Systemy ERP dla firm handlowo usługowych

Oprogramowanie dla firm handlowo- usługowych. 

Systemy ERP to zaawansowany system zarządczy, integrujący różne obszary działań, pozwala na spójne zarządzanie wszystkimi obszarami firmy, usprawnić funkcjonowanie w celu odnoszenia większych zysków, korzyścią dla klientów, z lepszą wydajniejszą pracą załogi dla rozwoju firmy i zwiększenia jej konkurencyjności. 

Oprogramowanie dla firm handlowo-usługowych wdrażane przez ERP Serwis

produkowane jest przez polską firmę Comarch. To jeden z największych dostawców dedykowanego oprogramowania, który swoje usprawnienia dostarcza nie tylko na rynek polski, ale również do Europy na rynki niemiecki, francuski, hiszpański, skandynawski. Z oprogramowania tego producenta korzysta ponad 5 tys. przedsiębiorców. 

Dla firm handlowo-usługowych dedykowanym oprogramowaniem jest ERP XL, gdzie konstrukcja modułowa dostarcza wiele elastycznych rozwiązań odpowiednio dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Budowa modułowa pozwala również na etapowe wdrożenie systemu, pozwalając rozbudowywać go o kolejne moduły i funkcjonalności. 

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis to oprogramowanie dedykowane dla przedsiębiorstw średnich i dużych, produkcyjnych i usługowychhandlowych oraz serwisowychsieci sklepów, jak również spółek giełdowych. Posiada rozwiązania branżowe dla wielu branż, AGD, budowlanej, metalowej, elektrycznej, oświetleniowej, odzieżowej, spożywczej, hutniczejprodukcji maszyntransportu, poligrafiiodlewni żeliwamagazynu , sklepów internetowych, itp.

Czym jest program do obsługi firmy handlowo-usługowej 

Program ERP XL jest zaawansowanym technologicznie narzędziem dedykowanym dla średnich i dużych firm z branży handlowo-usługowej. Zarządzanie firmą staje się prostsze i dostępne z każdego miejsca i o każdej porze dzięki aplikacjom na urządzenia mobilne z poziomu przeglądarki. 

Dzięki wdrożeniu oprogramowania ERP XL firma handlowo-usługowa we wszystkich kluczowych obszarach – procesach logistycznych, handlowych i księgowych, procesie wykonywania usług przy wsparciu wdrożonego obiegu informacji, obiegu dokumentacji firma osiąga spektakularne korzyści w zakresie automatyzacji wszystkich procesów, również rozliczania poszczególnych kosztów procesu, rejestracji wszystkich etapów usługi, jak również lepsze zarządzanie informacjami pomiędzy działami.  

Ukłonem w stronę przedsiębiorców są sposoby finansowania oprogramowania. Jest ono dostępne nie tylko w formie zakupu licencji na urządzenia stacjonarne w modelu tradycyjnym, czyli po zakupie licencji klient instaluje programy na swoim komputerze.  Można je otrzymać również w systemie mix, czyli klient instaluje system ERP na swoim komputerze, ale sklep internetowy instaluje w chmurze. Istnieje również model licencjonowania w chmurze prywatnej, gdzie klient kupuje licencje i wynajmuje miejsce w chmurze, gdzie instaluje zakupione programy. Obecnie coraz bardziej popularna formą korzystania z oprogramowania ERP staje się model w chmurze publicznej, gdzie klient płaci tylko miesięczny lub roczny abonament  za całe oprogramowanie oraz  jego administrację w chmurze,  bez nakładu kosztów na zakup serwerów i ich licencji oraz obsługi.  

Oprogramowanie dla firm handlowo-usługowych ERP XL jest nowoczesnym zaawansowanym narzędziem modułowym, który dzięki swojej budowie elastycznie może być wdrażany etapowo i rozbudowywany o kolejne funkcjonalności. 

Oprogramowanie ERP dla firm handlowo-usługowych wdrażany przez ERP Serwis wspiera przedsiębiorstwo w uzyskaniu założonych celów, zaspokajając potrzebę automatyzacji dzięki powiązaniu ze sobą wielu obszarów i procesów, by generować zyski. Firma osiąga korzyści w postaci skrócenia czasu i automatyzacji obsługi kontrahenta, zwiększonych zysków ze sprzedaży,  buduje swoją renomę i pozycję rynkową. To wszystko osiąga dzięki większej wydajności procesów księgowych i handlowych, większej wydajności pracy, większej ilości obsługiwanych zamówień, krótszego czasu ewidencji dokumentów, skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie raportów i analiz 

 W oprogramowaniu ERP wdrażanym przez ERP Serwis ważna jest optymalizacja zarządzania procesem usług, dzięki odpowiednim ustawieniom funkcjonalności poszczególnych modułów. Dzięki temu proste staje się zaplanowanie procesu, współpraca obiegu dokumentacji z gospodarką magazynową, zamówieniami, sprzedażą. 

Dla jakich firm handlowo-usługowych system ERP 

ERP Serwis wykonuje optymalizację zarządzania w firmach handlowo-usługowych już szereg lat.  

System ERP XL proponowany przez ERP Serwis jest dedykowany firmom handlowo-usługowym świadczącym usługi w wielu branżach.  Oprogramowanie zawiera szereg komponentów pozwalających na: 

  •  generowanie kalkulacji i realizację zleceń usługowych,  
  • analizowanie kosztów, kalkulowanie marży  
  • dostęp do pełnej historii każdego zlecenia usługi, jak i obiektów w ramach usługi 
  • możliwości przypisania do zlecenia usługi dowolnego zestawu parametrów i wprowadzenia do zlecenia informacji dotyczących zakresu i kosztu wykonanej usługi.  
  • łatwość definiowania receptur i czynności usługowych, serwisowych, planowanie zleceń.  
  •  w platformie B2B – możliwość sprawdzenia przez klienta stan realizacji usług, które są dla niego realizowane. 

Oprogramowanie ERP XL dla firm handlowo-usługowych to szereg możliwości w zakresie raportowania i podejmowania ważnych decyzji zarządczych, fundamentalnych dla strategii firmy w oparciu o dane z firmy generowane każdego dnia. To decyzje oparte o wiedzę, analityczne podejście do prowadzenia biznesu. To porównanie, zestawienie różnych obszarów funkcjonowania firmy w jedno narzędzie, gdzie dzięki kompleksowym i wielowymiarowym raportom w chmurze nie obciążają systemu i dostępne są na każdym urządzeniu mobilnym w każdym miejscu i czasie. Business Intelligence to kompleksowe szybkie i intuicyjne zestawieni, porównanie sprzedaży, zamówień, magazynu, zobowiązań i należności, raporty dotyczące wszystkich transakcji i usług wraz z uwzględnieniem np. rabatów, promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert sprzedaży i zakupów.  

Oprogramowanie dla firm handlowo-usługowych ERP XL pozwala na kompleksowe dedykowane zarządzanie procesami handlu i usług. Oprogramowanie dla firm branży handlowo- usługowej wdrażane z powodzeniem przez ERP Serwis to wygodne budowanie obiegu i procedur zleceń i usług, z narzędziami do kalkulacji kosztów, symulacji cen sprzedaży, oznaczanie etapu operacji, planowanie obiegu zlecenia, historie usług, zaawansowane raportowanie na każdym etapie, rejestracja i rozliczanie zleceń.  

Na każdym tworzonym harmonogramie usług możliwe jest tworzenie planów z okresami planistycznymi, oceną zapotrzebowania i terminami zamówienia na produkty, podgląd czynności i stopień ich realizacji dla określonego stanowiska, w określonym przedziale czasu i wiele innych.  

Dlaczego warto używać system ERP w firmie handlowo-usługowej? 

 W firmie handlowo-usługowej warto wdrożyć oprogramowanie ERP XL ze względu na szereg korzyści. Szybkość i jakość obsługi klienta w obecnych czasach ma kluczowe znaczenie dla firmy. To często być lub nie być na rynku, ze względu na dużą konkurencyjność. Dokładność, sprawność i kompleksowość obsługi klienta przekłada się rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki programowi ERP XL wdrażanemu przez ERP Serwis, firma ma możliwość szybkiego i sprawnego, dokładnego wykonania usług, dzięki usprawnieniom obiegu informacji i dokumentacji, szybkiemu raportowaniu poszczególnych etapów usług, szybszym procesom księgowym i dzięki temu dużym zyskom czasu, który przekłada się na szybkość i jakość obsługi klienta. A to podstawa budowania wizerunku firmy.  

ERP Serwis słuchając potrzeb klienta, informacji o celach, które są do osiągnięcia, a co za tym idzie, korzyści dla przedsiębiorstwa, wspólnie wytycza ścieżkę potrzebnych rozwiązań informatycznych. Po wdrożeniu firma zyskuje większą wydajność pracy, możliwość obsługi większej ilości zamówień, uproszczenie procedur związanych z obsługą dokumentacji.   Zobacz opis wdrożenia Obiegu Dokumentów DMS

Oprogramowanie dla firm handlowo-usługowych. 

Oprogramowanie do zarządzania firmą handlowo-usługową posiada wiele funkcjonalności, które są wciąż ulepszane i modernizowane dla coraz doskonalszego i prostszego zarządzania firmą.

System zarządzania handlem i usługami dla firm handlowo-usługowych. 

W oprogramowaniu ERP XL dla firm handlowo-usługowych, który z powodzeniem od lat wdraża ERP Serwis, jest szereg funkcjonalności, ważnych dla procesu handlu i usług. 

ERP XL łączy te obszary działalności firmy, które są potrzebne do jej funkcjonowania. Modułowość systemu wdrażanego przez ERP Serwis pozwala na optymalizację ustawienia procesów handlowych i usługowych optymalnie do potrzeb firmy jak i do etapowego planowania usług, rozbudowanej realizacji usług czy ewidencji i rozliczeń. Ważnym wyróżnikiem jest tutaj komplementarność i spójność z innymi procesami służącymi obsłudze realizacji usługi, takie jak raportowanie stanów magazynowych, informacja o koniecznych zamówieniach, wgląd w bieżący stan należności i zobowiązań a także ewidencja każdej czynności na danym etapie, podgląd realizacji zadania i definiowania raportów, które same się generują i wysyłają do wskazanych osób. 

Ważną funkcjonalnością jest również możliwość monitorowania postępu czynności wg określonego harmonogramu, co jest istotne dla firm realizujących projekty. Dla nich będzie też ważne wsparcie w postaci obiegu dokumentów, gdzie w ramach danego projektu jest ewidencja realizacji poszczególnych etapów wraz z automatycznym powiadamianiem, ewidencja przetargów, tworzenie kosztorysów i zarządzanie umowami. 

 Wraz z oprogramowaniem od ERP Serwis firmy handlowo-usługowe otrzymują wiele usprawnień jak opracowanie całego budżetowania procesu czy projektu, łącznie z poszczególnymi etapami i komponentami, planowanie i harmonogram wszelkich prac i złożonych etapów oraz ich bieżącą ewidencję, szczegółowe raportowanie wraz z możliwością subskrypcji, czyli automatycznym tworzeniem zadanych w danym okresie zestawień i automatyczne przesyłanie do wskazanych osób, szczegółowe zarządzanie obiegiem projektów czy umów. 

Firmy handlowo- usługowe dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP. 

Firma wdrożeniowa ERP Serwis działa już na rynku od wielu lat, i od wielu lat powiększa się grono jej zadowolonych klientów. Otrzymała tytuł Partner Roku, co potwierdza wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Posiada sprawdzone zaplecze specjalistów programistów i wdrożeniowców na bieżąco reagujących na potrzeby klienta.

 Firmie ERP Serwis zaufało już wielu przedsiębiorców. Duże firmy handlowo- usługowe, takie jak PHPU SEMEX, GORBREX Machinery Trade Sp. z o.o., Hegelmann Transporte Sp. z o.o. i wielu innych. Średnie przedsiębiorstwa także z nami z powodzeniem wdrożyły oprogramowanie. Zaufały nam firmy takie jak: Viperprint Sp z o.o., TAR-BUD PHUP S. C., TANDEM-TRUCKS, Grupa Inżynierii Sanitarnej NEMO i in.

Zaufało nam już wiele firm. Zobacz referencje.

ERP Serwis prowadzi również specjalistyczną opiekę powdrożeniową i bieżący serwis dla klientów oraz ofertę szkoleń z zakresu sprzedaży, marketingu, RODO dla pracowników firm. Zobacz szkolenia.

 Zapraszamy do kontaktu z nami firmy handlowo-usługowe, udzielimy wszelkich wyjaśnień, informacji odnośnie oprogramowania ERP oraz ścieżki wdrożenia 

Po zapoznaniu się ze specyfiką firmy i analizie potrzeb, ERP Serwis  dzięki swemu doświadczeniu dopasuje optymalne rozwiązania dla indywidualnego przedsiębiorcy. 

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

systemy ERP Opole

Systemy ERP Radomsko

Rozwijaj swoją firmę z ERP Serwis!