Kontrola jakości poprzez API Comarch ERP XL

W systemie Comarch ERP XL istnieje funkcjonalność pozwalająca na rejestrowanie kontroli jakości dla produktów lub materiałów znajdujących się na zleceniach produkcyjnych. Funkcjonalność ta pozwala m. in. na:

  • Definiowanie w systemie parametrów kontroli jakości,
  • Tworzenie wzorców kontroli jakości jako grup wybranych parametrów KJ,
  • Przypisanie wybranych parametrów kontroli jakości do materiałów/wyrobów w technologii,
  • Zarejestrowanie, w ramach dokumentu PKJ (Protokołu kontroli jakości), kontroli jakości dla materiałów lub wyrobów na zleceniu produkcyjnym, na podstawie określonych parametrów KJ i zapisanie odpowiednich wyników kontroli.

Dzięki API Comarch ERP XL mamy również możliwość obsługi tej funkcjonalności w modyfikacjach zewnętrznych. W tym artykule pokażemy przykład jak możemy dodawać protokół kontroli jakości z wypełnionymi parametrami z aplikacji panelu produkcyjnego.

Dodawanie PKJ z panelu produkcyjnego

Aby wystawić Protokół kontroli jakości z panelu produkcyjnego potrzebujemy odpowiednie parametry kontroli jakości dla danego zlecenia lub operacji. Aby łatwo było wygenerować listę takich parametrów możemy utworzyć wzorzec kontroli jakości, który będzie zawierał taką listę. Następnie możemy za pomocą atrybutu powiązać taki wzorzec z gniazdem roboczym, operacją na zleceniu lub technologią.

Jeżeli mamy takie powiązanie, to możemy dzięki niemu w łatwy sposób pobrać listę parametrów do kontroli na podstawie powiązanego wzorca i wyświetlić ją operatorowi do edycji.

Gdy wypełnimy listę parametrów odpowiednimi dla nas wartościami to możemy wtedy użyć przycisku do generowania protokołu i otrzymać gotowy dokument PKJ w systemie Comarch ERP XL.