Systemy ERP do produkcji lamp

 Oprogramowanie do produkcji oświetlenia

System ERP dla przedsiębiorstwa z branży produkcja lamp to kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania wszystkimi obszarami i procesami w firmie w sposób zintegrowany i kompleksowy, usprawniający pracę w wielu obszarach, jak również stanowiący źródło wiedzy o kondycji firmy, pozwalające na podejmowanie decyzji w oparciu o wiedzę System ERP proponowany przez ERP Serwis dedykowany jest dla potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa produkującego lampy. Jest to system modułowy, zawierający szereg funkcjonalności, które dostosowane są do wymogów firmy produkcyjno-handlowej. Ze względu na budowę modułową usprawniają pracę dokładnie tam, gdzie jest taka potrzeba.  

Obecnie na rynku producentów lamp istnieje duża konkurencja i tendencja do digitalizacji firmy, aby dostosować ją do wymogów jakie stawia rynek, jakości produktów, szybkości realizacji zamówień, czy sprawnych kanałów dystrybucji.   

Polski producent oprogramowania, firma Comarch jest jednym z najbardziej rozpoznawanych marek na rynku, dystrybuuje oprogramowanie na rynki Europy, do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii oraz rynek skandynawski. Systemy ERP proponowane przez ERP Serwis produkowane są przez polskiego producenta oprogramowania ERP 4.0, który wg. Raportu IDC zajmuje pozycję lidera wśród polskich dostawców takich systemów. 

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis to oprogramowanie dedykowane dla przedsiębiorstw średnich i dużych, produkcyjnych i usługowychhandlowych oraz serwisowychsieci sklepów, jak również spółek giełdowych. Posiada rozwiązania branżowe dla wielu branż, AGD, budowlanej, metalowej, elektrycznej, oświetleniowej, odzieżowej, spożywczej, hutniczejprodukcji maszyntransportu, poligrafiiodlewni żeliwamagazynu , sklepów internetowych, itp.

System ERP w produkcji lamp 

System zarządza obszarami firmy i procesami jak planowanie, harmonogram produkcji i jej rozliczanie, zamówienia, sprzedaż, księgowość, zarządzanie magazynem i obiegiem dokumentów, zarządzanie zasobami ludzkimi. Dodatkowo, aby usprawnić pracę kompatybilne i dedykowane do systemu są aplikacje mobilne wspomagające sprzedaż, zarządzanie magazynem, pracą poszczególnych pracowników, obieg dokumentów, system raportowania i analiz przedsiębiorstwa. 

 Ważnym procesem w przedsiębiorstwie jest administracja i obieg dokumentacji. Oprogramowanie proponowane przez ERP Serwis to również usprawnienia, automatyzuje obieg Dokumentów. DMS Obieg Dokumentów ułatwia na bieżąco dostęp do każdej dokumentacji, wspiera audyty w ISO. Instalacja DMS skraca czas podejmowania decyzji i obsługi kontrahenta, obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów jak zamówienia, faktury, umowy, nowe projekty, rysunki techniczne i wiele więcej. Pomaga również kontrolować pracę pracowników z dokumentami, poprzez system powiadomień o każdym etapie i terminie.  Zobacz opis wdrożenia DMS

ERP Serwis posiada duże doświadczenie w implementacji systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych. System mając budowę modułową jest elastyczny w formie wdrażania, ponieważ wdrażać można część modułów, a w innym czasie firma może podjąć decyzję o wdrażaniu kolejnych.  

Sposoby licencjonowania systemu są również elastyczne, wychodzące naprzeciw wygodzie firm. Oprogramowanie można zakupić i zainstalować na własnych komputerach, możliwe jest również instalacja oprogramowania na własnych komputerach a e-sklep w chmurze, lub wykupić abonament na oprogramowanie w chmurze bez ponoszenia nakładów na własne serwery.  

Czym jest program do obsługi produkcji lamp 

System ERP XL do produkcji lamp jest programem z rozwiniętym i zaawansowanym modułem produkcyjnym dedykowanym dla średnich i dużych przedsiębiorstw.  System proponuje dużą ilość rozwiązań i narzędzi również mobilnych do jeszcze wygodniejszej i ergonomicznej pracy. System ERP XL, który z powodzeniem wdraża ERP do firm produkcyjnych pozwala osiągać szereg korzyści w zależności od celów i potrzeb przedsiębiorstwa. Korzyści z oprogramowania ERP są wielorakie i wielokierunkowe, począwszy od szybszej i sprawniejszej administracji do usprawnień i ergonomii produkcji i wygodne zarządzanie magazynem. System ERP XL to większa wydajność pracy, wydajność działu księgowego i kadr, krótszy czas ewidencji dokumentów, krótszy czas realizowania zamówień, w szybszym czasie otrzymanie kompleksowych i i wielowymiarowych raportów oraz analiz. Dzięki temu współpraca wszystkich obszarów w firmie jest spójna i korzystnie wpływa na korzyści w działalności przedsiębiorstwa. W oprogramowaniu ERP XL moduł produkcyjny jest zoptymalizowanym narzędziem, pozwalającym precyzyjnie zaplanować proces technologiczny wraz ze wszystkimi etapami i krokami produkcyjnymi, planując wszystko w zadanym czasie i na konkretny termin wraz z kosztorysem. Posiada narzędzia pozwalające definiować różne rodzaje technologii dla różnych kontrahentów. Program współpracuje z obiegiem dokumentacji, zamówieniami, sprzedażą i zarządzaniem magazynem.

 Funkcje oprogramowania ERP dla produkcji lamp 

 System ERP XL dedykowany jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w branży produkcja lamp, oświetlenia, produkcja profili stalowych, ERP XL dla firm produkcyjnych usprawnia zarządzanie całym ciągiem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie i jest wciąż udoskonalane wg koncepcji lean management, gdzie na podstawie zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców wprowadzane są wciąż nowe usprawnienia, opcje i narzędzia.  

System ERP XL to wygodne w użyciu budowanie technologii w połączeniu w całym systemem wspomagania okołoprodukcyjnego. Posiada narzędzia do kalkulacji kosztów, przydaje się w symulacji kosztów wytworzenia, cen sprzedaży. Również warte uwagi są inne możliwości: oznaczanie operacji produkcyjnych, planowanie strategiczne i operacyjne, rejestracja produkcji na każdym etapie, rozliczanie produkcji i zleceń, tworzenie rozległych planów uwzględniających okresy planistyczne, ocenę zapotrzebowania i terminy zamówienia na produkty i półprodukty, podgląd czynności produkcyjnych i ich realizacja nadanym stanowisku o danym okresie czasu.  

System ERP w firmie produkcyjnej lamp 

Moduł produkcyjny posiada narzędzie do definiowania technologii – konfigurator produktu, który w sposób wielowymiarowy przygotowuje ustawienie wszelakich parametrów, przygotowuje oferty, wyceny, kalkulacje kosztów, oznacza wszystkie kroki i etapy produkcyjne, raportuje bieżący stan produkcji, obciążenie gniazd roboczych, prowadzi symulacje terminów, symulacje produkcji od ilości zasobów. Tworzenie planów produkcyjnych, bilansowanie potrzeb materiałowych czy przekrojowa ocena zapotrzebowania na produkty to tylko niektóre z funkcji modułu. Moduł zawiera również funkcje pozwalające na zaawansowany nadzór i raportowanie – rejestrowanie wykonanej części czy całości danej czynności produkcyjnej, podgląd czynności i ich bieżącej realizacji, możliwość szczegółowego rozliczania produkcji.  

Oprogramowanie systemu pozwala na kompleksowe zarządzanie magazynem. Program WMS do Magazynu Wysokiego Składowania usprawnia pracę menagerów i magazynierów poprzez aplikacje mobilne i pracę na tabletach i kolektorach dając szerokie możliwości dostaw, wydawania i monitorowania stanów magazynowych oraz inwentaryzacji. 

 Dlaczego warto używać system ERP w produkcji oświetlenia?  

ERP Serwis na etapie rozmów z klientem określa wspólnie z przedsiębiorcą zakres potrzeb i cele oraz planowane cele. Klienci po wdrożeniu systemu deklarują wzrost efektywności przedsiębiorstwa i usprawnienia w wielu obszarach oraz polecają ten system.  

Przedsiębiorcy po wdrożeniu systemu określają korzyści, jakie zyskało przedsiębiorstwo. Są to: większa wydajność pracy, szybsza obsługa kontrahenta, większa wydajność księgowości, kadr i płac, zmniejszenie czasu potrzebnego na przygotowanie raportów i analiz, obsługa większej ilości zamówień, zmniejszenie czasu potrzebnego na administrację i ewidencję dokumentacji.  

Korzyści z wdrożenia oprogramowania do produkcji oświetlenia

Przedsiębiorstwo produkcyjne posiadające oprogramowanie ERP XL osiąga wiele korzyści ważnych dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jest to przede wszystkim szybsza i sprawniejsza obsługa kontrahenta, szybsza i sprawniejsza administracja, krótszy czas obsługi zamówień, pełen nadzór nad procesem technologicznym wraz z raportowaniem o bieżących krokach i etapie produkcji oraz informacja w razie nie możności wykonania zadania w zadanym terminie.  Klient ERP Serwis po wdrożeniu systemu, objęty zostaje opieką powdrożeniową i serwisową.  Przedsiębiorcy doceniają usprawniony Obieg Dokumentów, który wspiera administrację oraz zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania, gdzie praca magazynu jest przejrzysta i sprawna.  

System zarządzania produkcją do produkcji oświetlenia 

Zintegrowany system ERP XL proponowany przez ERP Serwis poprzez zaawansowany moduł produkcyjny pomaga zoptymalizować procesy produkcyjne przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki modułowi przedsiębiorstwo znacznie prościej i sprawniej funkcjonuje, stając się konkurencyjne na wymagającym rynku. 

Wyróżnikiem modułu produkcyjnego jest nie tylko szczegółowe i drobiazgowe. W czytelny sposób możliwe jest szczegółowe zaplanowanie całego procesu produkcyjnego z poszczególnymi krokami i etapami, na każdym etapie z możliwością podglądu bieżących czynności, oraz z czytelnym i sprawnym harmonogramowaniem i rozliczeniem a także usprawnieniami okołoprodukcyjnymi. Dodatkowo możliwości usprawnień okołoprodukcyjnych pomagają w otrzymywaniu informacji o   braku dostępu surowców na czas lub zamienników czy półproduktów.  Moduł współpracuje z zamówieniami i sprzedażą oraz z programem magazynowym, pomaga nie tylko precyzyjnie ustawić technologię produkcji, ale określić różne warianty produkcyjne dla tego samego wyrobu lub grupy produktów. Możliwe jest też łączenie wielu wersji technologicznych dla potrzeb wytworzenia określonego produktu. Istniej również możliwość łączenia różnych wersji technologicznych, aby stworzyć odpowiednie parametry dla rożnych kontrahentów.  

 Program do obsługi produkcji oświetlenia 

ERP Serwis pomagając wdrażać systemy ERP do firm produkcyjnych proponuje program ERP XL, który ogranicza do minimum możliwości powstawania błędów poprzez system doboru niepasujących do siebie elementów, tworzenie technologii odbywa się poprzez użycie odpowiedniego kreatora wykorzystującego macierz pytań i odpowiedzi, tak aby uczynić proces tworzenia technologii jeszcze prostszy. Aby jeszcze bardziej usprawnić ustawienia produkcji moduł wyposażono w funkcjonalność, która odpowiada za oznaczenie kolejnych kroków produkcyjnych, które mogą być wykorzystane lub nie w zależności od spełnienia odpowiednich kryteriów i parametrów. Główny Plan Produkcji pozwala na tworzenie planów z uwzględnieniem okresów planistycznych, przekrojowe zapotrzebowanie na produkty, bilansowanie zapotrzebowania materiałowe dla wytwarzanych produktów, informowanie o terminie zamówienia produktów, by w danym czasie zrealizować zlecenie. Moduł produkcyjny umożliwia nie tylko realizację produkcji, ale całościowy nadzór i raportowanie.  Umożliwia rejestrowanie każdej wykonywanej czynności produkcyjnej albo części tej czynności, podgląd zadanych czynności dla wskazanego stanowiska, brygady w zadanym przedziale czasu.  rejestrowanie produkcji, szczegółowego rozliczenia, określenie kosztu wytworzenia.

Dla jakich firm produkujących oświetlenie system ERP ? 

System ERP XL, który wdrażany jest  przez ERP Serwis jest dedykowany firmom  przetwórstwa metali, producentom oświetlenia i lamp.  

Oprogramowanie do produkcji oświetlenia spełnia wymogi innowacyjności, posiada odpowiednie certyfikaty, spełnia wymogi stawiane dla oprogramowania wdrażanego z pomocą finansowania ze środków unijnych. Polski producent w sposób ciągły aktualizuje oprogramowanie wprowadzając wciąż nowe funkcjonalności i coraz lepsze możliwości, zgodne z aktualnymi wymaganiami i trendami, jak również te funkcjonalności, na które zgłaszają zapotrzebowanie klienci.   Zintegrowany System ERP dla firm produkcyjnych proponowane przez ERP Serwis to wygodne budowanie nowoczesnej technologii.  

Dlaczego warto używać system ERP w produkcji oświetlenia? 

System ERP XL generuje zyski w postaci usprawnionej, wygodniejszej, szybszej, bardziej funkcjonalnej produkcji, co przekłada się na jakość i szybkość obsługiwanego zamówienia. Oprócz tych korzyści, jakie niesie ze sobą moduł produkcyjny, firma dzięki oprogramowaniu zyskuje w innych obszarach, usprawniając działanie księgowości, kadr i płac, obsługi administracyjnej, zamówień, sprzedaży, zarządzaniem magazynem, generowanie raportów i analiz. Automatyzacja procesu produkcji oraz jego współdziałanie z innymi obszarami firmy usprawnia działanie przedsiębiorstwa, które staje się konkurencyjne pod względem jakości i sprawności obsługi kontrahentów, czy otwierając nowe kanały sprzedaży zaczyna generować dodatkowe zyski. 

System zarządzania produkcją dla firm produkujących oświetlenie. 

W branży produkcji oświetlenia ważna jest konkurencyjność na rynku. Dzięki digitalizacji, która stwarza całkiem nowe możliwości dla przedsiębiorstwa, firma staje się konkurencyjna, dzięki usprawnieniom wprowadzonym do procesu produkcji i administracji. Oprogramowanie do produkcji ERP XL wdrażane przez ERP Serwis zawiera szereg rozwiązań, pozwalających na integrację wszystkich obszarów firmy w jedno narzędzie zarządcze a optymalny dobór modułów pozwala na połączenie procesów produkcyjnych z całością administracji i księgowością, zamówieniami, magazynem, sprzedażą, oraz systemem raportowania i analiz.  

Program do obsługi produkcji oświetlenia 

W procesie produkcyjnym istotne jest nie tylko odpowiednie budowanie technologii, ustawienie parametrów produktu. Ważne jest również planowanie produkcji w czasie, ewidencja realizowania każdego etapu i kroku produkcyjnego, bieżący podgląd realizacji zadań oraz czynności pracowników, rozliczanie produkcji, czy podgląd harmonogramu produkcji, monitorowanie postępu, a także integracja z zamówieniami komponentów do produkcji, informowanie o braku surowców w określonym czasie.   

Dla przedsiębiorstw ważne jest, aby śledzić postęp prac wg harmonogramu oraz w odpowiednim czasie otrzymywać powiadomienia o braku surowców lub półproduktów, by system działał w połączeniu z zamówieniami i zakupem. Wsparcie dla całego przedsiębiorstwa oferuje DMS Obieg Dokumentów, gdzie na każdym etapie jest szybki dostęp do dokumentu, generuje to skrócenie czasu podejmowania decyzji, akceptacji umów, obsługi kontrahenta, gdzie poprzez system powiadamiania pracowników o kolejnym etapie i każdym terminie, niwelowane są ewentualności utraty dokumentu. W programie można ewidencjonować każdy rodzaj dokumentu, ewidencja, nowych projektów, produktów, przetargów, zatwierdzanie kosztorysów, ewidencjonowanie i zarządzanie wszelkimi umowami. 

Firmy produkcyjne oświetlenia dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP. 

 ERP Serwis proponuje dla produkcji oświetlenia oprogramowanie dla produkcji przemysłowej, które spełnia wysokie wymogi. Wdrożyliśmy oprogramowanie do produkcji dla firm produkcyjnych oświetlenia: PHU CORA, SIGMA.  Zobacz co usprawniliśmy

Dla firm oprócz wdrożeń i szkoleń oferujemy również wsparcie powdrożeniowe oraz opiekę serwisową, posiadając zaplecze wykwalifikowanych programistów i wdrożeniowców.

Zaufało nam już wiele firm. Zobacz referencje.

ERP Serwis posiada ofertę szkoleń z zakresu sprzedaży, marketingu, RODO dla pracowników firm. Zobacz szkolenia.

Zachęcamy do kontaktu z nami firmy produkcyjne, służymy informacjami, wyjaśnieniami odnośnie oprogramowania ERP.  

Wierzymy, że dla każdego przedsiębiorcy ERP Serwis znajdzie optymalny zestaw rozwiązań po wnikliwej analizie potrzeb i specyfiki firmy. 

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Wieluń

Systemy ERP Bytom

Systemy ERP Dąbrowa Górnicza

Systemy ERP Rybnik

Systemy ERP Tychy

Systemy ERP Sosnowiec

Systemy ERP Ruda Śląska

Systemy ERP Gliwice

Systemy ERP Zawiercie

Buduj konkurencyjność swojej firmy z systemem ERP od ERP Serwis!