Kopiowanie atrybutów w Comarch ERP XL

W środowisku Comarch ERP XL tworzenie dokumentów na podstawie innych dokumentów to naturalny szeroko wykorzystywany mechanizm. Mnogość ścieżek jest w zasadzie jedynie ograniczona wymaganiami klienta.

Równie naturalnym elementem w oprogramowaniu ERP XL jest dodawanie atrybutów. Przykładowo chcąc dodać niestandardową informację na zamówieniu sprzedaży tworzymy nową klasę atrybutu, podpinamy ją do dokumentu ZS i od tej pory możemy zapisać kolejne dane na tymże obiekcie.

Składając dwa powyższe mechanizmy w całość może pojawić się potrzeba, aby w trakcie tworzenia kolejnych dokumentów wartości atrybutów były przenoszone. Tutaj z pomocą przychodzi standardowy mechanizm Comarch ERP XL zaprojektowany dokładnie z takim zamysłem.

Na samym początku musimy skorzystać z istniejącego atrybutu lub utworzyć nowy. W tym celu należy na początku określić nazwę i typ atrybutu.

Tworzenie nowej klasy atrybutu

Następnym krokiem jest dodanie klasy atrybutu do obiektów.

Dodawanie klasy atrybutu do obiektów

Omawiany przykład będzie dotyczyć ścieżki, w której tworzymy zamówienie zakupu a następnie przyjęcie zewnętrzne. Stąd wartość atrybutu będzie kopiowana z ZZ do PZ. Po dodaniu wymaganych obiektów przechodzimy podwójnym kliknięciem na pozycję [Dokumenty handlowe].[PZ].

Edycja klasy atrybutu dla obiektu

Zaznaczamy opcję ‘Zaawansowane’ i przechodzimy do wyboru źródła poprzez przycisk z trzema kropkami. Wówczas pojawi się lista źródeł.

Lista źródeł kopiowania atrybutów

Można z niej wybrać predefiniowane lub stworzyć własne. Dla naszego przykładu stworzymy nowe poprzez przycisk z zielonym plusem.

Definicja źródła kopiowania atrybutów

W tym celu określany nazwę i opcjonalnie dodajemy opis. Jednak najważniejszym i najtrudniejszym krokiem jest skonstruowanie zapytania.