Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.4.3.

  Nowości w PPK 2019.4.3:

W tej wersji rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość:

  • przesyłania online informacji o zmianie danych identyfikacyjnych uczestnika PPK oraz automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
  • automatycznego importu informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracownika w PPK, tj.:
    • zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
    • wypłacie środków przez uczestnika PPK,
    • zwrocie (wycofaniu środków przed 60 rokiem życia), wypłacie transferowej

Ponadto Comarch PPK umożliwia zawarcie online umowy o zarządzanie PPK z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. W kolejnych wersjach aplikacji planowany jest dalszy rozwój integracji z instytucjami finansowymi .

Aplikacja Comarch PPK zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu.

Pobierz Demo Comarch PPK: tutaj

Pobierz książeczkę o PPK w pliku PDF: tutaj

Zmiany w PPK 2019.4. :

  1. Wprowadzono zmiany ergonomiczne ułatwiające korzystanie z aplikacji.

Do poprawnego działania aplikacji Comarch PPK wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.993.

W przypadku Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone) Comarch ERP Menadżer Kluczy instalowany jest automatycznie.

Zapraszamy do kontaktu

ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz także: