Dotacje z Unii Europejskiej.

82,5 mld euro to kwota jaką Polska otrzymała w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej w ramach polityki spójności.

Kto zyskał najwięcej w ramach dotacji? MŚP to najwięksi beneficjenci programów unijnych, a rozwój w tych sektorach wpływa na poprawę standardu pracy, nowe miejsca pracy i wdrożenia nowych technologii.

Fundusze zostały ulokowane w programach operacyjnych:

– krajowym- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

– w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych,

– w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Programem, który jest godny polecenia to Dofinansowanie  z Bazy Usług Rozwojowych(BUR).

Dofinansowanie na wdrożenia/szkolenia wynosi od 50 do 80% wartości , a wartość dofinansowania uwarunkowana jest  lokalizacją, wielkością przedsiębiorstwa oraz dodatkowo wsparciem pracowników w wieku 50 +.

Dostępny jest szereg szkoleń i wdrożeń, a dzięki temu, że  wpis jest aktywny każdy znajdzie dla siebie odpowiednie szkolenie, które jest objęte dofinansowaniem.

Samo dofinansowanie można zdobyć w 7 prostych krokach, w czym nasza firma pomaga na każdym etapie.

Nasz firma ERP Serwis specjalizuje się we wdrożeniach/szkoleniach i rozwoju firm w zakresie informatyzacji, a dzięki dotacjom unijnym każda firma może skorzystać ze szkolenia, czy wdrożenia przez nas oferowanego.

Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła kolejną edycję Grantów na transfer technologii. Dotacje skierowane są do firm produkcyjnych sektora MŚP. Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie trzeba przeznaczyć na wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi, może objąć zakup oprogramowania takiego jak moduły produkcyjne systemu Comarch ERP XL (posiadają opinię o innowacyjności zgodną z wymogami naboru).

Nabór w projekcie „Sieć Otwartych Innowacji” prowadzony będzie od 8 października do 31 grudnia 2021 roku.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych: 150 000,00 PLN 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 200 000,00 EUR

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • patenty, wzory użytkowe/przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania
  • topografia układów scalonych
  • know-how