Algorytmy uczenia maszynowego – grupowanie dyspozycji wydań, przyjęć oraz przesunięć

Aby skorzystać z funkcjonalności automatycznego przypisywania dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego należy w programie Comarch ERP Auto Update (wersja minimum 2023.5.5387.1) po wcześniejszym zainstalowaniu aplikacji Comarch WMS dodać nowy komponent Uczenie Maszynowe.  

W Comarch WMS 2024.0 został wprowadzony nowy warunek grupujący – Grupuj według: Algorytmów uczenia maszynowego. Nowy warunek grupujący, w celu zgrupowania dokumentów, będzie wykorzystywał informację na temat towaru oraz konkretnego położenia. Wykorzystując komponent uczenia maszynowego zostaną wyodrębnione grupy dokumentów, których realizacja będzie trwać jak najkrócej. Funkcjonalność ta wymaga dodania komponentu „Uczenie Maszynowe”. 

Nowy warunek grupujący 

W celu uruchomienia grupowania według algorytmów uczenia maszynowego należy aktywować utworzony parametr Grupuj według: Algorytmów uczenia maszynowego, znajdujący się w ustawieniach aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, odpowiadających za konfigurację. 

W opcjach konfiguracji uczenia maszynowego został dodany moduł dotyczący grupowania dyspozycji, w którym umieszczony został parametr: Uwzględniaj algorytmy uczenia maszynowego. Odpowiada on za umożliwienie grupowania dyspozycji według nowego warunku grupującego. 

Konfiguracja komponentu uczenia maszynowego.

Moduł Konfiguracja Interfejsu WMS Zarządzanie w opcjach ustawień w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. W danym module oprócz trzech domyślnych warunków grupujących dotyczących dyspozycji, został dodany parametr, odpowiadający za nowy warunek grupujący: Według algorytmów uczenia maszynowego.

Nowy warunek grupujący w module Konfiguracja interfejsu WMS Zarządzanie. 

W aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, po przejściu do ustawień w aplikacji, a następnie wybieraniu odpowiedniego procesu grupującego została udostępniona możliwość wyboru nowego parametru, odpowiadającego za grupowanie według: Algorytmów uczenia maszynowego (przykład procesu grupowanie dyspozycji wydań). 

Nowy warunek grupujący w aplikacji w opcjach konfiguracji etapu procesu grupującego. 

Możliwość grupowania dokumentów za pomocą nowego warunku grupującego z poziomu listy w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Wstępne przygotowanie do grupowania uwzględnia ustawienie parametru w konfiguracji interfejsu WMS.

Zarządzanie, z poziomu listy dyspozycji oczekujących poprzez wybranie symbolu 

znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu. 

Nowy warunek grupujący: Grupuj według algorytmów uczenia maszynowego.