Definiowanie składników w Bilansie stanu towarów w systemie Comarch ERP XL

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować funkcjonalność jaką jest definiowanie składników w BST – Bilans stanu towarów.

Definiowanie składników BST dostępna jest z modułu Administrator, jednakże zarządzanie istniejącymi  (dostępnymi w standardzie) składnikami możliwie jest dla Użytkownika, który posiada licencję umożliwiającą obsługę BST – np. Zamówień lub Sprzedaży bądź Produkcji.

Z poziomu Administratora dostępna jest funkcjonalność Składniki BST:

Po uruchomieniu okna widoczne są wszystkie dostępne i zdefiniowanie w standardzie składniki.:

Za pomocą ikony zielonego „+” można zdefiniować nowy składnik, w tym celu należy dodać :

  • Kod,
  • Nazwę,
  •  Zapytanie SQL
  • Zaznaczyć czek – czy wpływa na saldo

Po zapisaniu dodany składnik dostępny będzie na liście Składników.

Kolejnym krokiem jest przypisanie do od strony Administratora do definicji dokumentu.

Jeśli Administrator nie przypisze składnika do definicji dokumentu, za każdym razem gdy będzie generowany dokument BST, trzeba będzie go dodać za pomocą „+” z listy składników. Przypisanie do definicji dokumentu danego składnika rozwiąże ten problem.

W nowo wygenerowanym dokumencie BST składnik użytkownika jest dostępny na liście.

W celu uzyskania więcej szczegółów oraz zaktualizowania swojej bazy Comarch ERP XL o nowe składniki pomocne do zarządzania stanami magazynowymi w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

zobacz również:

ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net