Systemy  ERP dla logistyki 

Oprogramowanie dla logistyki

Zintegrowany System Zarządzania ERP dla firm branży logistyki to narzędzie pozwalające zintegrować i kompleksowo zarządzać wszystkimi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw to obecnie nie tylko ułatwienie zarządzania, ale również konieczność, którą wymusza sytuacja rynkowa. Wielość obszarów funkcjonowania firmy generująca mnogość danych i procesów jest trudna do zarządzania bez wspomagania systemowego. Zintegrowane oprogramowanie ERP jest sposobem budowania przewagi konkurencyjnej, jak również odpowiedzią na wiele problemów z którymi borykają się firmy. 

Zintegrowany system do zarządzania Comarch ERP jest sposobem na szybsze i sprawniejsze działanie firmy, usprawnienie procesów logistycznych oraz sprawniejszą i szybszą obsługę kontrahenta, większe zyski dzięki pozyskaniu i sprawnej obsłudze nowych kanałów sprzedaży.  

Polski system skierowany do średnich i dużych firm z różnych sektorów gospodarki, w pełni dostosowany do realiów gospodarczych, na bieżąco modernizowany w oparciu o aktualne przepisy. Pozwala na wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego. Współpracuje z aplikacjami przeznaczonymi na urządzenia mobilne dla lepszej organizacji pracy w firmie. Posiadając dedykowane rozwiązania system umożliwia sprawne zarządzanie całością procesów w firmie, obejmując kompleksowo zamówienia, zakupy, sprzedaż, magazyn, zasoby ludzkie, księgowość, obieg dokumentów, system raportów i analiz, handel i dystrybucja. Dzięki swoim rozwiązaniom pozwala na automatyczny przepływ informacji między różnymi obszarami przedsiębiorstwa a także dostawcami, kontrahentami. Jest elastyczny i dzięki modułom dostosowany do indywidualnych potrzeb i profilu działania przedsiębiorstwa, również firmy handlowo-usługowej 

 Oprogramowanie ERP dla logistyki 

 Przedsiębiorstwa logistyki to specyficzna działalność rynkowa, gdzie przepływ informacji ma kluczowe znaczenie. Dzięki systemowi zintegrowanego zarządzania firma zyskuje na optymalizacji w wielu obszarach działania.  

Oprogramowanie dla firm logistycznych proponowane przez ERP Serwis ERP XL ułatwia i integruje działalność, wspiera procesy decyzyjne i zarządcze, automatyzuje obieg dokumentacji oraz wspiera zarządzanie magazynem. Budowa modułowa pozwala na wdrażanie poszczególnych rozwiązań w sposób stopniowy z możliwością późniejszej rozbudowy systemu.  

System posiada platformę do internetowej współpracy z kontrahentami, pozwalając na nich przenosić część zadań związanych z obsługą zamówień. Comarch B2B współpracuje z systemem ERP XL,  ERP Altum i pozwala na internetowe składanie zamówień, kontrole stanu zamówienia, płatności, reklamacji itp.  Z systemem współpracują aplikacje mobilne do wsparcia sprzedaży i zarządzania, które są dostępne na urządzeniach mobilnych o każdym czasie i w każdym miejscu.  

Niezwykle ważnym elementem w logistyce jest dokumentacja.  ERP Serwis proponuje zaawansowany program obiegu dokumentów, który nie tylko zapobiega utracie, ale również przyspiesza i uprasza funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Zautomatyzowany obieg dokumentów to szybki dostęp do informacji o dokumencie, na jakim jest etapie realizacji, skrócenie czasu obsługi kontrahenta poprzez szybsze podejmowanie decyzji, akceptacje umów. To kontrola pracowników poprzez system powiadamiania o każdym etapie i terminie. Program do obsługi każdego dokumentu: umów, nowych projektów, faktur, zamówień. Wspiera również audyty ISO. Wsparcie dostępne także na urządzeniach mobilnych. 

 System ERP w logistyce 

 Główne potrzeby firm logistycznych to potrzeby związane z bieżącą obsługą transakcji, od strony handlowo-logistycznej i księgowej. Wraz z systemem ERP XL wdrażanym przez ERP Serwis firma zyskuje pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji w związku z realizacją transakcji sprzedaży jak i zakupu i zamówień. Realizacja wszelkich transakcji krajowych i zagranicznych, w tym obsługa specyficznych przypadków sprzedaży tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsług kaucji, obsługa tworzenia ofert czy zapytań ofertowych, kalkulacja cen usługi, towaru. 

ERP Serwis ma wieloletnie doświadczenie we wdrożeniu systemu ERP, a dzięki posiadanemu zapleczu wdrożeniowców i programistów  z oferty wdrożenia skorzystało wiele firm z całej Polski.  

Wdrażając system ERP firmy mogą skorzystać z dogodnej dla siebie formy instalacji. Zakupiony system firma może zainstalować w swojej firmie na swoich serwerach, może również zainstalować zakupione oprogramowanie w bezpiecznej chmurze. Inną opcją jest wersja abonamentowa, gdzie płaci się miesięczny abonament za oprogramowanie i jego obsługę w chmurze typu SaaS, gdzie jest bezpieczne, zawsze dostępne i aktualne, bez ponoszenia kosztów na zakup, licencje i obsługę serwerową. 

ERP XL wykorzystywany jest w średnich i dużych firmach na terenie Polski jak również w krajach: Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemiec, Norwegii. 

Firma produkująca oprogramowanie wdrażane przez ERP Serwis Producent zajmuje pozycję lidera wśród polskich dostawców oprogramowania i wg raportu IDC, dot. Polskiego rynku systemów ERP. 

 Czym jest program do obsługi logistyki 

Logistyka obecnie to jedna z ważniejszych obecnie branż.  Jej rozwój wpływa na rozwój gospodarki. Płynny i skuteczny przepływ surowców i towarów to ważny element w budowaniu pozycji rynkowej wielu sektorów gospodarki.  ERP serwis proponuje Rozwiązania dedykowane dla branży logistycznej jak np. oprogramowanie oparte na technologii chmury, która umożliwia automatyzację procesów w łańcuch dostaw, fakturowania i zaawansowanego technologicznie wsparcia sprzedaży. Oprogramowanie ERP to kompleksowe wsparcie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji z partnerami z całego świata jak dostawcami, operatorami logistycznymi, klientami polegające na elektronicznej wymianie danych o produktach, informacji handlowych, analizach i finansach pozwalających na osiąganie korzyści.  Firmy logistyczne wdrażając system otrzymują szybki i bezpieczny dostęp do danych, optymalizację procesów w firmie dzięki technologii Robotic Process Automation, jak również optymalizację obsługi dokumentów.
Dzięki wdrożeniu ERP XL firmy logistyczne mają możliwość elektronicznej komunikacji ze wszystkim partnerami z każdego obszaru geograficznego. Wdrażając system B2B Network, który jest platformą chmurową, która umożliwia wymianę informacji przetworzonych z i do różnych formatów uzgodnionych z partnerami biznesowymi. Możliwa jest integracja z wewnętrznymi systemami IT a także rozwiązania typu Web-EDI, gwarantujące wymianę informacji elektronicznej w krótkim czasie. Dzięki optymalizacji procesów w firmie w cześć procesów są zaangażowani klienci. Rozwiązania typu Big Data oraz optymalizacja procesów sprzedażowych pozwalają firmie logistycznej na optymalny rozwój i jak najlepsze wyniki. Rozwiązania Comarch Cloud Infraspace pomagają zoptymalizować jakość usług poprzez oferowane usługi w chmurze. Cyfrowa technologia mobilności i rozwój bezpiecznej usługi w chmurze mają duże znaczenie w szybko zmieniającym się świecie usługi IT Risk & Security Management i mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. 

Rozwój usług chmurowych, technologia mobilności zmieniają sposób prowadzenia firmy. Większość przedsiębiorców nie myśli o strategii bezpieczeństwa danych cyfrowych ze względu na zbyt małą wiedzę i kompetencje. Jest to poważny błąd, gdyż dane cyfrowe takie jak dane osobowe, cyfrowa własność intelektualna, aplikacje, struktura firmy, wszystko to może stać się celem ataku i doprowadzić do dużych szkód. Dlatego Comarch wychodząc naprzeciw takim problemom oferuje pełen wachlarz usług związanych z bezpieczeństwem firmy.  

Korzyści z wdrożenia oprogramowania dla logistyki 

Po wdrożeniu systemu ERP firmy, które wdrożyły z ERP Serwis oprogramowanie ERP XL oceniają kondycję swojej firmy na dobrą lub bardzo dobrą. 

Klienci po wprowadzeniu systemu wypełnili ofertę zadowolenia z wprowadzonego systemu i usprawnień.   

 90% klientów pozytywnie ocenia niezawodność systemu, 87% poleca ten system, 77% dobrze lub bardzo dobrze ocenia kondycję swojej firmy. Klienci deklarują o 60% krótszy czas przygotowania raportów i analiz, o 55 % lepsze gospodarowanie zasobami kadrowymi, o 61% sprawniejszą realizację procesów księgowych i podatkowych, o 41% lepsze zarządzanie stanem magazynowym, o 28% większa sprzedaż, o 24% większe dochody po otwarciu nowych kanałów sprzedaży, o 50% mniejsze koszty funkcjonowania firmy, 83% klientów dostrzegła wzrost efektywności firmy. 

  System zarządzania firmą dla logistyki 

System ERP dla logistyki to system wielowymiarowy, elastyczny, zaawansowany technologicznie,  modułowy.  

Wdrażając system ERP XL przedsiębiorstwo może szczegółowo i   zaplanować procesy, ustalić koszty, zdefiniować parametry, połączyć wszystkie procesy z zamówieniami, sprzedażą, księgowością, zarządzaniem magazynem, zautomatyzowanym obiegiem dokumentacji. Dzięki temu uzyskuje duże korzyści w postaci oszczędności czasu i kosztów. 

 Program do obsługi logistyki  

Oprogramowanie dla firm logistyki to zestaw nowoczesnych i funkcjonalnych, zaawansowanych technologicznie i bezpiecznych narzędzi do szybkiej wymiany informacji, do integracji wszystkich procesów w firmie, do kompleksowego i spójnego zarządzania przepływem informacji, bazami danych, danymi, zarządzaniem zamówieniami, sprzedażą, fakturami, księgowością, umowami. Do zarządzania obiegiem dokumentów i gospodarką magazynową. To możliwość pracy na urządzeniach mobilnych współpracujących z systemem, to dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie.  

 Dla jakich firm logistycznych system ERP 

 ERP Serwis ma doświadczenie we wdrożeniach ERP XL w firmach logistyki. Oprogramowanie wdrażane przez ERP Serwis usprawnia zarządzanie procesami w firmie a co najważniejsze wprowadzane są wciąż na bieżąco różnorakie usprawnienia i funkcjonalności zgodnie z zasadą koncepcji lean management. 

 Zintegrowany System ERP dla firm logistycznych proponowane przez ERP Serwis to wygodne budowanie nowoczesnej technologii.  

Dlaczego warto używać system ERP w logistyce 

Wdrożenie systemu ERP XL niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstwa.  Obecnie wymagania rynkowe stawiane firmom są coraz większe. Na rynku liczy się ten, kto jest szybszy, konkurencyjny, posiada lepsze zaplecze technologiczne, szybszy przepływ informacji. System ERP XL spełnia wszystkie wymagania rynkowe, posiada certyfikat innowacyjności. 

 System ERP XL generuje w firmie zyski w postaci: większej wydajności pracy, większej wydajności działu księgowego, większej ilości obsługiwanych zamówień, zmniejszenie czasu przygotowaniu raportów i analiz, zmniejszenie czasu ewidencji dokumentów.  

Magazyn Wysokiego SkładowaniaWMS to innowacyjny i z powodzeniem wdrażany przez ERP Serwis nowoczesny system do zarządzania gospodarką magazynową. Składa się z dwóch nowoczesnych aplikacji: Zarządzanie i WMS Magazynier, które łącznie umożliwiają kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania. WMS Zarządzanie służy do zarządzania logistyką magazynową firmy a WMS Magazynier to mobilne wsparcie pracy magazynierów. 

 Oprogramowanie dla firm logistycznych

System ERP wdrażany przez ERP Serwis w firmach logistycznych jest systemem z certyfikatem innowacyjności. Dzięki temu możliwe jest zaimplementowanie oprogramowania w ramach pozyskanej dotacji unijnej. ERP Serwis posiada doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania z dotacji.

Systemy ERP proponowane przez ERP Serwis obejmują wszystkie obszary w firmie takie jak handel i dystrybucja, gospodarka magazynowa, CRM, serwis i remonty, produkcja i komplementacja, finanse i księgowość, środki trwałe, kadry i płace, pulpity dla pracowników, platforma B2B, sprzedaż internetowa, elektroniczna wymiana dokumentów, zabezpieczenie danych, praca mobilna.

System zarządzania logistyką

System ERP XL do zarządzania firmą logistyczną to z powodzeniem wdrażany system w firmach logistycznych. Nowoczesny i bezpieczny technologicznie przepływ informacji cyfrowej i odpowiednie zabezpieczenia oraz zintegrowanie wszystkich procesów. 

Obieg dokumentacji w firmie to ważny element sprawnego funkcjonowania. ERP Serwis proponuje DMS innowacyjny produkt wspierający i przyspieszający wszystkie procesy w firmie. To nie tylko ochrona przed utratą dokumentu. To również skrócenie czasu podejmowania decyzji, akceptacji umów, szybszy czas obsługi kontrahenta. Program obsługujący każdy rodzaj dokumentacji w firmie. Faktury, umowy, nowe projekty, zgłoszenia serwisowe – wszystko to dostępne na każdym etapie. To również kontrola pracowników i ich pracy – poprzez system powiadamiania o każdym etapie i terminie obsługi dokumentu. 

Oprogramowanie proponowane przez ERP Serwis to Comarch ERP XL,  usprawnia obszary takie jak: rozliczanie, księgowanie, sprzedaż, magazynowanie oraz pozwala podejmować trafne decyzje zarządcze w oparciu o konkretną wiedzę.  

Moduł Business Intelligence to rewolucyjne narzędzie do generowania raportów i analiz porównujących i zestawiających dowolne dane z różnych obszarów działalności firmy. Możliwość integracji z każdym źródłem, jest mobilny, dostępny z każdego miejsca o każdym czasie, posiada gotowe zestawy zdefiniowanych raportów, jak również możliwość subskrypcji – zdefiniowania raportów które same się tworzą i wysyłają do zdefiniowanych odbiorców. Posiada pulpit menagera czyli przedstawienie danych z różnych obszarów działalności firmy, szerszy zakres informacji na jednym ekranie w licznych formach wizualizacji takich jak tabele, wykresy, mapy. Można definiować zestawienia z różnych obszarów takich jak np. zamówienia, sprzedaż, zobowiązania i należności, kontrahent, magazyn. Posiada możliwość monitorowania użytkowników social media na portalach z możliwościami dostosowania ofert do ich preferencji. 

Firmy logistyczne dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP 

Wdrożenie systemu ERP XL do firm logistycznych jest dla przedsiębiorstwa nie tylko ułatwieniem funkcjonowania, ale również w ostatnich latach koniecznością dyktowaną przez coraz bardziej wymagający rynek.  

ERP Serwis wdraża oprogramowanie od wielu lat. Przez ten długi czas zaufało nam już wielu przedsiębiorców, którzy wdrożyli z nami z sukcesem oprogramowanie dla swoich firm jak np. Euroterminal w Sławkowie

Zobacz nasze zaawansowane wdrożenie DMS w firmie Euroterminal Sławków sp. z o.o. tutaj

Dla firm oprócz wdrożenia i systemu szkoleń pracowników oferujemy również kompleksowe wsparcie powdrożeniowe i serwisowe. ERP Serwis posiada profesjonalne zaplecze programistów świadczących pomoc zdalną.  Posiada ofertę szkoleń dla menadżerów z zakresu marketingu, sprzedaży, RODO i innych. 

 Zaufało nam już wielu przedsiębiorców. Zobacz referencje.

Zapraszamy do kontaktu z nami firmy transportowe, służymy informacjami, wyjaśnieniami odnośnie oprogramowania ERP.  

Wierzymy, że dla każdego przedsiębiorcy ERP Serwis znajdzie optymalny zestaw rozwiązań po wnikliwej analizie potrzeb i specyfiki firmy. 

Zapraszamy do kontaktu firmy transportowe z okolic Częstochowy, prowadzimy wdrożenia w wielu miastach.

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

 Systemy ERP Katowice

Systemy ERP Dąbrowa Górnicza

Systemy ERP Zawiercie

Systemy ERP Radomsko

systemy ERP Łódż

Buduj z nami sukces swojej firmy !