Program lojalnościowy w Comarch ERP XL

Budowanie trwałych relacji z klientami i pogłębianie ich lojalności to główne korzyści wynikające z wdrożenia programu lojalnościowego przez firmę. Użytkownicy Comarch ERP XL mają możliwość za pomocą prostych mechanizmów stworzenie i obsługę programów lojalnościowych* wzmacniając tym samym zaangażowanie swoich Klientów we współpracę.

W zależności od zdefiniowania programu lojalnościowego punkty mogą być naliczane, jako:

  • przelicznik z konfiguracji – z sumy dokumentu, co definiowane jest, w menu System w zakładce CRM, wskazując okres naliczania i przelicznik punktów lojalnościowych
  • przelicznik na towarach – punkty wyliczane są na pozycjach z towarami objętymi punktami lojalnościowymi. Zdefiniowanie punktów lojalnościowych odbywa się na Karcie towaru w zakładce Inne.

Program lojalnościowy może odnosić się do dokumentów jak zamówienia sprzedaży, paragony, faktury sprzedaży krajowe i eksportowe oraz ich spinacze i korekty. Na definicji dokumentu w zakładce Inne należy zaznaczyć parametr: Naliczaj punkty w programie lojalnościowym.

Aby Kontrahent mógł korzystać z programu lojalnościowego należy na kartotece w zakładce CRM, przypisać go do niego wprowadzając zakres dat w jakim mają się naliczać punkty podczas zawieranych transakcji i opcjonalnie wpisać numeru karty lojalnościowej. W tym miejscu na kartotece jest też możliwość podglądu przyznanych punktów lub ich ręcznego skorygowania.

Na dokumencie handlowym dla Kontrahenta objętego programem lojalnościowym, w zakładce Nagłówek, widoczna jest ilość punktów przyznana zgodnie ze zdefiniowaną ścieżką przyznawania punktów.

Punkty przyznane Kontrahentowi mogą zostać przez niego wykorzystane poprzez odbieranie nagród ze zdefiniowanego katalogu, który stanowią towary mające na swojej Karcie w zakładce Inne oznaczenie Nagroda i nie stanowią jednocześnie źródła naliczania punktów.

Inną możliwością wykorzystanie punktów lojalnościowych jest przeliczanie ich na kwotę do wykorzystania we wcześniej zdefiniowanym budżecie rabatowym Kontrahenta.

Kartę z informacją o punktach danego Kontrahenta można wyświetlić po uruchomieniu ikony 

, w nowo otwartym oknie po uruchomieniu ikony

 możliwe jest przypisanie Kontrahenta do budżetu rabatowego i przeliczenie punktów lojalnościowych na kwotę do wykorzystania.

* Warunkiem koniecznym jest posiadanie licencji serwerowej: XL Program lojalnościowy.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z ERP Serwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: