Retail – sprzedaż detaliczna

Oprogramowanie dla firmy handlowej

Comarch Retail to platforma pozwalająca twojej firmie zrealizować proces sprzedaży towarów lub usług dla klientów za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji w celu osiągnięcia zysku. Wraz z wyrównaniem się poziomów cen w sklepach oraz rozwojem technologii zmieniło się i nadal zmienia się podejście do współpracy z klientem w celu dostarczenia mu towarów, które potrzebuje lub które chcemy mu sprzedać. Dzięki Comarch Retail twoi pracownicy mogą sprawnie obsłużyć klienta w sposób jakiego on oczekuje.

Zanim jednak klient zostanie obsłużony w sklepie (stacjonarnym, mobilnym, czy internetowym) należy zidentyfikować popyt na towary, które chcemy mieć w ofercie, a następie zaplanować pokrycie go odpowiednim łańcuchem dostaw. Twoi pracownicy powinni wykonywać tylko te zadania, których nie jest w stanie zautomatyzować system, dlatego też ważną cechą naszej platformy są wbudowane narzędzia automatyzacji procesów Business Process Management oraz zaawansowane mechanizmy analiz Business Intelligence pozwalające przeanalizować z jednej strony kondycję całego przedsiębiorstwa, jak również sprzedaż pojedynczego sklepu.

Dzięki Comarch Retail twoi klienci oraz pracownicy mają możliwość pracy w nowoczesnych i intuicyjnych interfejsach, które mogą być dopasowane konkretnie pod twoją firmę, mogą działać z przeglądarki internetowej lub z smartfona czy tabletu.

Ważnym aspektem są rozbudowane możliwości konfiguracyjne, pozwalające obsłużyć sieć sklepów własnych jak i franczyzowych, również w strukturze wielofirmowej.

Z Comarch Retail twoja firma jest zawsze gotowa na dopasowanie się do obowiązujących trendów oraz potrzeb wynikających ze współpracy z konsumentami jak również klientami biznesowymi.

Systemy ERP dla firm handlowych 

Firmy handlowe w obecnej sytuacji rynkowej i technologicznej nie mogą pozwolić sobie na to, by stać w miejscu, podczas gdy konkurencja posiada zaawansowane technologicznie narzędzia do sprawnego zarządzenia firmą handlową oraz wszystkimi procesami w niej zachodzącymi. Coraz więcej firm handlowych decyduje się na oprogramowanie ERP, gdzie usprawnienia funkcjonowania wszystkich obszarów firmy generują realne zyski i podnoszą konkurencyjność. 

ERP Serwis do firm handlowych wdraża oprogramowanie ERP firmy Comarch, polskiego producenta, jednego z największych dostawców dedykowanego oprogramowania dla firm handlowych, który specjalistyczne oprogramowanie dostarcza nie tylko na rynek polski, ale również do Europy na rynki niemiecki, francuski, hiszpański, skandynawski.  Ponad 5 tys. Klientów korzysta z tego oprogramowania. 

Wraz z systemem ERP XL firma handlowa zyskuje pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa za pośrednictwem sieci detalicznej) jak i od strony zakupowej – zarządzanie procesami i dokumentami handlowymi zakupu. 

Czym jest program do obsługi firmy handlowej 

Oprogramowanie dla firm handlowych ERP XL jest narzędziem dedykowanym dla średnich i dużych firm handlowych. To narzędzie, dzięki któremu firma generuje większe zyski, sprawniejszą obsługę klienta poprzez usprawnienie spójności pomiędzy wszystkimi obszarami działania firmy. 

Dzięki wdrożeniu systemu ERP XL firma handlowa nie tylko generuje większe dochody ze sprzedaży, ale również zwiększa się wydajność pracy księgowości, skraca czas realizacji zamówień, zwiększa ilość obsługiwanych zamówień, skraca czas ewidencjonowania dokumentów, skraca czas potrzebny na zestawienia, raporty czy analizy. To zaawansowane technologicznie narzędzie służy skróceniu czasu obsługi, jak i szczegółowe zadbanie o klienta oraz o kondycję firmy. 

Program ERP XL jest dedykowanym dla średnich i dużych firm handlowych zaawansowanym technologicznie narzędziem. Ułatwienia w zarządzaniu firmą polegają również na możliwościach wglądu w procesy zachodzące w firmie poprzez aplikacje mobilne, dostępne z poziomu przeglądarki na urządzeniach typu smartfon lub laptop z każdego miejsca o każdej porze. 

Firma handlowa dzięki dedykowanemu oprogramowaniu ERP XL osiąga korzyści dzięki automatyzacji i spójności wielu procesów, księgowych, handlowych, logistycznych.  Dzięki oprogramowaniu ERP XL firma zyskuje wymierne korzyści w postaci: obiegu informacji w firmie, obiegu dokumentów, zaawansowanemu raportowaniu i intuicyjnych analizach rentowności, sprzedaży, zamówień, rejestracji wszystkich kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń, wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi działami. 

Aby oprogramowanie ERP XL dla firm handlowych uczynić dostępniejszym dla przedsiębiorców, producent uelastycznił sposoby jego licencjonowania. 

Oprogramowanie można nabyć tradycyjnym sposobem, zakupując licencję i instalując program na swoim komputerze. W modelu mieszanym jest możliwość zakupu i instalacji części oprogramowania na swoim komputerze a części np. sklep internetowy w chmurze, gdzie jest do niego dostęp przez całą dobę. Jest także model licencjonowania w chmurze prywatnej, w której klient wykupuje miejsce i instaluje tam zakupione oprogramowanie. Wreszcie coraz bardziej popularny model licencjonowania w chmurze publicznej, gdzie klient płaci abonament za administracje, bez nakładu kosztów na zakup serwerów i licencje, gdzie wersja jest zawsze aktualna, zgodna z najnowszymi wymogami prawa i ustawami. 

System ERP XL dla firm handlowych jest systemem modułowym, co daje określone korzyści także w etapie wdrażania, gdzie może wyć wdrażany etapowo, rozbudowując go w czasie o kolejne moduły. 

Dlaczego warto mieć system ERP w firmie handlowej 

Wdrażane przez ERP Serwis oprogramowanie dla firm handlowych wspiera przedsiębiorstwo w uzyskaniu lepszych wyników sprzedaży, mniejszych kosztów funkcjonowania firmy, lepszym zarządzaniu kluczowych obszarów. 

W obszarze sprzedaży system ERP XL pomaga realizować wszelkie transakcje, krajowe i zagraniczne, w tym obsługę specyficznych przypadków sprzedaży takich jak tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji. Uporządkowanie obiegu dokumentów handlowych, od zapytań ofertowych, oferty, zamówienia, faktury, paragony.  

Oprogramowanie tor realizacja wielu założonych celów, zaspokajając potrzebę automatyzacji, dzięki powiązaniu ze sobą wielu obszarów i procesów, by generować zyski. Firma osiąga korzyści w postaci skrócenia czasu i automatyzacji obsługi kontrahenta, zwiększonych zysków ze sprzedaży, buduje swoją renomę i pozycję rynkową. To wszystko osiąga dzięki większej wydajności procesów księgowych i handlowych, większej wydajności pracy, większej ilości obsługiwanych zamówień, krótszego czasu ewidencji dokumentów, skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie raportów i analiz.  

 Dzięki oprogramowaniu dla firmy handlowej ERP XL możliwe staje się również uproszczenie i skrócenie czasu wystawiania dokumentów handlowych, dzięki możliwości tworzenia dokumentów na bazie innych dokumentów. 

Kolejnym udogodnieniem jest skuteczna obsługa posprzedażowa- ewidencja i realizacji różnych scenariuszy reklamacyjnych, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów.

Funkcje oprogramowania ERP dla firm handlowych 

Ważnym elementem oprogramowania jest spójność wszystkich procesów sprzedażowych. Uporządkowanie obiegu dokumentów, automatyzacja tworzenia dokumentów, obsługa posprzedażowa. Nie mniej ważnymi funkcjami jest zarządzanie cenami i rabatami, wsparcie w kalkulacji cen, historii cenników, możliwość importu cenników zewnętrznych.  

Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów, w tym tzw. pakietów promocyjnych, a także określanie ram czasowych, w których obowiązują, czy sposobu łączenia się promocji, sa tu również możliwości ułatwiające rozliczanie rabatów retro oraz wystawianie korekt zbiorczych. 

 Program czuwa także nad prostą realizacją sprzedaży na stanowisku kasowym, dzięki aplikacji przeznaczonej dla kasjerów pracujących na ekranach dotykowych. Także łatwiejsze staje się zarządzanie płatnościami kontrahentów (preliminarz płatności, obsługa operacji kasowo-bankowych). Wyróżnikami są stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów, swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów.  

Możliwość fakturowania dostawy towaru o nieustalonej wartości np. W sytuacji, gdy towar od dostawcy zostaje przyjęty do magazynu na podstawie dokumentów ilościowych, ustalenie wartości może nastąpić później, po zarejestrowaniu faktury od dostawcy.  

Program ERP XL umożliwia również wymianę elektronicznych dokumentów z dostawcami lub odbiorcami (EDI), wsparcie w przygotowaniu wysyłek towaru do klientów z wykorzystaniem dokumentów transportowych paczek (PC), wysyłek (WYS), awiza dostawy (AWD). Pomocą jest też informacja o składnikach marży dzięki ewidencji wszystkich kosztów dodatkowych przy zakupie (cena nabycia). 

System zarządzania ERP dla firm handlowych. 

W oprogramowaniu ERP XL dla firm handlowych, który z powodzeniem od lat wdraża ERP Serwis, jest szereg funkcjonalności, ważnych dla procesu handlu. To automatyzacja wszelkich procesów zachodzących w firmie, spójność dokumentacji, oszczędność czasu, możliwość monitorowania na bieżąco wszystkich etapów procesów, także na urządzeniach mobilnych, oraz  powiększenie kanałów sprzedaży. 

Dla jakich firm handlowych system ERP 

Dzięki oprogramowaniu ERP XL klient firmy importowej ma możliwość swobodnego rejestrowania obrotu towarek pochodzącym z zagranicy oraz jego wyceny. Dotyczy to również rejestracji obrotu towarowego związanego z odprawami celnymi dokumentem SAD, jak i obrotu wewnątrz wspólnoty UE. 

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis posiada przydatne dla importu funkcjonalności. 

Pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrz UE, jak i importu spoza Unii Europejskiej. 

Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych jak zamówienie zakupu, faktura importowa, SAD, faktura wewnętrzna, przyjęcie zewnętrzne. 

Obsługa składu celnego, procedury 7100, 4071, rejestracja dokumentów SAD 

Obsługa dodatkowych kosztów, jak np. Opłata za transport czy pakowanie 

Wyliczanie należnych opłat za cło, akcyzę, VAT. 

W zakresie zamówień gwarancja realizacji procesów związanych z obsługa zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (normy ISO) od zapytania ofertowego, oferty do zamówienia będącego źródłem faktury.  

Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów. Informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika. 

Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży, wygodna ewidencja ofert od dostawców, rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych. 

Zapewnienie dostępności zamawianego towaru dzięki rezerwacji na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia. 

Łatwe zarządzanie zamówieniami, możliwość optymalizacji według różnych kryteriów jak najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców. Zamawiany asortyment może być automatycznie przydzielany do zamówień odbiorców. 

Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych. 

Automatyczne generowanie zamówień zakupu za pomocą Bilansu Stanu Towarów, panelu zaopatrzeniowca z możliwością wyboru sposobu optymalizacji dostawców. 

Wielokanałowa sprzedaż z oprogramowaniem dla firm handlowych 

Każdy przedsiębiorca korzystający z oprogramowania ERP Serwis może wybrać optymalny dla swojego profilu firmy zestaw rozwiązań pozwalający uruchomić nowy kanał dystrybucji, bezprowizyjną sprzedaż przez internet w B2B lub B2C.  

Jeśli firma poszukuje sposobu na zmniejszenie czasu i nakładów pracy na procesy związane z obsługą zamówień, lub wzmocnienie współpracy ze stałymi odbiorcami, jest okazja wykorzystać możliwości platformy Comarch B2B.   

Dzięki pomocy B2B wdrażanej przez ERP Serwis firma przenosi realizację części procesów ze swoich pracowników na swoich kontrahentów, co oznacza zmniejszenie kosztów własnych, wzrost zadowolenia klienta i partnerów biznesowych dzięki stałemu dostępowi do oferty z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.  

Przy wsparciu takiego narzędzia można rozwinąć zdalną obsługę kontaktów z kontrahentami. Indywidualni partnerzy za pomocą przeglądarki internetowej uzyskają wgląd do zawsze aktualnej oferty handlowej, która może być inna dla każdego kontrahenta, np. W zakresie cen. Aplikacja dopasowuje się do każdego mobilnego urządzenia. Wszystkie wykonane przez klienta akcje są od razu widoczne w systemie. Kontrahenci mogą składać zapytania ofertowe, tworzyć i zapisywać własne filtry wyszukiwania, zgłaszać reklamacje, śledzić stan realizacji zamówienia, monitorować stan płatności, monitorować realizację zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych, analizować zakupy w czasie i wg grup towarów, stan zobowiązań i uzyskanych rabatów. 

System ERP XL proponowany przez ERP Serwis jest dedykowany firmom handlowym świadczącym usługi w wielu branżach. 

Oprogramowanie ERP XL dla firm handlowych to szereg możliwości w zakresie raportowania i podejmowania ważnych decyzji zarządczych, fundamentalnych dla strategii firmy w oparciu o dane z firmy generowane każdego dnia. To decyzje oparte o wiedzę, analityczne podejście do prowadzenia biznesu. To porównanie, zestawienie różnych obszarów funkcjonowania firmy w jedno narzędzie, gdzie dzięki kompleksowym i wielowymiarowym raportom w chmurze nie obciążają systemu i dostępne są na każdym urządzeniu mobilnym w każdym miejscu i czasie. Business Intelligence to kompleksowe szybkie i intuicyjne zestawieni, porównanie sprzedaży, zamówień, magazynu, zobowiązań i należności, raporty dotyczące wszystkich transakcji i usług wraz z uwzględnieniem np. rabatów, promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert sprzedaży i zakupów.  

Dlaczego warto używać system ERP w firmie handlowej?  

Oprogramowanie dla firm handlowo-usługowych ERP XL pozwala na kompleksowe dedykowane zarządzanie procesami handlu.. Oprogramowanie dla firm branży handlowo- usługowej wdrażane z powodzeniem przez ERP Serwis to wygodne budowanie obiegu i procedur zleceń i usług, z narzędziami do kalkulacji kosztów, symulacji cen sprzedaży, oznaczanie etapu operacji, planowanie obiegu zlecenia, historie usług, zaawansowane raportowanie na każdym etapie, rejestracja i rozliczanie zleceń. 

Sprzedaż internetowa staje się prosta dzięki zaawansowanemu narzędziu E- Sklep. Dzięki niej samodzielnie można stworzyć sklep internetowy, automatyczna komunikacja w obu kierunkach na linii e-sklep – system ERP ogranicza do minimum wkład pracy związanej z prowadzeniem sklepu. 

Platforma umożliwia samodzielną prezentację oferty, samodzielne projektowanie strony w oparciu o gotowe szablony. Informacje o składanych zamówieniach automatycznie wprowadzają się do systemu ERP XL, Oferta dostępna będzie dla klientów z poziomu wszystkich smartfonów czy tabletów. Dodawanie oferty w sklepie nie wiąże się z dodatkową pracą, wystarczy dodać je w systemie ERP XL. Możliwe staje się korzystanie z narzędzi do generowania raportów związanych z towarami , zamówieniami, tworzenie statystyk. Sklep współpracuje z porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje. Info, Sklepy24, Google Shopping. Dobre pozycjonowanie sklepu w Google możliwe jest dzięki wbudowanym mechanizmom i promocją w internetowej platformie handlowej wszystko.pl. 

E-Sklep umożliwia bezpłatne uruchomienie sklepu internetowego z poziomu Facebooka. 

Można tu sprzedawać z Allegro i dzięki integracji z InPost wysyłać towary za pomocą Paczkomaty. Sklep współpracuje z serwisami płatności internetowych, Dotpay, PayPal, Payu, Przelewy24 i inne. 

Oprogramowanie dla firm handlowych ERP XL zapewnia elektroniczną wymianę dokumentów EDI w całym łańcuchu dostaw. Wymiana elektroniczna dokumentów między firmami jest sposobem na usprawnienie i przyspieszenie obsługi transakcji.  Taka wymiana elektroniczna jest możliwa ze wszystkimi partnerami niezależnie od ich zaawansowania technologicznego i obszaru geograficznego. 

  Dla pracowników, którzy realizują zadania w wielu miejscach poza firmą, powstały narzędzia mobilne, zarówno dla kierowników i dyrektorów zarządzających zespołem sprzedaży, jak i pracowników mobilnych. Dzięki oprogramowaniu mobilnemu typu np. Mobile Zarządzanie, to podgląd działań pracowników, sprawdzanie aktualnego położenia pracowników, szybkie planowanie i odrzucanie wizyt pracownikom, dodawanie i edytowanie statusów pracy, do raportowania pracy pracownika, sprawna komunikacja z pracownikiem, pilne wiadomości, automatyczne planowanie optymalnej trasy przejazdu. 

Mobile Sprzedaż zadba o sprawną realizację przeprowadzania transakcji poprzez dostęp do pełnej oferty towarowej, historii transakcji i płatności, aktualnych warunków handlowych, wydruków fiskalnych, zwykłych, danych raportowych o transakcjach realizowanych np. w danym dniu. Można tu rejestrować zamówienia, jak ich zamieścić pozyskaną wiedzę np. o ekspozycji na regałach, dane o ofercie konkurencji, itp 

Oprogramowanie dla firm handlowych. 

 W firmie handlowej warto wdrożyć oprogramowanie ERP XL ze względu na szereg korzyści. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu proponowanemu przez ERP Serwis firma handlowa ma możliwość sprawnej i szybkiej obsługi klienta z oszczędnością pracy pracowników. To dzięki automatyzacji wielu procesów i poszerzeniu kanałów sprzedaży. Dzięki usprawnieniom systemu spójnego z wszystkimi wykonywanymi operacjami dobra obsługa klienta przekłada się na rozwój sklepu i jego konkurencyjność.

Duże korzyści generuje program do zarządzania gospodarka magazynową. Zarządzanie magazynem staje się prostsze dzięki WMS , które proponuje ERP Serwis.

Firmy handlowe dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP.  

ERP Serwis słuchając potrzeb klienta, informacji o celach, które są do osiągnięcia, a co za tym idzie, korzyści dla przedsiębiorstwa, wspólnie wytycza ścieżkę potrzebnych rozwiązań informatycznych. Po wdrożeniu firma zyskuje większą wydajność pracy, możliwość obsługi większej ilości zamówień, uproszczenie procedur związanych z obsługą dokumentacji. 

ERP Serwis wykonuje wdrożenia oprogramowania ERP dla firm handlowych od wielu lat i od wielu lat powiększa grono zadowolonych klientów. ERP Serwis to Partner Roku, co potwierdza wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Firma posiada sprawdzone zaplecze specjalistów programistów i wdrożeniowców na bieżąco reagujących na potrzeby klienta. Prowadzi również specjalistyczna opiekę powdrożeniową. 

 Firmie ERP Serwis zaufało już wielu przedsiębiorców. Duże firmy handlowe Amafrut export-import, Consorfruit Polska, UVEX SAFETY Polska, X-KOM SERVICES i wielu innych. Średnie przedsiębiorstwa także z nami z powodzeniem wdrożyły oprogramowanie. 

Zobacz referencje. Zaufali nam: 

Zapraszamy do kontaktu z nami firmy handlowe, udzielimy wszelkich wyjaśnień, informacji odnośnie oprogramowania ERP oraz ścieżki wdrożenia.  

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

systemy ERP Opole

Systemy ERP Radomsko

Systemy ERP Bielsko-Biała

Rozwijaj swoją firmę z ERP Serwis!

Zobacz także:

Zobacz nowości w oprogramowaniu: