Eksport do arkusza kalkulacyjnego listy urządzeń z poziomu Planu przeglądu

W wersji 2024.0 udostępniono opcję eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego z poziomu Planu przeglądu:

Dokument PLP – Opcja eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego

Za pomocą opcji 

możliwe jest wyeksportowanie do arkusza kalkulacyjnego urządzeń znajdujących się na dokumencie PLP: