Obsługa kolumn w Comarch ERP XL

Domyślny układ kolumn w Comarch ERP XL nie zawsze odpowiada wszystkim potrzebom. Na szczęście kolumny w Comarch ERP XL są bardzo elastyczne.

Zmiana szerokości kolumn w Comarch ERP XL

Zmiana szerokości kolumn odbywa się tak samo, jak w innych aplikacjach. Wystarczy przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszki pomiędzy nagłówkami kolumn i przeciągnąć w bok.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w miejsce pomiędzy nagłówkami kolumn automatycznie ustawi szerokość kolumny zależnie od szerokości jej zawartości.

Zmiana kolejności kolumn w Comarch ERP XL

Można też zmieniać kolejność kolumn. Wystarczy kliknąć na nagłówku i przeciągnąć tam, gdzie jest ona potrzebna. Działa to zarówno ze zwykłymi kolumna, jak i pojedynczymi kolumnami w grupie.

Sortowanie widoku w Comarch ERP XL

W Comarch ERP XL można posortować widok po niemal każdej kolumnie, wystarczy kliknąć w nagłówek.

Miejsce liczby w komórce w kolumnie liczbowej w Comarch ERP XL

W przypadku kolumn liczbowych można ustawić umiejscowienie liczby w samej komórce.

W tym celu trzeba przytrzymać lewy przycisk myszy na dowolnej liczbie w kolumnie.

Układ kolumn jest zapamiętywany przy wyjściu z okna, więc po ponownym otwarciu tego samego okna będzie on identyczny.

Jedynie sortowanie nie jest zapamiętywane, przy każdym otwarciu okna będzie domyślne.

Comarch ERP XL pozwala również na dodawanie własnych niestandardowych kolumn w niemal każdym widoku. Zobacz Tutaj

Jak dodać na liście dokumentów kolumnę korzystającą z atrybutu na dokumencie – Zobacz tutaj

Zapraszamy do kontaktu z ERP Serwis

34 322 5656

sekretariat@erpserwis.net