Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.2.

NOWOŚCI COMARCH PPK 2019.4.2

Umożliwiono import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w PPK, które instytucja finansowa jest zobowiązana przekazywać pracodawcy. Użytkownik może zaczytać informacje o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłacie środków przez uczestnika PPK, zwrocie i wypłacie transferowej do aplikacji z pliku XML udostępnionego przez instytucję finansową.

Umożliwiono wyszukanie i wysłanie z listy pracowników osób, których dane identyfikacyjne lub inne dane związane z uczestnictwem w PPK uległy zmianie. Dodaliśmy kolejne wydruki deklaracji związanych z PPK  takie jak oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK, deklaracje dotyczące wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK oraz wnioski o dokonywanie wpłat na PPK i zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Wprowadzono możliwość wyboru trybu pracy w aplikacji zainstalowanej na stanowisku, na którym znajduje się także Comarch ERP HR. Użytkownik podczas logowania może zdecydować, czy aplikacja ma pracować w wersji samodzielnej (standalone) czy współpracować z Comarch ERP HR. Umożliwiono automatyczny import pracowników do aplikacji działającej w wersji samodzielnej.

Informujemy, że Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z wybranymi instytucjami finansowymi jak Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Ponadto aplikacja Comarch PPK umożliwia także komunikację online w zakresie rejestracji uczestnika PPK, deklaracji pracownika, czy wysłania informacji o składkach z Aviva TFI, a wkrótce także z AXA TFI i Allianz Polska TFI. W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z powyższymi instytucjami finansowymi .

Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu

Podsumowanie nowości w PPK:
 1. Umożliwiono import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w PPK, które instytucja finansowa jest zobowiązana przekazywać pracodawcy. Użytkownik może zaczytać informacje o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłatwypłacie środków przez uczestnika PPKzwrocie i wypłacie transferowej do aplikacji z pliku XML udostępnionego przez instytucję finansową.
 2. Umożliwiono wyszukanie i wysłanie z listy pracowników osób, których dane identyfikacyjne i inne dane związane z uczestnictwem w PPK uległy zmianie.
 3. Wprowadzono możliwość wyboru trybu pracy w aplikacji zainstalowanej na stanowisku, na którym znajduje się także Comarch ERP HR. Użytkownik podczas logowania może zdecydować, czy aplikacja ma pracować w wersji samodzielnej (standalone) czy współpracować z Comarch ERP HR.
 4. Umożliwiono automatyczny import pracowników do aplikacji działającej w wersji samodzielnej. Dane będą samoczynnie zaczytywane z arkuszy Excel znajdujących się we wskazanym przez Użytkownika katalogu.
 5. Dodano wydruki deklaracji związanych z PPK składanych pracodawcy przez pracowników:
  • Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK,
  • Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK,
  • Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK,
  • Wniosek o dokonywanie wpłat na PPK,
  • Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
Zmiany:
 1. Wprowadzono zmiany ergonomiczne ułatwiające korzystanie z aplikacji.

Do poprawnego działania aplikacji Comarch PPK wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.993.

W przypadku Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone) Comarch ERP Menadżer Kluczy instalowany jest automatycznie.

Więcej o PPK na stronie Comarch – zobacz.

Comarch PPK

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z ERP Serwis:

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net