Przewodnik po funduszach – wskazówki

 

dofinansowania 4

Jak pozyskać środki na IT? W których województwach dotuje się informatyzację firm? Jakie innowacyjne zmiany w firmie może wywołać wdrożenie systemu ERP? Jak pokryć wkład własny, gdy brakuje środków? Zanim przedsiębiorca pozyska fundusze szuka odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Centrum Finansowania ERP wychodzi na przeciw wielu wątpliwościom i publikuje nowy Przewodnik po finansowaniu IT.

Mamy kilka wskazówek, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

1. Sprawdź terminy naborów i zaplanuj czas!

Instytucje opublikowały już harmonogramy na cały rok. Konkursy unijne organizowane są w większości w trybie zamkniętym, czyli wnioski są przyjmowane w określonym czasie. Ważne! We wszystkich konkursach obowiązkowe jest przesłanie wniosków drogą elektroniczną – przez dedykowaną aplikację. Trzeba uwzględnić potencjalne kłopoty techniczne i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

2. Przygotuj koncepcję projektu

Zdefiniuj problem, określ cel projektu, zaplanuj wstępnie zasoby do projektu i zmierz się z harmonogramem i budżetem projektu.
Ważne! Pierwsze wydatki w projekcie mogą być ponoszone po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty projektu należy szacować rozsądnie – porównaj kilka ofert i ustal średnia cenę rynkową.

3. Zabezpiecz środki na projekt

Projekty unijne nie przewidują dofinansowania całości kosztów projektu. Konieczne jest zabezpieczenie się pod względem wkładu własnego. Dobrze jest sprawdzić czy dany nabór przewiduje płatności zaliczkowe. W wielu projektach nowej perspektywy dofinansowania mają jedynie formę refundacji. Ważne! Obecna perspektywa kładzie większy nacisk na kondycję finansową firm wnioskujących o dotacje. Badana jest płynność finansowa i możliwość zapewnienia zasobów do prawidłowej realizacji projektów.

dotacje 1

Gdzie szukać informacji?

  • Portal Funduszy Unijnych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • Narodowe Centrum Badan i Rozwoju: www.ncbir.pl
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
  • Bank Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl
  • GRENKE: www.grenkeleasing.pl
  • Europejski Fundusz Leasingowy: www.efl.pl
  • Centrum Finansowania Comarch: www.comarch.pl/erp/finansowanie

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi  informacjami: Przewodnik po finansowaniu IT