Zbiorcza akceptacja dokumentów w Comarch DMS

W Comarch DMS w wersji 2019.3 dodana została funkcjonalność zbiorczego przekazania dokumentów z poziomu listy dokumentów. Funkcjonalność ta jest przydatna dla kadry kierowniczej lub zarządu, który otrzymuje wiele dokumentów do akceptacji. Funkcja ta umożliwia zbiorczą akceptację dokumentów i przekazanie ich do dalszej realizacji. W połączeniu z rozwiązaniem niestandardowych kolumn z obiegu na liście dokumentów zapewnia narzędzie do efektywnego podejmowania decyzji i szybkiej akceptacji.

Jakie możliwości daje Comarch DMS w zakresie akceptacji dokumentów.

Po wybraniu opcji w filtrze do przekazania z listy pojawia się możliwość wskazania dokumentów do przekazania.

Dodatkowo, przy użyciu niestandardowych kolumn z danego obiegu możliwe jest wyciągnięcie informacji z danego obiegu na listę dokumentu, co ułatwia podjęcie decyzji bez konieczności wchodzenia w dany dokument.

Po wskazaniu dokumentów do akceptacji możliwe jest przekazanie do następnego etapu.

Tak zaakceptowane dokumenty zostaną przekazane do następnego etapu. Funkcjonalność ta działa tylko w momencie, gdy na obecnym etapie nie mamy kontrolek wymaganych, które nie zostały wypełnione.

Funkcjonalność przekazywania z listy wymaga dodatkowej konfiguracji, więc jeśli posiadają Państwo DMS-a w wersji 2019.3, to proszę o kontakt z partnerem w celu konfiguracji.

Po więcej informacji zapraszamy do ERP Serwis

34 322 56565

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz także: