Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2021.1 dla rozliczeń przelewów

Na liście zapisów kasowych / bankowych został dodany nowy filtr Rozliczone, który pozwala na przeszukiwanie listy zgodnie z tym kryterium. Jeśli zostanie wybrana opcja „Nie”, to dodatkowo pojawia się kolumna prezentująca kwotę pozostającą do rozliczenia.

Dla przyspieszenia procesu rozliczenia faktur oraz identyfikacji kontrahentów zostało wprowadzone nowe dedykowane okno uruchamiane z poziomu listy zapisów kasowo/bankowych.

Po wybraniu nierozliczonych zapisów zostanie uaktywniony dodatkowy przycisk „Zapisy do rozliczenia” .

Na samej górze widać aktualnie edytowany zapis oraz liczbę przelewów pozostających do rozliczenia. Użytkownik może się między nimi przenosić strzałkami w przód lub w tył.

Można tutaj także oznaczyć taki przelew flagą „Do wyjaśnienia”.

Poniżej widać dane pochodzące bezpośrednio z wyciągu bankowego, czyli

  • Nazwę i adres kontrahenta,
  • Tytuł przelewu,
  • Kwotę płatności (przychód lub rozchód)

W przypadku gdy został zidentyfikowany kontrahent, to widoczny jest również jego akronim i lista nierozliczonych dokumentów.

Na oknie oprócz wartości przelewu (przychód lub rozchód) widoczna jest także kwota Do rozliczenia. Kwota ta jest różnicą między wartością przelewu, a wartością zaznaczonych przelewów. Pozwala to w łatwy sposób zorientować się czy zaznaczone dokumenty pozwalają się całościowo rozliczyć.

System umożliwia zaznaczanie także dokumentów, których nie można bezpośrednio rozliczyć z zapisem np. FZ dla uznania rachunku. W takim przypadku będzie dochodziło do kompensowania tych dokumentów z innymi, jeszcze przed dokonaniem rozliczenia z przelewem.

Rozliczenie wybranych dokumentów jest wywoływane przyciskiem Rozlicz i przejdź.

Po jego wciśnięciu od razu po rozliczeniu następuje przejście danych na oknie do kolejnego przelewu.