Wymiana danych z instytucjami finansowymi w Comarch PPK

WYMIANA DANYCH Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI Z WYKORZYSTANIEM PLIKU XML LUB POPRZEZ API

Jedną z najistotniejszych funkcjonalności aplikacji Comarch PPK jest możliwość wymiany danych z instytucjami finansowymi. Przedsiębiorca posiadający aplikację Comarch PPK może przekazać dane za pośrednictwem plików XML do każdej z instytucji oferujących prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i zarządzanie nimi. Integracja poprzez API z wybranymi TFI – wygoda i bezpieczeństwo COMARCH PPK – KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIO Z INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ Comarch podjął ścisłą współpracę z AVIVA Investors Poland TFI, AXA TFI oraz TFI ALLIANZ Polska aby znacząco usprawnić proces przesyłania danych między pracodawcą a wymienionymi instytucjami finansowymi. Dzięki integracji za pośrednictwem API możliwa jest bezplikowa wymiana informacji pomiędzy Comarch PPK a środowiskiem informatycznym jednej z tych trzech instytucji. Co za tym idzie, istnieje możliwość przesyłania danych bezpośrednio z poziomu Comarch PPK do środowiska informatycznego TFI bez wychodzenia z okna aplikacji. Takie rozwiązanie umożliwia między innymi przeprowadzanie bardziej zaawansowanej walidacji danych, a sama obsługa procesów przez przedsiębiorcę jest znacznie wygodniejsza i szybsza w porównaniu do wymiany za pośrednictwem pliku XML.

Oszczędność czasu poprzez komunikację API

Wybierając komunikację przez API odpowiedzialność za zgodność z instytucją finansową przechodzi na producenta danego oprogramowania. To niewątpliwa oszczędność czasu dla pracodawcy oraz pracowników kadr. Zamiast zajmować się przygotowywaniem plików XML i wysyłaniem danych do instytucji finansowych, przedsiębiorca może po prostu skupić się na swoim biznesie. Korzystając z API nie ma potrzeby tworzenia pliku, zapisywania go, a następnie dodawania na portal instytucji finansowej – wszystkie te czynności zastępuje pojedyncze kliknięcie w systemie kadrowo-płacowym. Ponadto pracownicy odpowiedzialni za PPK w danej firmie nie staną przed koniecznością przyswojenia kolejnego systemu, jakim jest portal wybranego przez przedsiębiorcę podmiotu zarządzającego PPK.

Gwarancja bezpieczeństwa w API

Automatyczne aktualizacje dostarczane przez Comarch są wystarczające, aby bezpiecznie i łatwo prowadzić program Pracowniczych Planów Kapitałowych w każdej firmie. Wymiana przez API gwarantuje bezpieczeństwo. Użytkownik nie zapisuje niczego na dyskach, a administrator nie musi szkolić użytkowników z zasad składowania i przetwarzania plików.

Natychmiastowa komunikacja i eliminacja błędów

Korzystając z wymiany poprzez API, np. deklaracje pracowników mogą być odnotowywane natychmiast po ich otrzymaniu przez instytucję finansową, która potwierdza odbiór wiadomości. W Comarch PPK automatycznie dochodzi do odnotowania stosownej informacji na temat wysłanej deklaracji. W efekcie mamy pewność, że instytucja została powiadomiona o deklaracji, ponadto eliminujemy ryzyko pomyłkowego przesłania tych samych danych dwukrotnie. Dzięki API przedsiębiorca nie musi weryfikować, czy deklaracja została już przetworzona ani stale kontrolować procesu wymiany informacji. To dodatkowe ułatwienie dla obciążonych licznymi obowiązkami działów kadr. Dostęp wyłącznie do niezbędnych danych W przypadku wielu naszych Klientów – szczególnie większych firm, poszczególni pracownicy działu HR obsługują konkretne wydziały i mają ograniczony dostęp do fragmentów danych kadrowych. Dzięki integracji poprzez API zasada wglądu wyłącznie do niezbędnej informacji zostanie zachowana bez konieczności angażowania administratorów firmy.

Doświadczenie w integracji – pewność skutecznej wymiany danych

W celu automatyzacji procesów systemy ERP i HR od lat współpracują z wieloma rozwiązaniami zewnętrznymi, np. e-Deklaracjami, bankami, systemem REGON, VIES, KRD i Płatnikiem. Comarch za priorytety stawia sobie zgodność z przepisami i niezakłóconą współpracę. Nawet w przypadku nagłej zmiany przepisów lub API Comarch dostarcza aktualizacje szybko i sprawnie – gwarantem tego jest solidne zaplecze analityków oraz programistów.

Swoboda w wyborze sposobu komunikacji

Comarch przygotował rozwiązanie w zakresie PPK uczestnicząc aktywnie w pracach specjalnej grupy roboczej tworzącej standard wymiany informacji pomiędzy pracodawcami a instytucjami finansowymi. Grupa robocza skupiała producentów systemów ERP, w tym Comarch S.A., agentów transferowych oraz instytucje finansowe. Rozwiązanie to daje możliwość wyboru kanału komunikacji z instytucją finansową poprzez API (opcja dostępna dla wybranych instytucji, które przygotowały swoje systemy do tego typu współpracy), bądź poprzez pliki XML (wszystkie instytucje). W przypadku wybrania wymiany poprzez API w każdej chwili można powrócić do wymiany plikowej.

źródło: Comarch

ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz również: