Używanie atrybutów w Comarch ERP XL

Szanowni Państwo,

opisywaliśmy już w jaki sposób tworzy się atrybutyZOBACZ

oraz podłącza się atrybuty do obiektówZOBACZ

Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób używa się atrybuty.

Gdy atrybut został już utworzony i podpięty np. do faktury sprzedaży, wchodzimy w dowolny dokument FS i wybieramy zakładkę Atrybuty. Przyciskiem plusa dodajemy atrybut.

Pojawia nam się lista wszystkich atrybutów podpiętych do danego obiektu, w tym wypadku faktury. Wybieramy potrzebny nam atrybut i zatwierdzamy.

Przykładowy atrybut liczbowy wygląda wtedy tak. Można wpisać wartość ręcznie, a można też skorzystać ze strzałek po prawej stronie.

Atrybut tekstowy pozwala na wpisanie dowolnego tekstu mieszczącego się w ustawionej długości.

Przy atrybucie flagi można wybrać z listy wartości TAK, NIE lub <brak>.

W atrybucie daty można wpisać datę ręcznie lub skorzystać z przycisku po prawej stronie, który otworzy wygodny kalendarz, w którym można łatwo odszukać i wybrać potrzebną datę.

W przypadku listy można najpierw zdefiniować wartości do wyboru. Odbywa się to w oknie Definicji atrybutów po prawej stronie. Należy kliknąć plusik i w kolejnym oknie podać nową wartość.

Wtedy w atrybutach na fakturze możemy wybrać element z tej listy lub, jeśli atrybut nie został zdefiniowany jako Lista zamknięta, dopisać nową wartość.

Po podaniu nowej wartości można ją dodać na stałe do listy lub użyć jednorazowo, odpowiadając na poniższe pytanie.

Ostatni zaprezentowany atrybut po kliknięciu po prawej stronie pozwoli na wybór kontrahenta za pomocą standardowego okna z listą kontrahentów.

Analogicznie działają inne standardowe formaty, jak np. Pracownicy, Towar czy Dokument handlowy – otwierają one standardowe formatki ERP XL.

Atrybut w formacie SQL przy dodawaniu wygląda jak zamknięta lista, tylko wartości pobiera za pomocą zapytania.

Po zapisaniu faktury dodane atrybuty można wykorzystać np. na wydruku, w analizach BI (po zaznaczeniu pola BI w definicji atrybutu) lub w różnych modyfikacjach.

Po więcej informacji zapraszamy do ERP Serwis

34 322 5656

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz również: kolumna z atrybutem