Systemy  ERP dla firmy transportowej – spedycyjnej

Oprogramowanie dla firmy transportowej – spedycyjnej

Systemy ERP to obecnie coraz bardziej powszechne oprogramowanie do zarządzania, w firmie transportowej, spedycyjnej pozwalające na integrację wszystkich obszarów w firmie oraz nie tylko oszczędność czasu poświęcanego na administrację, ale również wgląd w analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Firmy każdego dnia generują dane, których analiza jest podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. Funkcjonalność systemów IT jest kluczowa w budowaniu konkurencyjności firmy transportowej, sprawności procesów oraz ułatwień w funkcjonowaniu.   

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania firmą transportową jest odpowiedzią firmy Comarch na zapotrzebowanie przedsiębiorców w obszarze logistyki. Posiada wiele rozwiązań, które w sposób uporządkowany i systemowy usprawniają działanie firmy, wpływając na obieg informacji i bieżący wgląd w dane firmy. Oprogramowanie polskiego producenta dedykowane dla średnich i dużych firm, program, który jest wciąż modernizowany wg zapotrzebowania rynku, uzyskując wciąż nowe funkcjonalności, dodatki, zgodnie z wymaganiami i trendami oraz aktualizowany wg aktualnych przepisów i wymogów prawa. Oprogramowanie dedykowane dla firm transportowych jest modułowe, pozwalające dostosować funkcjonalności do wymogów i profilu firmy. Modułowość wychodzi naprzeciw dalszemu rozwojowi firmy transportowej, ponieważ pozwala na dalsze wraz z czasem wdrożenia kolejnych kompatybilnych modułów i aplikacji wraz z rozwojem firmy. 

Oprogramowanie ERP dla transportu  

 Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem prowadzą specyficzna działalność, opartą na kluczowym procesie – przepływie informacji. Dzięki oprogramowaniu ERP ten przepływ informacji jest stały, bieżący, dostępny w każdym obszarze, możliwy do uzyskania również z poziomu urządzeń mobilnych. Implementując wrażany przez ERP Serwis system Comarch ERP XL firma transportowa zyskuje nie tylko usprawnienia i bieżący wgląd w obieg informacji, ale również optymalizację w wielu obszarach takich jak zlecenia, sprzedaż, księgowość, zarządzanie magazynem, flotą, serwisem. Wśród wielu możliwości oprogramowania jest m.in. platforma B2B, która współpracuje z wdrażanymi przez ERP Serwis systemami ERP XL, Altum, która pozwala przenosić część pracy związanej z obsługa zamówień i zleceń na kontrahenta, który z poziomu przeglądarki może składać zamówienia, monitorować stan swojego zlecenia, płatności, reklamacji itp. Z systemem istnieje możliwość wdrożenia kompatybilnych aplikacji mobilnych wspierających pracę i monitorujących pracowników pracujących poza biurem. Aplikacje mobilne wspomagają pracę kadry zarządzającej w zakresie zamówień, sprzedaży. W firmie transportowej, logistyce jednym z najważniejszych procesów jest sprawny obieg informacji i dokumentacji. ERP Serwis proponuje B2B oraz Obieg Dokumentacji DMS, który skraca czas obsługi kontrahenta, akceptacji umów, podejmowania decyzji, bieżący monitoring każdego etapu obiegu dokumentu. Automatyzacja obiegu dokumentacji znacząco wpływa na szybkość obsługi kontrahenta, dzięki m. in. Kontroli pracowników przez system powiadamiania o każdym etapie i terminie, oprogramowanie wspiera również audyt ISO i obsługa dostępna jest z poziomu przeglądarki i urządzeń mobilnych.  

System ERP w transporcie  

 Firmy transportowe działają na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki oprogramowaniu ERP dostosowanym do potrzeb i wymogów swojej działalności zyskują pełne wsparcie procesów oraz dzięki zawsze aktualnej wersji, zgodnej z przepisami prawa zyskują również wsparcie prawne. Dzięki wdrażanemu przez ERP Serwis oprogramowaniu firma transportowa zyskuje automatyzacje procesów zamówień, sprzedaży, księgowości, wszelkich transakcji z obszaru handlu i logistyki, dystrybucji i w związku z realizacją wszelkiego rodzaju transakcji krajowych i międzynarodowych. Oprogramowanie obsługuje również specyficzne przypadki sprzedaży tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsług kaucji, obsługa tworzenia ofert czy zapytań ofertowych, kalkulacja cen usługi, towaru.   

Firma transportowa zakupując oprogramowanie może skorzystać z wielu korzystnych opcji. Oprogramowanie może być instalowane na własnych komputerach i serwerach, może również zostać zainstalowane na wykupionym serwerze w chmurze oraz zakupione w modelu chmurowym z comiesięczną opłatą za administrowanie. Brak wtedy jednorazowych opłat licencyjnych oraz opłat za licencje i serwery. Oprogramowanie jest wtedy zawsze na bieżąco aktualne, dostępne i bezpieczne.   

Oprogramowanie wdrażane przez ERP Serwis jest w użyciu również poza granicami Polski, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Norwegii. Polski producent firma Comarch posiada pozycję lidera wśród polskich dostawców ERP na polskim rynku wg raportu wydanego przez IDC.  

Czym jest system ERP do obsługi transportu  

Rozwój transportu i logistyki to obecnie wciąż rozwijający się trend gospodarki. Skuteczny i szybki przepływ towarów wpływa na rozwój wielu sektorów gospodarki. Rozwiązania dedykowane dla transportu, które oferuje ERP Serwis oparte na technologicznej innowacyjności, wsparcie w łańcuchu dostaw, komunikacji z partnerami polegające na elektronicznej wymianie danych, danych o produktach, bezpieczny dostęp do bazy danych i informacji handlowych. Dostęp do analiz przedsiębiorstwa i bieżącego obiegu dokumentów pozwala na osiąganie wymiernych korzyści i optymalizację pracy w przedsiębiorstwie.   

Dzięki wdrożeniu oprogramowania ERP i komunikacji przy pomocy platformy B2B Network, która jest platformą chmurową, możliwa jest wymiana przetworzonych informacji w różnych formatach. Dzięki możliwości integracji z wewnętrznym systemem w firmie i rozwiązaniu typu Web-EDI możliwa jest wymiana informacji w formie elektronicznej w krótkim czasie a dzięki zaangażowaniu w część tych procesów klienta, firma zyskuje. Optymalizacja procesów w firmie i szybka wymiana informacji dzięki rozwiązaniom Big Data i Comarch Cloud Infraspace poprzez usługi w chmurze pozwala zoptymalizować szybkość usług. Technologia mobilności pozwala budować pozycję rynkową firmy, zmienia także sposób prowadzenia przedsiębiorstwa i powoduje zmianę sposobu myślenia o budowaniu strategii firmy i tworzenia nowych optymalnych dróg rozwoju. Dla bezpieczeństwa firmy ważne jest bezpieczeństwo danych. Firma posiada własność intelektualną, dane osobowe i wiele danych cyfrowych, a może zostać to celem ataku i w razie ataku firma może ponieść duże szkody. Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo danych w firmie z odpowiednim oprogramowaniem.  

Korzyści z oprogramowania dla firmy transportowej  

Dla firmy, która wdrożyła oprogramowanie ERP ważne są korzyści przekładające się na lepszą kondycję firmy. Firmy, które wdrożyły oprogramowanie ERP poproszono o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości procesów w firmie przed i po wdrożeniu oprogramowania.   

 90% klientów pozytywnie ocenia niezawodność systemu, 87% poleca ten system, 77% dobrze lub bardzo dobrze ocenia kondycję swojej firmy. Klienci deklarują o 60% krótszy czas przygotowania raportów i analiz, o 41% lepsze zarządzanie stanem magazynowym, o 28% większa sprzedaż, o 24% większe dochody po otwarciu nowych kanałów sprzedaży, o 50% mniejsze koszty funkcjonowania firmy, 83% klientów dostrzegła wzrost efektywności firmy, o 55 % lepsze gospodarowanie zasobami kadrowymi, o 61% sprawniejszą realizację procesów księgowych i podatkowych.  

System do zarządzania firma transportową to system posiadający certyfikat innowacyjności, elastyczny, modułowy, który usprawnia wszystkie procesy firmie, zarządza zamówieniami, sprzedażą, księgowością, kadrami i płacami, magazynem, obiegiem dokumentacji. Wdrażając oprogramowanie firma transportowa może zaplanować wszystkie potrzebne procesy.  Zarówno planowanie sposobu zamówień, zarządzanie sprzedażą usług, magazynem, obrót towarami i automatyzację obiegu dokumentów. W rezultacie firma zyskuje oszczędności czasu i kosztów. 

Funkcje oprogramowania do obsługi transportu, spedycji 

 Program dla firm transportowych powinien spełniać wiele warunków i posiadać odpowiednie funkcjonalności. Oprogramowanie powinno zapewniać bezpieczeństwo danych, szybkość wymiany  informacji, jak również zestaw odpowiednich  narzędzi mobilnych do sprawnego zarządzania do Oprogramowanie dla firm logistyki to zestaw nowoczesnych i funkcjonalnych, zaawansowanych technologicznie i bezpiecznych narzędzi do szybkiej wymiany informacji, do integracji wszystkich procesów w firmie, do kompleksowego i spójnego zarządzania przepływem informacji, bazami danych, danymi, zarzadzaniem zamówieniami, sprzedażą, fakturami, księgowością, umowami. Do zarzadzania obiegiem dokumentów i gospodarką magazynową. To możliwość pracy na urządzeniach mobilnych współpracujących z systemem, to dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie.   

Dla jakich firm transportowych system ERP 

 Firmy zajmujące się transportem mają specyficzny rodzaj działalności. W firmach transportowych ERP Serwis ma doświadczenie we wdrożeniach systemu, jak również we wprowadzeniu różnych dostosowań i funkcjonalności. 

Oprogramowanie również na bieżąco jest dostosowywane do wciąż zmieniających się wymagań użytkowników oraz wymogów przepisów, na zasadzie  lean management.  

 Zintegrowany System ERP dla firm transportowych jest obecnie niezbędny dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania firmy na rynku. 

Dlaczego warto używać system ERP w transporcie, spedycji  

Transport to obecnie mocno rozwijająca się dziedzina gospodarki, która na bieżąco stara się nadążyć za wciąż zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Firmy transportowe stawiane są przed coraz bardziej wymagającym rynkiem I aby być konkurencyjnym, niezbędne jest posiadanie coraz lepszego zaplecza technologicznego, aby jakość usług była na najwyższym poziomie, aby klient zadowolony był z szybkości i sprawności obsług oraz przepływu informacji.   Oprogramowanie wdrażane przez ERP Serwis w postaci systemu ERP generuje szereg zysków w firmie jak skrócenie czasu zajmowanego przez administrację a więc I skrócenie czasu obsługi kontrahenta oraz większej ilości obsługiwanych zamówień, skrócenie czasu potrzebnego na generowanie raportów I analiz oraz większa sprawność księgowości.   

Najważniejsze funkcje oprogramowania to wymiana danych we wszystkich obszarach firmy oraz bieżące aktualizacje programu dotyczące uwarunkować prawnych i przepisów w każdym obszarze działalności firmy. 

Program dla firm ERP usprawnia szereg sektorów firmy, dostosowany jest dla branż np.

System ERP do zarządzania transportem i spedycją.

Zintegrowany system do zarządzania firmą transportową ERP to system mający certyfikat innowacyjności, zaawansowany technologicznie, z systemem zabezpieczeń, zawsze aktualizowany zgodnie z nowymi regulacjami przepisów, posiadający nowoczesne bezpieczne rozwiązania I zabezpieczenia oraz elastycznie dostosowywany do potrzeb konkretnej firmy. 

Jedną z ważniejszych działań w firmie, wpływających na funkcjonowanie firmy transportowej jest obieg dokumentacji. ERP Serwis wdraża innowacyjny Obieg Dokumentów DMS, który na każdym etapie przyspiesza procesy w firmie. Nie tylko pozwala na szybszy dostęp do każdego dokumentu, ale również stanowi ochronę przed utratą, a poprzez system powiadamiania pracowników o każdym etapie skraca czas potrzebny na podejmowanie decyzji, akceptację umów, obsługę kontrahenta. Obsułgiwany oże byc także na rządzeniach mobilnych 

ERP Serwis proponuje również Moduł Business Intelligence, służący do generowania raportów i analiz, posiadający również gotowy zestaw predefiniowanych raportów oraz pulpit menadżera, przedstawiający kompleksowe i wielowymiarowe raporty w chmurze bez obciążania systemu, może być zintegrowany z dowolnym źródłem danych.  

 Firmy transportowe dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP.

Firmy transportowe, chcąc liczyć się na coraz bardziej wymagającym rynku usług, coraz częściej myślą o usprawnieniu procesów w firmie, ułatwiającym funkcjonowanie jak i obsługę klienta. ERP Serwis wdraża oprogramowanie do wielu firm, mając wieloletnie doświadczenie. Już wielu klientów zaufało nam, wdrażając oprogramowanie do swoich firm, jak np. Euroterminal.

Zobacz nasze zaawansowane wdrożenie DMS w firmie Euroterminal Sławków sp. z o.o. tutaj

 Oprócz szkolenia z wdrażanego oprogramowania ERP Serwis oferuje szereg szkoleń z zakresu marketingu, sprzedaży i RODO dla kadry i pracowników firm.  

ERP Serwis oferuje także kompleksowe wsparcie powdrożeniowe. ERP Serwis wraz z zapleczem profesjonalistów programistów i wdrożeniowców świadczy usługi pomocy serwisowej, również zdalnie.

  Zaufało nam już wielu przedsiębiorców. Zobacz referencje.  

Zapraszamy do kontaktu z nami firmy transportowe, spedycyjne, służymy informacjami, wyjaśnieniami odnośnie oprogramowania ERP.   

Wierzymy, że dla każdego przedsiębiorcy ERP Serwis znajdzie optymalny zestaw rozwiązań po wnikliwej analizie potrzeb i specyfiki firmy.  

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

Systemy ERP Tychy

Systemy ERP Sosnowiec

Systemy ERP Ruda Śląska

Systemy ERP Gliwice

Buduj z nami sukces swojej firmy!