Polski Ład 2.0- zmiany w podatkach.

Od 1 lipca 2022 wchodzą w życie zmiany w podatkach w ramach programu Polski Ład. Aktualna sytuacja, na którą wpływ mają problemy z wprowadzeniem zmian, problemy gospodarcze spowodowane inflacją oraz inwazja Rosji na Ukrainę  wymusiła pewne modyfikacje w stosunku do zasadniczych zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Wprowadzonych zostanie kilkanaście zmian. Dwie z nich możemy uznać za kluczowe ze względu na największą liczbę podatników których dotyczy:

  • obniżenie stawki podatku dochodowego z 17 do 12%,
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Obniżenie stawki PIT z 17% do 12%.

Podstawowa stawka podatku PIT od 1 lipca zostanie obniżona do 12%, co oznacza, że od dochodu po odliczeniach(np. od pensji składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu) zostanie odprowadzony podatek w wysokości 12, a nie 17% jak do tej pory. Przełoży się to na wyższą pensję dla pracownika „na rękę”.

Zmiana dotyczy osób, które odprowadzają podstawową stawkę podatku tj. do progu dochodowego w wysokości 120 tysięcy zł. Od nadwyżki ponad wysokość tego progu podatek wynosi 32%.

Zmieniona stawka będzie dotyczyła osób, które są zatrudnione w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Wypłata wynagrodzeń w lipcu już może pokazać różnicę w wysokości wynagrodzenia.

Co ważne podatek nadpłacony w okresie styczeń- czerwiec 2022 zostanie zwrócony podatnikom przez Urząd Skarbowy w rozliczeniu podatkowym, ponieważ zgodnie z wprowadzonymi zmianami według nowej stawki rozliczymy PIT za cały 2022 rok.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Wraz ze zmianami i poprawkami do Polskiego Ładu zlikwidowana została tzw. ulga dla klasy średniej. Ulga ta budziła wiele kontrowersji i niejasności oraz problemy z wyliczeniem właściwego wynagrodzenia dla pracownika.

Zmiany, które wchodzą w życie mają być korzystne lub neutralne dla podatników.

Pozostałe zmiany podatkowe od 1 lipca 2022

  • możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
  • wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tyś zł ( samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tyś zł.)
  • szereg preferencji prorodzinnych, m.in.  zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców ( z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022r.)
  • możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt
  • ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT ( formularze: PIT- 37, PIT- 36, PIT- 36S, PIT- 28, PIT- 28S, PIT- 36L, PIT- 39, PIT- 38).Zeznania będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.
  • Jednolity wzór PIT- 2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki
  • brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich- do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

Wersja 2022.5 Comarch ERP Optima jest aktualizowany zgodnie ze zmianami, dlatego zostaną udostępnione zmiany wynikające z nowelizacji Polskiego Ładu. Wynagrodzenia wypłacane od 1 lipca 2022 roku będą naliczane zgodnie z nowymi zasadami.