Traceability – dwa widoki raportu

Szerokie grono naszych Klientów zna już Raporty Traceability,  który pozwala analizować pochodzenie wyrobu oraz wykorzystanie materiału w systemie. Traceability jest dostępny od kilku wersji, natomiast w ostatniej wersji programu Comarch ERP XP 2022.1  Producent dodał  nową funkcję, która pozwala analizować raport w dwóch formach. Pierwsza to raport uproszczony, a druga pełny .

W ramach jednego widoku do tej pory można było wyświetlić informacje na temat bezpośredniego wykorzystania danej dostawy lub wyrobu/półproduktu. Jeśli dostawę wykorzystano, np. do produkcji, wówczas w ramach jednego raportu można było wyświetlić bezpośrednie jej użycie – widoczne było zlecenie i operacja, do której pobrano materiał, wyrób, który z tego materiału powstał, a także dokumenty, którymi rejestrowano pobranie materiału z magazynu i przyjęcie wyrobu na magazyn. Nie była natomiast widoczna historia wykorzystania wyrobu, który został wytworzony z analizowanej dostawy materiału. Dalsze wykorzystanie wytworzonego z danej dostawy wyrobu było możliwe do wyświetlenia w systemie, ale w ramach osobnych raportów traceability, m.in. pochodzenie wyrobu.

W wersji 2022.1 systemu Comarch ERP XL w ramach jednego widoku umożliwiono wyraportowanie pełnej historii wykorzystania dostawy lub wyrobu/półproduktu.

Różnice w formach raportu wykorzystanie materiału:

  • Raport pełny – dane prezentowane na raporcie obejmują pełną ścieżkę wykorzystania danej dostawy lub danego wyrobu/półproduktu, tzn. wyświetlone jest zarówno bezpośrednie wykorzystanie danej dostawy, jak i pełna historia wykorzystania wyrobów, które z danej dostawy powstały:
  • Raport uproszczony –  dane prezentowane na raporcie są takie, jak dotychczas, tzn. prezentowane jest tylko bezpośrednie wykorzystanie danej dostawy lub wyrobu/półproduktu ze zlecenia:

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tego zagadnienia, uzyskaniem szczegółowych informacji oraz chcieliby Państwo zaktualizować swoją bazę do najnowszej wersji zapraszamy do kontaktu z nasza firmą i naszymi specjalistami ds. wdrożeń. Z przyjemnością  omówimy wymagania i zaproponujemy nowe rozwiązania.