Rejestracja kontroli jakości w module Kontrola jakości – PKJ w systemie Comarch ERP XL

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować dokument PKJ –  Protokół Kontroli Jakości, który jest podstawowym dokumentem w module Kontrola Jakości w systemie Comarch ERP XL. Moduł Kontroli Jakości został wprowadzony w wersji 2019.1 i zgodnie z zapowiedzią producenta będzie na bieżąco rozwijany i poszerzany o nowe funkcjonalności.

Dokument PKJ jest dokumentem dostępnym z poziomu modułu Kontrola jakości. Dostęp do tego modułu jest sparametryzowany i  posiadać go może  Operator, który na karcie posiada zaznaczony  parametr: Kontrola jakości, natomiast do obsługi Kontroli jakości niezbędne jest posiadanie licencji. 

Niewątpliwym atutem modułu jest dostępność jego rozwiązań  także z modułu Produkcja.

Protokół kontroli jakości to dokument, za pomocą którego można zarejestrować w systemie wykonanie kontroli jakości dla operacji oraz wyrobów lub materiałów, znajdujących się na zleceniach produkcyjnych. Dokument PKJ posiada osobną definicję:

Kontrola jakości może zostać zaznaczona na technologii produkcyjnej  na materiale/wyrobie gotowym jak i na konkretnej operacji. Świadczy o tym znak „KJ” widoczny na Zleceniu produkcyjnym.  Dokument PKJ dostępny jest z poziomu zlecenia produkcyjnego lub z listy PKJ, który pozwala szczegółowo ocenić i zarejestrować wyniki kontroli jakości.

Protokół kontroli jakości można dodawać w systemie:

 • z poziomu wyrobu lub materiału znajdującego się na realizacji operacji
 • za pomocą opcji „Dodaj PKJ”, znajdującej się na zakładce Procesy na dokumencie ZP
 • z poziomu zakładki  KJ znajdującej się na ZP
 • za pomocą opcji Dodaj PKJ znajdującej się w menu
 • za pomocą opcji Dodaj PKJ, znajdującej się na zakładce Materiały na Harmonogramie operacji
 • z poziomu listy PKJ.

Protokół kontroli jakości może przyjmować dwa stany:

 • Niepotwierdzony
 • Potwierdzony.

Rejestracja kontroli jakości odbywa się na niepotwierdzonym dokumencie PKJ. Po potwierdzeniu dokumentu nie można na nim wykonywać zmian poza standardowym dodawaniem atrybutów  i załączników. Proces potwierdzania dokumentu jest jednak odwracalny. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dodania/zmiany informacji na dokumencie PKJ, który został już potwierdzony, można taki dokument otworzyć za pomocą odpowiedniej funkcji.

Z poziomu Administratora można zdefiniować słowni Kategorii dotyczący Dokumentu PKJ i wartości, które będą wyświetlane na dokumencie PKJ a zakładce Ogólne:

 • Statusy PKJ
 • Przyczyny odrzucenia
 • Wyniki KJ.

Przykładowy dokument PKJ:

Na PKJ można wskazać ilości niezgodne, a następnie określić np. wytworzony wyrób jako inny towar wskazując kartotekę towarową. Przy rozliczaniu zlecenie dokument PW zostanie wygenerowany na 2 indeksy towarowe.

Zgodnie z zapowiedzią Producenta moduł Kontroli Jakości będzie w dalszym ciągu rozwijany  i rozbudowywany o nowe funkcjonalności m.in. w obszarach logistycznych i oceny kwalifikowanej dostawców surowców i opakowań.

Aby uzyskać więcej szczegółów oraz zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL zapraszamy do kontaktu z nasza firmą.

34 322 56 56
sekretariat@erpserwis.net