Rejestracja trasy i przejazdu w Comarch ERP Optima

Dla pojazdów zarejestrowanych w ewidencji samochodów prowadzi się rejestrację przejazdów.
Z poziomu sekcji samochodów można zarejestrować trasy przejazdów.

Nową trasę dodaje się za pomocą ikony plusa.

Formatka zawiera następujące pola:

Kod – unikalny identyfikator trasy

Cel – pole opisujące cel wyjazdu

Trasa – pole opisujące trasę przejazdu

Długość trasy – ilość kilometrów w danej trasie

Przejazd objęty limitem jazd miejskich – pole oznacza przejazd w granicach miasta. Brany jest pod uwagę jeśli rozliczany jest samochód pracownika użyty w celu służbowym.

Wprowadził/zmodyfikował – dane operatora wykonującego poszczególne operacje na karcie

Przykład wypełnionej trasy:

Aby zarejestrować przejazd można podświetlić wybrany pojazd na liście samochodów a następnie kliknąć ikonę jak poniżej.

Nowy przejazd należy dodać za pomocą ikony plusa:

Formatka zawiera następujące pola:

Lp. – liczba porządkowa pozycji na liście, nadawana jest automatycznie przez program w momencie dodawania nowego przejazdu.

Data wyjazdu – data z jaką przejazd zostanie wprowadzony do Ewidencji pojazdów.

Kod wyjazdu – kod służy do wyboru trasy przejazdu z listy Trasy. Wyboru można dokonać przez wybór z rozwijanej listy lub przez wpisanie kodu.

Cel wyjazdu – określenie celu wyjazdu. W przypadku wyboru trasy z listy zostanie przypisany automatycznie.

Trasa – określenie trasy przejazdu. W przypadku wyboru trasy z listy zostanie przypisana automatycznie.

Odległość – określenie długości pokonanej trasy. W przypadku wyboru trasy z listy zostanie przypisana automatycznie.

Początkowy stan licznika – pole uzupełniane automatycznie ze stanu końcowego poprzedniego przejazdu. Pole możliwe jest do edycji.

Końcowy stan licznika – pole wyliczane automatycznie jako suma stanu początkowego plus odległość. Pole możliwe do edycji.

Dysponent – pobierany jest z karty pojazdu. Odpowiednio dane pracownika lub wspólnika firmy.

Potwierdził – parametr z danymi operatora zatwierdzającego przejazd .

Data – data potwierdzenia przejazdu.

Przejazd objęty limitem jazd miejskich – pole widoczne tylko w przypadku samochodów pracowników, określający czy przejazd odbywał się w granicach miasta czy poza.

Stawka za kilometr – pole określający stawkę za kilometr przebiegu. Pole pobierane z konfiguracji zgodnie z typem samochodu.

Wartość – kwota wynikająca z przemnożenia długości trasy przez stawkę za kilometr.

Wprowadził/zmodyfikował – dane operatora wykonującego poszczególne operacje na karcie.

Przykład uzupełnionego przejazdu:

Dane o przejeździe można wydrukować: