyzwyczajeniem się do nowego układu. Docelowo na pewno będą sprzyjały szybszemu odnajdywaniu funkcji potrzebnych w codziennej pracy.

Jednak jedną z głównych zmian jakie zostały wprowadzone w tej wersji, na które z niecierpliwością czekali Użytkownicy Produkcji,  w Comarch ERP XL jest możliwość określenia wielkości partii na zleceniu produkcyjnym.

Wielkości partii, w jakich mają być planowane wyroby gotowe, dotychczas określane były wyłącznie na technologii.

Od wersji 2020.1 możliwe jest wskazanie wielkości partii dla wyrobu gotowego i wszystkich półproduktów, które muszą zostać zaplanowane do jego wytworzenia bezpośrednio na pozycji zlecenia produkcyjnego. Wielkość partii można wprowadzić w oknie zlecenia produkcyjnego na pozycji ZP w polu: Planować w partiach – Po.

Widok po zaplanowaniu:

W związku z nową funkcjonalnością na pozycji ZP dla planowania w partiach zostały udostępnione dwie opcje tego planowania:

  • Partie w osobnych procesach

Przy zaznaczonym parametrze widok zaplanowanego ZP wygląda następująco:

W przypadku zaznaczenia parametru Partie w osobnych procesach –  każda partia operacji będzie planowana  w  obrębie  osobnego  procesu. Jeśli  parametr zostanie odznaczony, wszystkie partie zostaną wykonane w jednej gałęzi procesu.

  • Ilość wyrobu równaj do pełnych partii

Przy zaznaczonym parametrze widok zaplanowanego ZP wygląda następująco:

W przypadku zaznaczenia parametru Ilość wyrobu równaj do pełnych partii – ma znaczenie w sytuacji, gdy ilość wyrobu wprowadzona na  pozycji zlecenia produkcyjnego nie będzie mogła podzielić się na równą ilość partii określonych na tej pozycji. Czyli np. na pozycji wyrobu wskazano 7 szt. wyrobu i ustawiono planowanie w partiach po 2 szt. W tej sytuacji przy zaznaczonym parametrze, zaplanowane zostaną partie w wielkości: 4×2 szt., tym samym zostanie zaplanowane wytworzenie  większej ilości wyrobu, niż wskazano początkowo na pozycji zlecenia.

W przypadku, gdy wielkość partii zostanie wskazana na pozycji zlecenia produkcyjnego, wtedy przy planowaniu takiej pozycji i operacji prowadzących do jej wytworzenia ignorowane będą ustawienia określające wielkości partii na technologii, w oparciu o którą odbywa się planowanie (czyli wszystkie parametry Planować po, znajdujące się na technologii i operacjach w technologii).

Technologia przewidywała Planowanie Operacji PO: 4 sztuki –  jak widać na wcześniejszych zdjęciach zostało to zignorowane:

UWAGA: Jeśli do wytworzenia wyrobu wskazanego na pozycji zlecenia, potrzebne jest zaplanowanie operacji pochodzących z innych technologii – również operacje pochodzące z tych technologii będą planowane w partiach, których wielkość określono na pozycji zlecenia produkcyjnego, będącego wyrobem końcowym. Przy planowaniu wyrobu, dla którego wielkość partii określono na pozycji zlecenia, nie będą brane pod uwagę półprodukty zaplanowane wcześniej lub wytwarzane na innych zleceniach. Czyli planowanie wyrobu, dla którego określamy wielkość partii na pozycji zlecenia, będzie zawsze planowało od nowa ilości potrzebnych półproduktów (o ile potrzeba uzyskania takich wynika z technologii).