Najlepszy program dla biura rachunkowego

Oprogramowanie dla firm i  biur rachunkowych   

Obszar finansowo-księgowy w firmie to więcej niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Zintegrowany System zarządzania ERP to usprawnienia działania wszystkich procesów zachodzących w firmie, jak również automatyzacja działań w obszarze finansowo-księgowym. Firmy obecnie coraz częściej wdrażają systemy ERP kompleksowego zarządzania, ze względu na ogólny postęp cyfryzacji, także w procesach księgowo- gospodarczych i podatkowych, jak również w obliczu konkurencji rynkowej, która wymusza wprowadzanie usprawnień. Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie zintegrowanych systemów zarządczych ze względu na wiele korzyści, wzrost zysku i konkurencyjności na rynku. 

Czym jest system ERP dla biura rachunkowego

ERP Serwis wdraża oprogramowanie ERP firmy Comarch, jednego z największych polskich dostawców oprogramowania dla firm. Polski producent jest uznana marka nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych. Oprogramowanie dobrze sprzedaje się w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii. Już ponad 5 tys, polskich firm korzysta z tego oprogramowania ERP. Systemy ERP wdrażane przez ERP Serwis to narzędzie, dzięki któremu firma generuje większe zyski poprzez oszczędnościom czasu i pracy w wielu obszarach działalności.

Dzięki wdrożeniom zintegrowanego oprogramowania zwiększa się wydajność księgowości, skraca czas ewidencjonowania dokumentów, oraz czas potrzebny na przygotowanie raportów i analiz, skraca czas realizacji zamówień, zwiększa ilość obsługiwanych kontrahentów. To narzędzie służące do skracania i automatyzacji obsługi wielu obszarów w firmie, nie tylko strefy księgowej i kadrowej. 

Dzięki wdrożeniu systemu ERP  firma osiąga wymierne korzyści dzięki spójności procesów i automatyzacji wielu procesów księgowych, handlowych i logistycznych w postaci automatyzacji obiegu dokumentacji w firmie, rejestracji wszystkich kosztów, należności, zobowiązań, zamówień, rozliczeń, zaawansowanemu raportowaniu, wymianie informacji  w poszczególnych obszarach. 

 Dla jakich biur rachunkowych system ERP 

Wdrażane przez ERP Serwis oprogramowanie ERP Optima to oprogramowanie dedykowane dla małych i średnich firm handlowych i usługowych. Posiadając wbudowane rozwiązania branżowe program przeznaczony jest dla biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz firm prowadzących sprzedaż przez internet. Z programu korzystają z powodzeniem również jednostki budżetowe oraz służba zdrowia. Polecany do obsługi firmy zatrudniającej od kilku do kilkunastu pracowników i posiadająca do pięciu stanowisk komputerowych.  Z oprogramowania ERP Optima korzysta ponad 70 tys. klientów z różnych branż. Jest to oprogramowanie modułowe, elastyczne, z pełna integracją z biurami rachunkowymi, zawsze zgodne z aktualnymi przepisami, z pełna gama zintegrowanych narzędzi mobilnych.  

System ERP dedykowany dla biura rachunkowego

Wdrażamy  wersję ERP Optima dedykowaną dla biur rachunkowych. 

Oprogramowanie dostępne jest w wersji stacjonarnej zainstalowanej na swoich komputerach, jak i modelu chmurowym, gdzie klient płaci miesięczny abonament nie ponosząc kosztów na serwery i licencje, a dostęp zyskuje poprzez przeglądarkę internetową. 

Jest to system modułowy, gdzie wybierane i dostosowywane są odpowiednie funkcjonalności dla indywidualnego zapotrzebowania firmy. Posiada kompleksową integrację z rozwiązaniami mobilnymi, zintegrowane narzędzia analityczne, gotowe raportowanie, korzysta z niego obecnie ok 6 tys firm.  

Dlaczego warto mieć system ERP w biurze rachunkowym

Systemy ERP wdrożone w firmie dają kolosalne możliwości w obszarze finansów. 

W systemie ERP XL moduł dotyczący finansów i księgowości pozwala nie tylko na rejestrację działań gospodarczych, ale również na kompleksową analizę w sposób ciągły sytuacji firmy bazując na danych pobieranych z różnych obszarów funkcjonowania firmy. System pozwala obsługiwać E-deklaracje 

 • Leasing 
 • Magazyn walut 
 • Złe długi 
 • Lokaty 
 • Inwentaryrację 
 • Wymiana on line z bankami. 

Księgowość w systemie  ERP XL to obsługa zawsze zgodna z Ustawą o Rachunkowości i bieżące dostosowanie do zmieniających się przepisów. System umożliwia prace o jasny wielopoziomowy plan kont o strukturze drzewa, tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora, elastyczny i dopasowany do potrzeb. Możliwość szybkiego wyszukiwania konta wg różnych kryteriów, możliwość ewidencji kosztów w oparciu o konta zespołu 4,5. Możliwość prowadzenia pełnej księgowości w postaci dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze wg różnego rodzaju. Możliwość księgowania “na brudno” z użyciem buforu, gdzie zapisy podlegają modyfikacji. W systemie można łatwo dotrzeć do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych. Automatyzacja księgowań to funkcja, gdzie możliwe jest przygotowanie szablonów księgowań, automatyzujących proces. Inteligentne schematy rozpoznają cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonują dekretacji na bufor. Dzięki możliwościom jakie daje opcja automatycznego księgowania okresowego możliwe jest automatyczne wykonywanie księgowań na koniec miesiąca, rozliczeń kosztów i VAT, przeksięgowania przychodów i kosztów na wynik finansowy. System zapewnia kontrolę poprawności księgowań dzięki specjalnym mechanizmom, gdy dekret zbiorczy nie bilansuje się a użytkownik otrzymuje o tym powiadomienie. 

Funkcje oprogramowania to także kontrola dowolnej ilości kręgów kosztów, łatwość analizy kosztów dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym, dokumenty po ich zatwierdzeniu mogą być opisane za pomocą dowolnych definiowanych przez użytkownika kategorii a uzyskane dane są wykorzystywane do prowadzenia analiz kosztów. System pozwala także na elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT.   

System ERP XL ma szerokie zastosowanie w obszarze finansów firmy. Pozwala na obsługę wielu kas i rejestr ów bankowych w dowolnych walutach, umożliwia wykorzystanie dowolnych form płatności i przypisania dla każdej odpowiedniego rejestru, ewidencję obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali. Współpracuje z bankowością elektroniczną, umożliwia eksport przelewów i import wyciągów a także bezplikową komunikację z bankiem. Ułatwiona identyfikacja klienta podczas importu zapisów bankowych, skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, sprawne skojarzenie płatności i dokumentów, mogą być ujęte jako rozliczenia lub rozrachunki. Możliwość rozliczenia częściowego należności i zobowiązań., elastyczne wystawianie kompensat jako ewidencję saldową wzajemnych należności. Ważną funkcją jest też automatyczne generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych, pojedynczych i zbiorczych. Dostosowanie do obsługi leasingu i lokat różnych typów a także automatyczne pobieranie kursów walutowych NBP, automatyczne naliczanie różnic kursowych. Obsługa wyceny środków wyrażonych w walucie obcej tzw. magazyn walut. Ważna funkcją systemu jest elastyczne generowanie sprawozdań finansowych przy pomocy kreatorów automatyczne tworzenie sprawozdań na podstawie dostępnych wzorów. 

Funkcje oprogramowania dla biura rachunkowego

Zarządzanie środkami trwałymi w ERP XL jest znacznie usprawnione nie tylko od strony wprowadzania danych i ewidencji, ale głównie poprzez automatyzację naliczania odpisów amortyzacyjnych a system dostarcza wiele innych usprawnień do zarządzania majątkiem. Podstawą do zarządzania są księgi inwentarzowe w formie zorganizowanej struktury drzewa, gdzie możliwe jest określenie wielu parametrów np. KŚT, osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, miejsce znajdowania się ŚT i szereg innych możliwości, ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych ze ŚT, wartością niematerialną i prawną. Odpisy amortyzacyjne mogą zostać ustawione jako naliczanie automatycznie w okresach zadanych, wielkość generowanych odpisów zależy od wskazanej metody i stawki, składniki majątku mogą być amortyzowane dwutorowo w ujęciu bilansowym i podatkowym., istnieje także możliwość wstrzymywania naliczeń amortyzacyjnych w przypadku środków serwisowanych, możliwe jest także wykonywanie planu amortyzacji i zestawienia odpisów planowanych i rzeczywistych. System pozwala również na pozyskanie szczegółowych informacji dotyczących danych środków trwałych i umożliwia określenie zakresu analiz na podstawie listy parametrów. 

Kadry i płace w systemie ERP to obszar, gdzie oprogramowanie ERP XL usprawnia obszar kadrowo-płacowy, obsługując kompleksowo cały proces od przyjęcia pracownika, poprzez wszystkie operacje dotyczące rozliczeń aż do rozwiązania umowy i wyrejestrowania z ubezpieczenia. Program umożliwia definiowanie elementów wynagrodzeń, uzależnia ich wysokość od czasu pracy, nieobecności, stażu pracy itd.., pozwala na wysyłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik, wysyłanie deklaracji PFRON, SodiROffline, wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów, rozliczanie umów cywilno-prawnych, dostęp do pełnego zakresu deklaracji składanych w ZUS i US. Przygotowanie wypłat gotówkowych i przelewów na rachunki bieżące pracowników, automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń, wydruki pełnej gamy deklaracji podatkowych, integracja z urządzeniami RCP –Rejestratorami Czasu Pracy. 

Oprogramowanie ERP dla księgowości

Oprogramowanie ERP dla biura rachunkowego proponowane przez ERP Serwis to zawsze aktualna i pełna zgodność z bieżącymi przepisami prawa, stałe dostosowanie do zmian, ewidencja kwalifikacji pracownika, wbudowane mechanizmy przypominania o okresowych badaniach, uprawnieniach, umowach itp. W systemie istnieje szeroki wybór możliwości jeśli chodzi o Inwentaryzację majątku trwałego. Oprogramowanie przewiduje przygotowanie arkuszy spisowych z uwzględnieniem różnych parametrów, szeroki wybór zakresu i sposobu tworzenia odczytów, możliwość dodania kodów kreskowych składnikom majątku oraz przeprowadzanie inwentaryzacji za pomocą kolektora danych. 

Firmy dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP 

Wykonaliśmy wdrożenia w wielu firmach, gdzie usprawniliśmy księgowość i finanse, jak również w wielu Biurach Rachunkowych z terenu województwa łódzkiego i śląskiego.

Zaufało nam już wiele firm. Zobacz referencje.

Prowadzimy szkolenia z zakresu RODO i marketingu. Możliwość sfinansowania ze środków UE.

 Zapraszamy do kontaktu z nami biura rachunkowe, udzielimy wszelkich wyjaśnień, informacji odnośnie oprogramowania ERP oraz ścieżki wdrożenia.  

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce

Prowadzimy wdrożenia systemu ERP do biur rachunkowych i księgowości w wielu miastach.  

Do prowadzenia biur rachunkowych polecane oprogramowanie to Comarch ERP Optima, dostępna w wersji stacjonarnej oraz online

Comarch ERP Optima online


Istnieje możliwość obsługi programu bez instalacji na Twoim komputerze.
Podstawowymi korzyściami dzięki przechowywaniu danych w serwerowniach Comarch Data Centre są:

 • Bezpieczeństwo danych
 • Dostęp do danych 24h/dobę z każdego zakątka świata
 • Brak konieczności inwestowania dużych środków finansowych w zakup programu
 • Oszczędność czasu dzięki możliwości pracowania w różnych lokalizacjach
 • Niskie wymagania sprzętowe
 • Brak kosztów związanych z administrowaniem oraz konserwacją serwerów
 • Stała opieka konsultantów
 • Praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu
 • Brak kosztów wdrożenia
 • Miesięczne płatności abonamentowe

Jeśli tylko posiadasz dostęp do Internetu to z każdego miejsca na ziemi i o każdej porze bez problemu:

 • wystawisz faktury
 • obsłużysz magazyn
 • zaksięgujesz dokumenty
 • naliczysz wypłaty
 • rozliczysz się z urzędami
 • poprowadzisz sklep internetowy i wypromujesz go w serwisie Wszystko.pl

 systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

Systemy ERP Radomsko

Systemy ERP Opole

Systemy ERP Pajęczno

Systemy ERP Zabrze

Systemy ERP Tychy

Systemy ERP Tomaszów Mazowiecki

Systemy ERP Tarnowskie Góry

Systemy ERP Piotrków Trybunalski

Systemy ERP Radomsko

Systemy ERP Rybnik

Rozwijaj swoją firmę z ERP Serwis!

Śledź nowości na naszym blogu:

Zobacz także: