Wydruki etykiet i ich sprzężenie z procesami w firmie

 

Kody znakowe, są nieodzownym elementem informatyzacji i automatyzacji w firmie. Każdy towar przechodzący z ręki do ręki posiada etykietę z zakodowaną o nim informacją. Omówimy kilka przykładów, jak wydruki etykiet  z pomocą modyfikacji do aplikacji Comarch można wbudować w procesy naszej firmy i jak mogą nam one pomóc w ich usprawnieniu.

Etykiety dostawy

Jeżeli prowadzimy magazyn WMS, to etykiety są dla nas podstawą działania i każdy towar wraz z partią powinny być oznaczone odpowiednią etykietą. Przykładem integracji wydruku etykiet z działaniem może być aplikacja, która uzależnia przyjęcie towaru od wydruku etykiety.

Działanie takiej aplikacji byłoby następujące, magazynier przyjmując towary w dedykowanej aplikacji wybierałby zlecenie i towar, który na jego poczet przyjmuje. Następnie podawałby ilość na etykiecie i ilość etykiet. Zatwierdzając ustawienia, zostałyby wystawione dokumenty magazynowe na dany towar, powiązane z dokumentem i nastąpiłby wydruk etykiet do oznaczenia danej partii towaru.

Etykieta produkcyjna

Prowadząc produkcję towaru, mamy wiele okazji do zastosowania etykiet w procesie produkcyjnym. Wydruk takich etykiet można wbudować w proces produkcyjny i można go wywoływać na specjalnie dostosowanym panelu produkcyjnym. Wydruk wywoływany może być manualnie lub automatycznie po dokonaniu odpowiedniej akcji na zleceniu produkcyjnym. Etykiety można wykorzystać do znakowania produktu końcowego lub półproduktu. Za pomocą kodów na etykietach moglibyśmy później nawigować po zleceniach produkcyjnych, a nawet, jeżeli mamy taką możliwość, zakodować instrukcję dla maszyn w postaci kodu kreskowego lub QR.

Etykieta DMS

W Comarch DMS przyjmując dokumenty obce nie mamy gwarancji, że będą one jednakowo oznakowane. Aby ujednolicić znakowanie tych dokumentów, możemy dołączyć modyfikację, która zapewni wydruk etykiety z unikatowym kodem kreskowym, który zostanie następnie odczytany i służył za główny identyfikator dokumentu w systemie. Wydruk takiej etykiety można by wywoływać bezpośrednio z DMS. Na podstawie tego kodu możemy później w łatwy sposób odnaleźć ten dokument poprzez skanowanie. Zaczytywanie tego kodu może być wykonywane ręcznie lub przy wykorzystaniu modułu OCR.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu:

tel. 34 322 56 56

biuro@erpserwis.net

 

zobacz również: