Nowa wersja Comarch BI Point 8.01 już jest dostępna!

Szanowni Państwo,

Bardzo miło nam poinformować, iż udostępniono najnowszą wersję Comarch BI Point 8.01. Korzystanie z niej jest możliwe niezależnie od używanej wersji systemów Comarch ERP.

Najważniejsze modyfikacje, jakie wprowadzono w nowej wersji to:

 1. Poprawa wydajności narzędzia w zakresie modeli OLAP i SQL-owych. Średnio można zauważyć o 40% krótsze ładowanie raportów i dashboardów. (warstwa aplikacyjna)
 2. Historyczność subskrypcji – dzięki temu można sprawdzać jakie działania były przeprowadzane w związku z subskrypcjami. Historyczność udzieli informacji takich jak: rodzaj zdarzenia, czas rozpoczęcia, zakończenia i trwania subskrypcji oraz o użytkowniku odpowiedzialnym za zdarzenie.
 3. Historyczność obiektów – dzięki niej można sprawdzić informacje dotyczące czasu rozpoczęcia, zakończenia i trwania zdarzenia oraz o tym kto, kiedy i w jakim czasie modyfikował, przeładowywał bądź otwierał poszczególne obiekty.
 4. Poprawa estetyki dashboardów poprzez wprowadzenie domyślnego, biełego tła.
 5. Nowe dashboardy i raporty standardowe w Comarch ERP XL BI Point/ BI Point Start:
  • Dashboard płynności finansowej, który pozwala na analizę i prognozowanie płatności firmy z uwzględnieniem Split Payment, oraz zapewnia wgląd w stan należności i zobowiązań, przychodów i rozchodów, pozwalając również na prognozowanie wyników finansowych na podstawie danych wprowadzanych do preliminarza płatności w module Księgowość oraz Zamówienia ERP XL. Bazuje on na aktualnych kursach walut (EUR, USD, GBP, CHF) pobieranych z oprogramowania XL lub na wprowadzanych samodzielnie jako parametry. Dane można analizować do 3 miesięcy do przodu w przekroju poszczególnych kodów rejestrów.
  • Dashboard zakupów – Szczegółowa analiza dotycząca wyników  zakupów w przedsiębiorstwie uwzględniająca trend miesięczny i porównania rok do roku.
  • Dashboard sprzedaży – Szczegółowa analiza dotycząca wyników sprzedaży w przedsiębiorstwie uwzględniająca trend miesięczny i porównania rok do roku.
  • Dashboard sprzedaży i zakupów –  Zestawienia sprzedaży i zakupów w przedsiębiorstwie służące do porównywania wartości zakupów i sprzedaży.
  • Dashboard lojalności – Analiza danych z preliminarza pozwalająca na usprawnienie zarządzania programami lojalnościowymi.
  • Raport struktura zleceń serwisowych – Szczegółowy raport na temat prowadzonych usług serwisowych uwzględniający zysk i różnicę między planowanym a rzeczywistym wykonaniem usług.
  • Raport analiza zleceń serwisowych – Szczegółowy raport wskazujący obecny stan zleceń serwisowych.

Bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowościami oferowanymi przez Comarch.