Standardowe wydruki dokumentów magazynowych

W Comarch WMS Magazynier można wykonać różne typy wydruków dokumentów. W standardzie odbywa się to dla dokumentów:

  • Przyjęcia
  • Etykiety położeń A4
  • Przesunięcia
  • Odczytu inwentaryzacji
  • Arkusza inwentaryzacji oraz
  • Wydania

Aby aktywować obsługę wydruków dokumentów magazynowych należy skonfigurować ją w Comarch WMS Zarządzanie z zakładki Ustawienia -> Ikona Ogólne:

Zaczekować w ustawieniach Ogólnych -> Obsługa wydruków:

Automatycznie pojawia się dodatkowa kolumna, w której można wskazać ścieżkę zapisu kopii wydruków w postaci pliku PDF:

Po zaznaczeniu „Obsługi wydruków” w zakładce Ustawienia pojawia się również dodatkowa ikona -> Konfiguracja wydruków:

Gdzie można dodać drukarkę oraz konfigurować wydruki etykiet i wydruki standardowe dokumentów magazynowych.

Aby dodać nowy wydruk trzeba kliknąć w ikonę klucza wybranego dokumentu po czym nacisnąć „+”

W tym momencie pojawi się okno, w którym konfigurujemy nasz wydruk.

  • W kolumnie Ogólne podajemy Nazwę, Definicję (która znajduje się w katalogu: Comarch WMS -> Warehouseman -> Printouts -> ZWM_standard), Liczbę egzemplarzy, miejsce z którego jest inicjowany wydruk oraz wskazujemy drukarkę.
  • Dostępność to kolumna, gdzie możemy przypisać operatorów (lub zakazać wybranym magazynierom), wybrać magazyny, przypisać jednostki logistyczne, Grupy towarowe lub konkretne towary oraz Odbiorców.

Poniżej przedstawiam standardowy wydruk wydania magazynowego – Zlecenie wydania z magazynu, który jest inicjowany z poziomu dokumentu ZWM (podczas zakańczania/zatwierdzania dyspozycji pojawia się komunikat – Czy chcesz wydrukować dokument?) :