Zarządzanie produkcją

Systemy  ERP dla produkcji

Od technologii, przez planowanie, po realizację i rozliczenie – system do zarządzania produkcją

Zarządzasz firmą produkcyjną?

Bez względu na to, czy zajmujesz się produkcją seryjną, czy jednostkową, dyskretną lub procesową, prowadzisz działalność projektową lub realizujesz prostą kompletację, oferujemy Ci narzędzia dostosowane do Twoich potrzeb.

Dzięki temu, że Comarch ERP XL spełnia najwyższe standardy możliwe jest także usprawnienie procesów okołoprodukcyjnych, istotnych dla samej produkcji, jak choćby zapewnienie na czas dostępności surowców czy półproduktów lub też, w odpowiednim momencie, informacja o ich braku.

Zobacz jak nasze rozwiązanie sprawdza się w praktyce:

System ERP dla produkcji to rozbudowany funkcjonalny zespół narzędzi umożliwiający sprawne zarządzanie produkcją oraz całością przedsiębiorstwa produkcyjnego. W zależności od wielkości firmy i jej potrzeb oprogramowanie dla piekarni czy firmy produkcji spożywczej dostosowywane jest modułowo. Poszczególne moduły wyposażone są w funkcjonalności, które dedykowane są pod indywidualne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa. Całość systemu automatycznie zarządza wszystkimi procesami i obszarami działania firmy, takimi jak planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie produkcji, zamówienia komponentów, magazyn, sprzedaż, księgowość. W ramach systemu wykorzystywane są również współdziałające z systemem aplikacje mobilne, które usprawniają pracę magazynu, menadżerów, kierownictwa np. system analiz i raportów generowanych z różnych obszarów działania firmy, narzędzie służące do podejmowania decyzji przez zarząd w oparciu o konkretne analizy. Istotnym elementem jest też automatyzacja obiegu dokumentów, gdzie oprogramowanie ułatwia bieżący dostęp do każdego dokumentu na każdym etapie jego obiegu, co stanowi nie tylko ochronę przed stratą ale również powoduje skrócenie czasu podejmowania decyzji, akceptacji umów, obsługi kontrahenta.  ERP Serwis ma duże doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania ERP XL w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożywczej, piekarniach. Program do zarządzania produkcją o budowie modułowej upraszcza korzystanie z systemu.  Instalacja oprogramowania do zarządzania produkcją jest elastyczna i firma może wybrać korzystna opcję dla siebie. 

Klienci mogą oprogramowanie zainstalować na własnym serwerze lub wybrać instalację w bezpiecznej i niezawodnej chmurze, bez ponoszenia wydatków na zakup własnych serwerów, licencji i usług z tym związanych. Producent oprogramowania dla firm produkcyjnych ERP XL firma Comarch wg raportu IDC dotyczącego polskiego rynku systemów ERP zajmuje pozycję lidera wśród polskich dostawców tego typu systemów dedykowanych dla firm produkcyjnych.  

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis to oprogramowanie dedykowane dla przedsiębiorstw średnich i dużych, produkcyjnych. Posiada rozwiązania branżowe dla wielu branż, AGD, budowlanej, metalowej, elektrycznej, oświetleniowej, odzieżowej, spożywczej, hutniczej.

 Czym jest program do obsługi produkcji przemysłowej 

Program ERP XL do produkcji przemysłowej jest nowoczesnym programem dedykowanym  dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca może wybrać tu optymalny dla swojej firmy zestaw rozwiązań, pozwalających również na pracę na urządzeniach mobilnych typu tablet, smartfon, do których ma dostęp poprzez internet o każdej porze. Program dla firm produkcyjnych wdrażany przez ERP Serwis pozwala osiągać korzyści takie jak większe dochody ze sprzedaży, większa wydajność pracy, wydajność działu księgowego, krótszy czas ewidencji dokumentów, krótszy czas realizacji zamówień, krótszy czas potrzebny na przygotowanie raportów i analiz, krótszy czas ewidencji dokumentów. To wszystko przekłada się na duże korzyści w funkcjonowaniu firmy. Dużym wyróżnikiem jest optymalizacja procesów wytwórczych, dzięki ustawieniom funkcjonalności modułów. Umożliwia to zaplanowanie procesu technologicznego, ustalenia kosztów produkcji dla poszczególnych wyrobów, definiowanie operacji produkcyjnych dla wielu kontrahentów. Istotna jest współpraca programu z obiegiem dokumentacji i gospodarką magazynową, zamówieniami, sprzedażą. Zarządzanie magazynem staje się proste i współdziała z całym systemem.

Dla jakich firm produkcyjnych system ERP

System ERP XL proponowany przez ERP Serwis jest dedykowany firmom produkcyjnym produkcji przemysłowej, produkującej profile stalowe, sprzęt hutniczy, produkcja narzędzi i urządzeń, maszyn.  

Oprogramowanie ERP XL wdrażane jest w przedsiębiorstwach produkcyjnych takich jak: produkcja lamp, oświetlenia.

Branże, które korzystają z takiego oprogramowania to również produkcji maszynodlewni żeliwa. produkcja profili stalowych, produkcja mebli, produkcja odlewnicza, odlewów.  

ERP Serwis ma doświadczenie we wdrożeniach ERP XL w firmach produkcyjnych produkcji spożywczej. Produkcja spożywcza taka jak: produkcja makaronu, produkcja cukiernicza – produkcja czekolady, cukierków, słodyczy; piekarnia, piekarnictwo; produkcja pasz, spółdzielnia rolnicza, producent zbóż. 

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych ERP XL pozwala na sprawne zarządzanie procesami produkcyjnymi i na ciągłe usprawnianie tych procesów na zasadzie koncepcji lean management. 

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych proponowane przez ERP Serwis to wygodne budowanie technologii, z narzędziami do kalkulacji kosztów, symulacji cen sprzedaży, oznaczanie operacji produkcyjnych, planowanie strategiczne i operacyjne, zaawansowane raportowanie na każdym etapie, rejestracja produkcji, rozliczanie zleceń. Na każdym tworzonym harmonogramie produkcji możliwe jest tworzenie planów z uwzględnieniem okresów planistycznych, ocena zapotrzebowania i terminie zamówienia na produkty, podgląd czynności produkcyjnych i ich realizacji dla określonego stanowiska, w określonym przedziale czasu i wiele innych.

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych.

Technologia

Definiowanie technologii

W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców (BOM – Bill of Materials), półprodukty oraz produkty.

Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.

technologia

Konfigurowanie produktu

 • Głównym zadaniem konfiguratora produktu jest wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie. Narzędzie jest bezcenne w tych branżach, gdzie występuje duża różnorodność czy też wariantowość produktów, pozwala na:
 • Wygodne budowanie technologii oraz przygotowanie rentownych ofert za pomocą kreatora bazującego na macierzy powiązań pytań i odpowiedzi.
 • Kalkulację kosztów wytworzenia produktów oraz symulacji cen sprzedaży w oparciu o szereg parametrów.
 • Oznaczenie wymagalności kolejnych kroków (np. operacji produkcyjnych) oraz zdefiniowanie ich zależności od spełnienia określonych warunków.

Harmonogramowanie

Harmonogramowanie produkcji – automatyczne

 • Wiele dostępnych metod planowania,
 • Generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów,
 • Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
 • Uzależnienie czasu operacji planowanych od ilości podpiętych zasobów,
 • Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki,
 • Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji,
 • Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.

Harmonogramowanie produkcji – ręczne

 • Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”),
 • Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami,
 • Automatyczne przeliczanie i przeplanowywanie operacji powiązanych z operacją modyfikowaną przez użytkownika.

Realizacja i rozliczenie

Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie

 • Możliwość rejestrowania wykonania całej operacji produkcyjnej lub tylko jej części,
 • Możliwość nadzoru i raportowania przebiegu produkcji,
 • Podgląd operacji i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd,
 • Prezentacja planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie operacji,
 • Możliwość symulacji kosztu produktu na podstawie raportu kosztów,
 • Bieżące raportowanie i kontrola produkcji,
 • Prosty interfejs do realizacji produkcji, obsługiwany za pomocą ekranów dotykowych.

Rozliczanie produkcji

 • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej,
 • Precyzyjne określenie technicznego i rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
 • Wykorzystanie kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych i wyrobów gotowych,
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych,
 • Raporty porównujące koszt rzeczywisty z planowanym.

Kompletacja

 • Wsparcie dla procesu wytwarzania produktów, lub odwrotnie – uzyskiwania z produktów składników,
 • Łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
 • Obsługa zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji,
 • Rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług,
 • Automatyczne wyliczenie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
 • Możliwość podglądu aktualnych stanów magazynowych, rezerwacji oraz zamówień.

Więcej informacji o module Produkcji.

Dlaczego warto używać system ERP w produkcji przemysłowej?  

Korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym oprogramowania ERP XL są istotne i mierzalne dla producenta. Na etapie rozmów z klientem ERP Serwis wspólnie określa potrzeby i cele przedsiębiorcy, które przełożą się na efekty. Klienci, po wdrożeniu uzyskują efekty w postaci: większej wydajności pracy, większej wydajności działu księgowego, większej ilości obsługiwanych zamówień, zmniejszenie czasu przygotowaniu raportów i analiz, zmniejszenie czasu ewidencji dokumentów. To wszystko przekłada się na zysk przedsiębiorstwa produkcyjnego

System zarządzania produkcją dla firm produkcji przemysłowej. 

W systemie oprogramowania ERP XL który z powodzeniem od lat wdraża ERP Serwis, zawartych jest szereg funkcjonalności, ważnych dla procesu produkcji. Rozwiązania te pozwalają na zintegrowanie wszystkich obszarów działalności firmy, w szczególności optymalnie dobrany zestaw i liczba modułów pozwalają na optymalizacje procesów wytwórczych połączonych z procesem planowania, realizacji i rozliczanie produkcji. Nie mniej ważnym jest integracja z zamówieniami komponentów, ewidencja realizacji każdej zadanej czynności produkcyjnej, podgląd realizacji zadań pracownika, szczegółowe rozliczanie produkcji. Dla firm realizujących projekty, ważne jest by śledzić postęp prac wg określonego harmonogramu. Dlatego ważną funkcjonalnością jest wsparcie obiegu dokumentów w ramach danego projektu, ewidencja realizacji zatwierdzanych nowych projektów, produktów, ewidencja przetargów, generowanie kosztorysów, ewidencja i zarządzanie umowami.  

Firmy produkcyjne otrzymują wraz z oprogramowaniem opracowanie struktur budżetu i budżetowanie, zarządzanie wszelaką dokumentacją, tworzenie zestawień materiałowych na podstawie tworzonych kosztorysów, harmonogamowanie wszelkich prac, etapów produkcyjnych, ewidencjonowanie czynności pracowników, zarządzanie harmonogramem przy realizacji produkcji, nadzór i szczegółowe raportowanie, rozliczanie końcowe, ewidencję i zarządzanie umowami. 

Firmy produkcyjne dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP.  

ERP Serwis wdraża oprogramowanie dla produkcji przemysłowej, produkcji spożywczej szereg lat. Zaufało nam już wielu przedsiębiorców. Duże firmy produkcyjne, takie jak MAJAMI, GOLIARD, PHU CORA, EUROSTEEL, PREZ-MET, SIGMA, O.F.A.S, POMET INDUSTRY i wielu innych. Średnie przedsiębiorstwa także z nami z powodzeniem wdrożyły oprogramowanie dla produkcji. Zaufały nam firmy takie jak: DAWID, JUSTART, MIAMI, ODLEWNIA ŻELIWA Simiński-Ordon, ALUE i wiele innych. 

Dla firm oprócz wdrożeń i szkoleń oferujemy również wsparcie powdrożeniowe oraz serwisowe. Posiadamy zaplecze wysoko wykwalifikowanych specjalistów programistów, wdrożeniowców, szkoleniowców.  

Posiadamy ofertę szkoleń dla przedsiębiorców, nie tylko z wdrażanego oprogramowania, lecz także szkolenia dla menadżerów i kadry m. in szkolenia RODO

 Zaufali nam przedsiębiorcy – zobacz referencje.

Zachęcamy do kontaktu z nami firmy produkcyjne, służymy informacjami, wyjaśnieniami odnośnie oprogramowania ERP.  

Wierzymy, że dla każdego przedsiębiorcy ERP Serwis znajdzie optymalny zestaw rozwiązań po wnikliwej analizie potrzeb i specyfiki firmy. 

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

systemy ERP Opole

Systemy ERP Radomsko

Buduj konkurencyjność z ERP Serwis!

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz także: