Zapowiadane nowości w obsłudze procesów sprzedażowych w Comarch ERP XL

Podczas corocznej konferencji organizowanej przez firmę Comarch dla swoich partnerów zostały zaprezentowane nowości jakie zostaną wprowadzone w produktach firmy w niedalekiej przyszłości.

W programie Comarch ERP XL również zostanie wprowadzonych kilka mniejszych i większych zmian w obszarze obsługi procesów  sprzedażowych.

W śród nich będzie m.in.:

– Wprowadzenie wirtualnego asystenta który będzie mógł po wpisaniu komend odszukać i otworzyć  daną listę( np. otwórz listę kontrahentów) czy tez wykonać czynność w programie ( np. Dodaj Fakturę sprzedaży)

– nowy wygląd terminarza z przyjaznym interfejsem zbliżonym do kalendarza google:

– Udostepnienie tworzenia korekty danych  na fakturze, której będziemy mogli użyć, gdy zajdzie potrzeba korekty danych kontrahenta głównego, docelowego, płatnika, adresu kontrahenta głównego, docelowego, płatnika czy też formy lub terminu płatności.

Producent zapowiedział że od wersji 2019 zacznie się stopniowe przenoszenie programu do nowszej wersji interfejsu, a jednym z pierwszych miejsc będzie lista bilansu stanu towaru, gdzie w łatwy sposób użytkownik będzie mógł filtrować i segregować widoki kolumn, dodawać kolumny itp.

Poniżej przykładowy widok BST w nowej wersji :

Rozszerzone zostaną także dane wysyłane z programu Comarch ERP XL do E-Sklepu o limity kredytowe kontrahenta oraz o osoby kontrahenta( na potrzeby tworzenia wielu loginów). Więcej informacji ukaże się niebawem.