Nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.5.1

Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja aplikacji Comarch PPK 2019.5.1

Nowości w PPK 2019.5.1

W wersji współpracującej z Comarch ERP HR dla osób powyżej 55 roku życia oraz osób nie podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno – rentowym wprowadzono nowy status „Niepodlegający”

Na liście pracowników dodano filtr Uczestnicy bez numeru identyfikacyjnego

Dodano parametr dotyczący opcjonalnego załączania numeru dokumentu tożsamości uczestnika PPK dla osób posiadających numer PESEL

Zmiany w PPK 2019.5.1
  1. W przypadku wymiany plikowej dla pracownika posiadającego obywatelstwo polskie wymagany jest numer PESEL. Jeśli pracownik posiada obywatelstwo inne niż polskie wymagane są do podania numer PESEL lub data urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości oraz numer dokumentu tożsamości.
  2. Wprowadzono zmiany ergonomiczne ułatwiające korzystanie z aplikacji.
Poprawiono w PPK 2019.5.1
  1. W wersji współpracującej z Comarch ERP HR, w przypadku pracownika zatrudnionego ponownie po przerwie, którego łączny staż w firmie nie przekraczał trzech miesięcy, do stażu pracy nadmiarowo zliczany był okres przerwy w zatrudnieniu. W związku z tym wyświetlany był status Do uzupełnienia zamiast Za krótki staż. Poprawiono.
  2. W wersji współpracującej z Comarch ERP HR dla pracownika ze stażem pracy krótszym niż trzy miesiące i odnotowaną aktualizacją zapisu wyświetlano status Do uzupełnienia, a powinien wyświetlać się status Za krótki staż. Poprawiono.
  3. W wersji współpracującej z Comarch ERP HR dla wymiany plikowej wprowadzono walidację kodu kraju obywatelstwa.

więcej w dokumencie na stronie Comarch: Nowości i zmiany 2019.5.1

Informacje handlowe PPK
Cennik, informacja gdzie kupić aplikację oraz wdrażanie PPK w firmie – TUTAJ

Zapraszamy do kontaktu

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz także: