Kreator BOM w produkcji w systemie Comarch ERP XL

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować najnowszą funkcjonalność systemu Comarch ERP XL z modułu Produkcja jaką jest Kreator BOM.

W Technologii produkcyjnej na zakładce BOM prezentowane są wszystkie materiały oraz produkty  z innych technologii wykorzystywane jako materiały w technologii. Z poziomu tej zakładki istnieje możliwość dodania materiałów/produktów z innych technologii   i budowania w ten sposób nowej technologii.

Od najnowszej wersji systemu 2019.3 producent udostępnił nową funkcjonalność jaka jest Kreator BOM.

Rejestrowanie i budowanie technologii za pomocą kreatora

Kreator BOM to narzędzie umożliwiające rejestrowanie technologii składających się z jednej operacji. Budowanie takiej prostej jedno operacyjnej technologii za pomocą kreatora odbywa się poprzez wskazanie wyrobu, dla którego będzie rejestrowana i zdefiniowana struktura materiałowa. Pozostałe parametry należy uzupełnić automatycznie domyślnymi wartościami, niezbędnymi do tego, aby można było na tak zdefiniowanej technologii pracować.  Definiowanie technologii za pomocą kreatora odbywa się w trzech krokach:

  • 1 Krok  – wskazanie wyrobu gotowego
  • 2 Krok – wskazanie materiałów, z których powstanie wyrób gotowy
  • 3 Krok – zakończenie pracy z kreatorem – powstanie technologii

Funkcjonalność dostępna jest z Modułu Produkcja zakładki Produkcja , przycisk Załóż BOM:

W  pierwszym  kroku  kreatora  BOM wskazujemy: 

  • wyrób,  dla  którego  będziemy  budowali  strukturę  materiałową
  • magazyn,  na  jaki  wyrób  będzie  miał  zostać  wysłany po wykonaniu operacji
  • można także  zadecydować  o  dalszym  wykorzystaniu  tego  wyrobu,  czyli  czy wyrób będzie  mógł  być  wykorzystywany  w  innych technologiach jako półprodukt

Przejście do następnego kroku możliwe jest po wybraniu przycisku Dalej  lub  klawisza  ENTER na klawiaturze. 

W  drugim  kroku  kreatora  dodajemy:

  • listę  materiałów  potrzebnych  do  jego  wytworzenia. 

Możemy  w  tym  celu wykorzystać te same funkcje, które znane są już z zakładki BOM,     w oknie technologii produkcji tj. dodawać materiały z listy materiałów,  dodawać materiały – półprodukty,  dodawać do materiałów zamienniki.

Po wskazaniu struktury materiałowej naciskamy przycisk Dalej, aby zakończyć budowanie BOM.

W  trzecim kroku następuje:

  • zatwierdzenie  wprowadzonych  dotychczas  danych. 

Widzimy  tu  kod  technologii,  który domyślnie podpowiada się na podstawie kodu wyrobu gotowego, wskazanego w Kroku  nr 1.

Na ekranie pojawią się również dwa parametry:

  • Zatwierdź technologię – parametr domyślnie jest zaznaczony i powoduje, że utworzona technologia będzie zatwierdzona, czyli będzie można w oparciu o nią planować i realizować zlecenie produkcyjne. 
  • Pokaż  technologię  po  zamknięciu  kreatora  BOM  –  jeśli  parametr  ten  zostanie  zaznaczony,  wtedy po naciśnięciu przycisku Zakończ, zostanie wyświetlone okno zbudowanej właśnie technologii w trybie do edycji.

Po naciśnięciu przycisku Zakończ, okno kreatora zostanie zamknięte, a nowa technologia zostanie dodana do listy technologii. Na nowej technologii zostanie automatycznie dodana operacja, do której przypisane będą materiały i wyrób zdefiniowane w kreatorze BOM.

By uzyskać więcej szczegółów oraz zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL o nową funkcjonalność zapraszamy do kontaktu z nasza firmą.

34322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz więcej: