Wprowadzenie Mechanizmu Podzielonej Płatności(MPP) w programie Comarch ERP XL w wersji 2019.3.

W związku ze zmianą przepisów, które weszły w życie od 1.11.2019 roku, dotycząca wprowadzenia obowiązkowego  mechanizmu podzielonej płatności dla towarów wcześniej objętych procedurą odwrotnego obciążenia oraz dla nowych grup towarowych ( wyszczególnionych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT), producent oprogramowania firma Comarch przygotowała zmiany w swoim programie ERP XL od wersji 2019.3

System Comarch ERP XL sprawdza i kontroluje warunki dla MPP

W przyjętym w omawianej wersji rozwiązaniu, przy wystawianiu dokumentów sprzedaży i zakupu, system będzie kontrolował, czy nie powinien być zastosowany mechanizm podzielonej płatności. Podczas zapisywania dokumentu sprawdzanych będzie szereg warunków i ustawiany parametr MPP, jeśli warunki te zostaną spełnione.

Kontrola ta będzie uzależniona od zaznaczenia w konfiguracji parametru „Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności”:

Jeżeli parametr w konfiguracji zostanie włączony, przy zapisywaniu dokumentu system będzie sprawdzał:

  • Datę sprzedaży/zakupu dokumentu – czy jest przed 01.11.2019 r., czy po 31.10.2019 r
  • Czy towar ma wybraną wartość Podzielona płatność (MPP)
  • Czy kontrahent, na którego wystawiono fakturę jest kontrahentem krajowym oraz płatnikiem VAT
  • Czy kwotę brutto wynosi przynajmniej 15.000 PLN

Jak wygląda konfiguracja Mechanizmu Podzielonej Płatności w Comarch ERP XL

W przypadku dokumentów sprzedaży zostanie zastosowany mechanizm podzielonej płatności, jeżeli faktura dokumentująca sprzedaż towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności zostanie wystawiona z datą sprzedaży po 31.10.19 r. na kwotę brutto równą lub większą niż 15.000,00 kontrahentowi krajowemu, będącemu płatnikiem VAT. Informacja ta będzie zapisywana w nagłówku dokumentu (bezpośrednio na zakładce [Płatności]), a następnie przekazywana na wydruk, na którym pojawi się adnotacja Mechanizm podzielonej płatności oraz na rodzaj transakcji (Kraj), która z kolei determinuje sposób ujęcia pozycji VAT na deklaracji VAT-7 oraz w strukturach JPK_VAT i JPK_FA.

W przypadku dokumentów zakupu zostanie zastosowany mechanizm podzielonej płatności, jeżeli faktura dokumentująca zakup towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności zostanie wystawiona z datą zakupu po 31.10.19 r. na kwotę brutto równą lub większą niż 15.000 kontrahentowi krajowemu, będącemu płatnikiem VAT. Informacja ta będzie zapisywana w nagłówku dokumentu (bezpośrednio na zakładce [Płatności]) oraz na płatnościach. Na podstawie parametru wybranego na płatnościach będzie możliwość dokonania przelewu z wykorzystaniem specjalnego komunikatu, na podstawie, którego bank przeleje kwotę VAT na rachunek VAT.

Oprócz parametru w konfiguracji „ Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności” producent dodał parametr Podzielona Płatność (MPP) na kartotekach towarowych oraz na wzorcach towarowych. Parametr ten zaznaczy się domyślnie podczas konwersji do najnowszej wersji dla towarów, dla których wcześniej zaznaczony był parametr Odwrotne obciążenie”:

Jeśli do tej pory na kartach towarów ustawiona była stawka dla odwrotnego obciążenia czyli 0,00%NP konieczne jest ustawienie właściwych stawek VAT. Ustawienie stawki VAT różnej od 0,00%NP nie uniemożliwi wystawiania dokumentów z odwrotnym obciążeniem przed dniem 1.11.2019.

Kolejną rzeczą dodaną w konfiguracji systemu, wykorzystywaną do automatycznej kontroli na dokumentach jest dodanie w słownikach kategorii, w module Administrator, w gałęzi Transakcje dodano pozycję: Progi dla transakcji gotówkowych:

Próg wykorzystywany jest przy sprawdzania warunku dotyczącego wysokości kwoty brutto faktury, od której powinien być zastosowany mechanizm podzielonej płatności.

Producent w omawianej wersji wprowadził także stosowną adnotację na wydrukach standardowych:

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: