Historia ruchów jednostek logistycznych w WMS Magazynier.

Funkcja Historia ruchów jednostek logistycznych.

Funkcja Historia ruchów jednostki logistycznej pozwala na przeanalizowanie operacji związanych z zasobami znajdującymi się na jednostkach logistycznych oraz wszystkich powiązanych z nimi dyspozycji. Takie informacje w kontekście biznesowym pozwalają na odtworzenie ciągu zdarzeń, które mogą być wykorzystywane na przykład podczas reklamacji, czy uszkodzeń towarów. Dostęp do historii ruchów jednostki logistycznej pozwala użytkownikowi na weryfikację w szybki sposób co działo się z jednostką logistyczną oraz na jakich dyspozycjach była ona wykorzystywana.

Widok historii ruchów jednostek logistycznych w WMS Magazynier.

Widok historii ruchów jednostek logistycznych dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier. Wywoływany jest z poziomu konkretnej jednostki logistycznej. Dostęp widoku jednostki logistycznej możliwy jest do uzyskania na dwa sposoby, skanując w menu głównym aplikacji kod jednostki logistycznej lub przechodząc do menu na skróty, a następnie wybieramy z listy przycisk Jednostki logistyczne i wybieramy konkretną jednostkę logistyczną z listy. Będąc na widoku konkretnej jednostki logistycznej by uruchomić funkcjonalność Historia ruchów jednostki logistycznej wybieramy przycisk Historia.

1. Sposób: Skanowanie w menu głównym kod jednostki logistycznej.

W menu głównych skanujemy kod jednostki logistycznej, następstwem będzie odnalezienie oraz wyświetleniem informacji o jednostce logistycznej.

2. Sposób: Odnalezienie historii ruchów jednostek logistycznych z wykorzystaniem „Na skróty”