Mechanizm podzielonej płatności w najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima 2020

Jedna z ważniejszych nowości w wersji to wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka informacji o tych zmianach oraz krótką instrukcję konfiguracji.

Na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy stosować mechanizm podzielonej płatności.

Instrukcja konfiguracji mechanizmu podzielonej płatności

Jeżeli użytkownik chce wykonywać przelewy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności to powinien zaznaczyć na dokumentach parametr MPP- podzielona płatność. W związku z tym na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży (nie wewnętrznym i nie przeniesionym z modułu Handel) dodano parametr MPP – podzielona płatność. Parametr jest możliwy do zaznaczenia jeżeli na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy lub na dokumencie wybrano urząd.

formularz dokumentu w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży

Jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność to parametr MPP – podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT i jest możliwy do odznaczenia przez użytkownika. Jeżeli na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru MPP – podzielona płatność to parametr MPP – podzielona płatność jest odznaczony na dokumencie rejestrze VAT i jest możliwy do zaznaczenia przez użytkownika pod warunkiem, iż na dokumencie wybrano kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym.

Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP – podzielona płatność powoduje zaznaczenie parametru MPP – podzielona płatność na płatności powstałej w rejestrze o typie Konto bankowe, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej płatności – kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odrębny rachunek VAT.

Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP – podzielona płatność powoduje zaznaczenie parametru MPP – podzielona płatność na płatności powstałej w rejestrze o typie Konto bankowe, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej płatności – kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odrębny rachunek VAT.

Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku 

dodano operację seryjną Zmień parametr MPP:

Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru. Automatycznie zaznaczany jest również parametr MPP – podzielona płatność.

Po naciśnięciu przycisku piorun

parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na wskazanych dokumentach. Jeżeli opcja MPP – podzielona płatność zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, że stan płatności związanej z dokumentem jest różny od Wysłano oraz Zrealizowano.

Nie ma możliwości seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność na dokumentach, na których wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wspólnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Podczas próby zmiany ustawienia parametru na takich dokumentach pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Dokument został wystawiony na podmiot inny niż kontrahent będący podmiotem gospodarczym lub urząd. Zmiana nie jest również możliwa na dokumentach wewnętrznych (pojawia się komunikat:

 Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem wewnętrznym) oraz na fakturach przeniesionych z modułu Handel (pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel).

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz także: