B2B – wersja 2024

W ramach najnowszej wersji B2B udostępnione zostały następujące funkcjonalności:

1.Reklamacje – dodawanie załączników (XL)

Wprowadzona została funkcja dodawania załączników do reklamacji składanej bezpośrednio w Comarch B2B. Wcześniej realizowany był ten mechanizm poprzez dodatkową modyfikacje.

Klient podczas składania reklamacji ma możliwość dodania max. 5 załączników (m.in. w formacie pdf, jpg, doc), jeżeli dodano mu odpowiednie uprawnienie w systemie Comarch ERP XL: Dodawanie załączników do reklamacji.

2.Reklamacje – informacja o złożeniu reklamacji w Comarch B2B (XL)

Udostępniona została informacja o osobie składającej reklamacji. Widoczne są tutaj podstawowe dane klienta składającego reklamacje, które mogą usprawnić w systemie ERP proces realizacji reklamacji do zamówień.

3. Reklamacje – informacja o złożeniu reklamacji w Comarch B2B (XL)

Na szczegółach RLS wskazywana jest informacja o źródle pochodzenia reklamacji.

4. Dostawy – paczki z dokumentu reklamacji

Dodana została obsługa dostaw wystawionych do reklamacji.

Więcej informacji dostępnych https://www.youtube.com/watch?v=Hl9_a3tLhqY