Raportowanie w Comarch DMS

DMS oferuje funkcje raportowania z przebiegu dokumentów, przeterminowania dokumentów czy ilości dokumentów, ale nie jest to cały zakres informacji jaki producent dostarcza. Wszystkie dostępne raporty można wyeksportować do PDF-a, obrazu czy programu Excel. Możliwe jest także wydrukowanie raportu.

W zestawie dostarczone są 4 dashboardy i 2 raporty.

Dostępne są one z zakładki w wersji web lub desktop. Jeśli u Państwa brakuje takiej zakładki proszę o kontakt z administratorem w celu nadania uprawnienia do niej:

Raporty i dashboardy dostępne w Comarch DMS:

Dokumenty przeterminowane – zawiera informacje o dokumentach których na którymś etapie minął czas realizacji danego zadania. W dashboardzie wyświetlana jest informacja o typie dokumentu, numerze dokumentu, czasie przeterminowania. Dodatkowo jest graficzna informacja, który z operatorów ma najwięcej dokumentów przeterminowanych

  • Historia zmian dokumentu – raport umożliwiający śledzenie zmian wartości kontrolek w konkretnym dokumencie. Wymagana jest znajomość ID dokumentu.
  • Ilość dokumentów – dashboard wyświetlający ile dokumentów jest aktywnych w całym DMS z rozbiciem na typy obiegów.
  • Ilość dokumentów operatora na etapie – dashboard pokazujący ilość aktywnych dokumentów z rozbiciem na poszczególne etapy i operatorów. Możliwe jest wybranie operatora w celu zawężenia danych.
  • Pocztowa książka nadawcza – raport umożliwiający wydrukowanie pocztowej książki nadawczej dla danego dokumentu
  • Uprawnienia na właściwościach operatora – raport pokazujący jakie uprawnienia w DMS mają wszyscy użytkownicy

Dodatkowo dostępny jest kreator raportów i dashboardów. Korzystanie z tego narzędzia zostanie przedstawione w kolejnym wpisie.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: