Systemy ERP dla firm poligraficznych

Oprogramowanie dla poligrafii drukarni usługi

System ERP to Zintegrowany System do Zarządzania łączący różne obszary działania firmy, pozwalający kompleksowo zarządzać tymi obszarami, usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez określenie konkretnych celów i osiągnięciu konkretnych korzyści a co za tym idzie zysku firmy, jej rozwoju, większej konkurencyjności na rynku. 

Producent oprogramowania firma Comarch to jeden z największych dostawców oprogramowania ERP w Polsce, z którego korzystają również firmy na całym świecie.  Jest to obecnie najchętniej kupowany system klasy ERP w Polsce, z którego korzysta ponad 5000 przedsiębiorstw. Oprogramowanie dla firm usługowych proponowane przez ERP Serwis obecne jest również we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Skandynawii.  

Firmy usługowe mają do dyspozycji szereg funkcjonalności w oprogramowaniu ERP XL, które po analizie potrzeb klienta są odpowiednio przez specjalistów ERP Serwis dopasowane i dostosowane. ERP XL to program szyty na miarę oczekiwań firmy usługowej. 

Czym jest program do zarządzania firmą poligraficzną  

Program ERP XL jest nowoczesnym technologicznie programem dedykowanym dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jest to oprogramowanie modułowe, dlatego elastyczne i dostosowane do wymogów konkretnego przedsiębiorcy. Oprogramowanie dostępne jest też na urządzenia mobilne typu smartfon, tablet, gdzie dostęp do aplikacji jest z poziomu przeglądarki z każdego miejsca o każdym czasie. 

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis to oprogramowanie dla przedsiębiorstw średnich i dużych, produkcyjnych i usługowychhandlowych oraz serwisowychsieci sklepów, jak również spółek giełdowych. Posiada rozwiązania branżowe dla wielu branż, AGD, budowlanej, metalowej, elektrycznej, oświetleniowej, odzieżowej, spożywczej, hutniczejprodukcji maszyntransportu, poligrafiiodlewni żeliwamagazynu , sklepów internetowych, itp.

Program dla drukarni, poligrafii  wdrażany przez ERP Serwis wspiera przedsiębiorstwo w uzyskaniu założonych celów, korzyści w postaci większych dochodów ze sprzedaży, większej wydajności działu księgowego i handlowego, większej wydajności pracy, krótszego czasu realizacji zamówień krótszego czasu ewidencji dokumentów, skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie raportów i analiz czy ewidencji dokumentów.  

To wszystko przekłada się na duże korzyści w prosperowaniu firmy. 

Dużym wyróżnikiem jest optymalizacja procesów zarządzania procesem usług, dzięki ustawieniom funkcjonalności modułów. Umożliwia to zaplanowanie procesu, dzięki współpracy programu z obiegiem dokumentacji i gospodarką magazynową, zamówieniami, sprzedażą.

Dla jakich firm poligraficznych system ERP 

System ERP XL proponowany przez ERP Serwis jest dedykowany firmom usługowym świadczącym usługi w wielu branżach.   

Działalność serwisowa polega najczęściej na ewidencji i realizacji zleceń świadczonych dla podmiotów zewnętrznych, jak również w obrębie przedsiębiorstwa. Oprogramowanie wdrażane przez ERP Serwis dostarcza narzędzia usprawniające procesy typowe dla obszaru serwisowego. 

ERP Serwis ma doświadczenie we wdrożeniach ERP XL w firmach świadczących usługi.    

W oprogramowaniu znajdują się narzędzia pozwalające generować kalkulację i realizację zleceń usługowych, analizować koszt, kalkulować marżę. Pozwala na dostęp do pełnej historii każdego zlecenia usługi, jak i obiektów w ramach zlecenia. Możliwości przypisania do zlecenia usługi dowolnego zestawu parametrów i wprowadzenia do zlecenia informacji dotyczących zakresu i kosztu wykonanej usługi. To również łatwość definiowania receptur i czynności usługowych, serwisowych, planowanie zleceń. Dla firm serwisowych i utrzymania ruchu ważne jest wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych. 

Korzyści, jakie daje oprogramowanie ERP XL to również w platformie B2B – możliwość sprawdzenia przez klienta stan realizacji zleceń serwisowych, które są dla niego realizowane. 

Oprogramowanie dla firm usługowych, serwisowych ERP XL to również możliwość generowania raportów z narzędziem Business Intelligence, to możliwość prostego samodzielnego tworzenia analiz i raportów przez pracowników za pomocą myszki przeciągnij i upuść, dostęp do wszystkich analiz przy pomocy urządzeń mobilnych. Narzędzie to pozwala kompleksowo generować raporty dotyczące wszystkich transakcji i usług wraz z uwzględnieniem np. rabatów, promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert sprzedaży i zakupów.  

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych ERP XL pozwala na sprawne zarządzanie procesami usług i serwisu  i na usprawnianie tych procesów na zasadzie koncepcji lean management. 

Oprogramowanie dla firm branży usług proponowane przez ERP Serwis to wygodne budowanie obiegu i procedur zleceń, z narzędziami do kalkulacji kosztów, symulacji cen sprzedaży, oznaczanie etapu operacji, planowanie obiegu zlecenia, historia usługi, zaawansowane raportowanie na każdym etapie, rejestracja i rozliczanie zleceń.  

Na każdym utworzonym harmonogramie usług możliwe jest tworzenie planów z okresami planistycznymi, oceną zapotrzebowania i terminie zamówienia na produkty, podgląd czynności i ich realizacji dla określonego stanowiska, w określonym przedziale czasu i wiele innych.  

Dlaczego warto używać system ERP w firmie poligraficznej? 

Firmy z branży drukarni, poligrafii wdrażając z ERP Serwis oprogramowanie ERP XL osiągają szereg korzyści. Usprawnienie obiegu informacji i dokumentacji, szybkie raportowanie, szybsze procesy księgowe to duże zyski czasu, który przekłada się na szybkość i jakość obsługi klienta, a co za tym idzie na budowanie marki i wizerunku firmy.  

Podczas rozmów z klientem ERP Serwis wspólnie wytycza potrzeby i cele przedsiębiorcy, które przełożą się na oczekiwane korzyści. Klienci, po wdrożeniu zyskują: większą wydajność pracy, większą wydajność działu księgowego, większą ilość obsługiwanych zamówień, zmniejszenie czasu przygotowaniu raportów i analiz, zmniejszenie czasu ewidencji dokumentów.

Obieg dokumentacji DMS  wspiera zarządzanie administracją dokumentacji,  skraca czas obsługi kontrahenta, przy możliwości pracy na urządzeniach mobilnych, pozwala na  kontrolowanie pracy pracowników z dokumentami poprzez system powiadamiania o każdym etapie i terminie. Program obsługuje faktury, zlecenia, umowy, nowe produkty, rysunki techniczne.  Zobacz opis wdrożenia DMS

To wszystko przekłada się na zysk przedsiębiorstwa usługowego. 

Oprogramowanie dla firm poligraficznych

ERP Serwis wdraża  do firm usługowych, poligraficznych oprogramowanie posiadające certyfikat innowacyjności, dlatego wiele firm podejmuje formę sfinansowania wdrożenia systemu ze środków unijnych. ERP Serwis ma duże doświadczenie z wdrożeń systemu z dotacji unijnych. W przeprowadzanych badaniach satysfakcji klientów 90% badanych pozytywnie ocenia niezawodność systemu, 87% poleca system, 77% dobrze lub bardzo dobrze ocenia kondycję firmy po wdrożeniu systemu.

System zarządzania usługami dla firm poligraficznych 

W systemie oprogramowania ERP XL który z powodzeniem od lat wdraża ERP Serwis, zawartych jest szereg funkcjonalności, ważnych dla procesu usług. 

Oprogramowanie dla firm usługowych ERP XL łączy wszystkie obszary działalności firmy, optymalnie dobrany zestaw i liczba modułów pozwalają na optymalizacje procesów usługowych takich jak proces szczegółowego planowania usługi, wieloetapowej realizacji i rozliczenia całości jak i poszczególnych składowych kosztów. Ważnym elementem jest tutaj również pełna spójność z zamówieniami poszczególnych komponentów niezbędnych dla realizacji usługi, czy bieżąca ewidencja każdej zadanej czynności usługowej, podgląd realizacji zadań pracownika. 

Dla firm usługowych realizujących projekty, konieczne jest by monitorować postęp prac wg określonego harmonogramu. Dlatego ważną funkcjonalnością jest wsparcie obiegu dokumentów w ramach danego projektu, ewidencja realizacji zatwierdzanych nowych projektów, ewidencja przetargów, generowanie kosztorysów, ewidencja i zarządzanie umowami.  

Firmy usługowe otrzymują wraz z oprogramowaniem od ERP Serwis szereg usprawnień i funkcjonalności takich jak m. in. opracowanie struktur budżetu i budżetowanie, zarządzanie wszelaką dokumentacją, tworzenie zestawień materiałowych na podstawie tworzonych kosztorysów, planowanie, harmonogram wszelkich prac i ich etapów, monitorowanie i ewidencja czynności pracowników, zarządzanie harmonogramem przy realizacji zlecenia, szczegółowe raportowanie, rozliczanie końcowe, ewidencja i zarządzanie umowami. 

Firmy poligraficzne dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP. 

ERP Serwis wdraża oprogramowanie dla firm usługowych szereg lat. Dysponuje zespołem specjalistów programistów i wdrożeniowców. Jest uhonorowany tytułem Partner Roku, który to tytuł potwierdza wysokie kwalifikacje i doświadczenie.  

Firmie ERP Serwis zaufało już wielu przedsiębiorców. Duże firmy usługowe, takie jak EUROTERMINAL, CONSORFRUIT, CYNKOWNIA RADOMSKO, CENTRUM MEDYCZNE ŚW. ŁUKASZA SP. Z O.O. i wielu innych. Średnie przedsiębiorstwa także z nami z powodzeniem wdrożyły oprogramowanie. Zaufały nam firmy takie jak: ALFAMEDICA, DAWID Sp. z o.o, WOJT-TRANS i wiele innych. 

Dla firm wdrażających oprogramowanie z ERP Serwis oferujemy również mocne wsparcie powdrożeniowe oraz usługi serwisowe. Posiadamy w ofercie również szkolenia dla pracowników ze sprzedaży, marketingu, RODO. Posiadamy zaplecze specjalistów, którzy są do dyspozycji klienta, by jeszcze lepiej zadbać o dobro firmy naszego klienta. Zobacz szkolenia . Możliwość sfinansowania ze środków UE

Zaufało nam już wiele firm. Zobacz referencje.

Zapraszamy do kontaktu z nami drukarnie, udzielimy wszelkich wyjaśnień, informacji odnośnie oprogramowania ERP w firmach usługowych.  

Po analizie potrzeb i zapoznaniu się ze specyfiką firmy, ERP Serwis  dzięki swemu doświadczeniu dopasuje optymalne rozwiązania dla indywidualnego przedsiębiorcy. 

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

systemy ERP Opole

Systemy ERP Radomsko

Rozwijaj swoją firmę z ERP Serwis!